A European University for Well-Being (EUniWell) alapító tagjaként a Semmelweis Egyetem fórumot szervezett a konzorcium eddigi tevékenységének, valamint a Semmelweis Egyetem jövőbeli terveinek bemutatására.

A február 22-én megtartott rendezvényen dr. Kellermayer Miklós, a EUniWell konzocium vezetőségének tagja, az Általános Orvostudományi Kar dékánja megnyitó beszédében emlékeztetett arra, hogy az EUniWell az élvonalbeli egyetemek kiváló európai hálózataként hét európai intézmény együttműködésével indult, majd 3 év alatt 11 tagra bővült. Hangsúlyozta, hogy a EUniWell Seed Funding Programme rendkívül gyümölcsöző, fontos és izgalmas ötleteket indított útjára.

A dékán köszönetét fejezte ki minden közreműködőnek, majd rátért az egyetem tagságával kapcsolatban felmerülő kérdésekre. „Az Erasmus oktatási és Horizon kutatási programokból kirekesztő uniós határozat ellenére, a Semmelweis Egyetem folytatta a megkezdett munkát és jelenleg társult tagként vesz részt a konzorcium munkájában. A szövetség továbbra is értékteremtő és meghatározó alapító tagként tekint a Semmelweis Egyetemre, így számítunk arra, hogy idővel újra teljes jogú partnerként tudunk részt venni a partneregyetemekkel való együttműködésben. Addig is kitartunk terveink és célkitűzéseink mellett, ami elsősorban a EUniWell egészségügyi programjában történő részvételt jelenti” – hangsúlyozta.

Dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője a EUniWell történetét felidézve elmondta, a 2019-ben alapított szövetség a 2020 novemberétől 2023 októberéig tartó, kísérleti fázis után újabb négy évre kötelezte el magát, amely 2023 novemberétől 2027 októberéig tart. Az igazgató ismertette a EUniWell munkacsoportok legfőbb eredményeit, kitért a EUniWell kutatásfejlesztési ökoszisztémájának bemutatására, valamint a főbb EUniWell együttműködésekre, köztük a több mint 40 projektet számláló EUniWell Seed Funding Programokra, valamint a jelenleg elérhető pályázati felhívásra. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy prioritást élveznek az innovatív pályázatok, a fő projektkategóriák pedig a kutatás, az oktatás, a szakpolitika-fejlesztés, valamint a hallgatók jólléte. Projektenként legalább 4 partneregyetemre van szükség, a támogatás maximális összege 25 000 euró, időtartama pedig 12 hónap – magyarázta.

A fórumon több rövid előadás is elhangzott a EUniWell és a Semmelweis Egyetem együttműködéséről.

Dr. Purebl György, a Magatartástudományi Intézet igazgatója a EUniWell Study Program leendő fejlesztési terveiről beszélt, amely részben a Semmelweis Study Programra épül. Lényegében a 21. század nagy egészségügyi kihívásaira és azok hatékony kezelésének fontosságára hívta fel a figyelmet, valamint a Semmelweis Egyetem munkatársainak és hallgatóinak fizikai, lelki és mentális egészségét támogató programok főbb pilléreit ismertette.

Dr. Pethesné Dávid Beáta, a Mentálhigiéné Intézet igazgatója a jelenleg fejlesztés alatt lévő EUniWell mesterképzési programot, valamint az Unimatter Seed Funding projektet mutatta be. Az ebben rejlő lehetőségek és kihívások kapcsán a szaktudást, illetve a nemzetközi csapattagok munkájának összehangolását, a lehető legtöbb hallgató megszólítását, valamint a hatékony, minden egyetemi csatornán keresztül történő támogatás biztosítását említette.

Dr. Lantos Zoltán, az Egészségtudományi Kar Egészségtámogatási Módszertani Tanszékének vezetője a Digitális Egyetem projektről és a SimuVaction Seed Funding projektről beszélt, amely egyebek mellett csoportos informatikai műhelymunkákat és egy digitális innovációs központot foglal magában. Kiemelte továbbá a mesterséges intelligencia jelentőségét az egészségügyben előforduló egyenlőtlenségek felszámolása terén. A résztvevő hallgatók „A mesterséges intelligencia és az egészségügyi egyenlőtlenségek globális szinten” című szimulációban szereztek tapasztalatokat.

Dr. Mándity István, a Szerves Vegytani Intézet igazgatója a TTPep – Peptides for Well-Being projekt, valamint a fenntartható és zöld upscaling folyamatok a peptid(-alapú) in vitro diagnosztika és kozmetikai termékek projektjeiről adott áttekintést. Ennek alapvető célja a peptidek népszerűsítése, melyek révén az új generációk bővebb ismereteket szerezhetnek a természetes és fenntartható molekulák e területéről, amelyek a szakember elmondása szerint jelentős hatással vannak az egészségre és jóllétre.

Dr. Kiss Richárd, a Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet patológusa az ACTA projektet mutatta be, amely a rákbetegséget övező tabukat a kortárs művészet segítségével kísérli meg feloldani. Honlapunk részletesen beszámolt erről a kezdeményezésről, amely egy egyéves projekt a EUniWell Seed Funding program keretében. Célja, hogy az egészségügyi szakembereket, diákokat, betegeket és művészeket műhelymunkák keretében egyesítse, hogy feltárják a betegség különböző aspektusait a közös cél érdekében.

Dr. Unoka Zsolt, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika szakorvosa a „Trauma és jóllét” seed funding projektet mutatta be, amely egy interdiszciplináris, együttműködésen alapuló online program kidolgozásáról szól a traumakutatás területén. Elmondása szerint a traumaérzékeny megközelítésre egyre nagyobb szükség van szinte minden területen.

Dr. Dunkel Petra, a Szerves Vegytani Intézet adjunktusa a EUniWell egyetemeken lévő kutatócsoportok fiatal vezetőinek szóló ösztöndíjprogramot bemutatva elmondta, a tavaly októberben, Kölnben indult projekt kiváló képzési programmá fejlődött azóta, amely alapvetően a fiatal kutatókat támogatja abban, hogy innovatív módszertani megközelítésekkel fejlesszék és javítsák vezetői képességeiket.

Ezt követően dr. Sahin-Tóth Judit, az Orvosi Mikrobiológiai Intézet tanársegédje mutatta be a EUniWell Visiting Fellowship Programot, mely keretein belül négy Semmelweis Egyetemi kolléga töltött több, mint egy hónapot a Birminghami Egyetemen. Elmondása szerint a projekt célja a laboratóriumi készségek bővítése, valamint a jövőbeli együttműködésekhez szükséges kapcsolatok és közös kutatások kialakítása volt.

További információ a EUniWell-ről az alábbi honlapon elérhető: https://www.euniwell.eu

Kommunikációs Igazgatóság
Fotó: Ancsin Gábor / Kepszerk.hu

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.