Tudományos híradó című cikksorozatunkban az egyetemhez köthető D1 minősítésű tudományos közleményekről olvasható rövid összefoglaló. A cikkeket az elmúlt időszak megjelenései alapján a Központi Könyvtár, illetve a Pályázati Menedzsment Központ válogatta.
Gyulladásos bélbetegséggel diagnosztizált gyermekek SARS-CoV-19 fertőzés elleni oltása: prospektív, egy centrumos kohorsz vizsgálat

A gyulladásos bélbetegség („inflammatory bowel disease”, IBD) az emésztőrendszer nyálkahártyáját érintő krónikus gyulladásos megbetegedés. Az IBD mindkét megjelenési formájára –a Crohn-betegségre („Crohn’s disease”, CD) és a colitis ulcerosára („ulcerative colitis”, UC) – egyaránt jellemző, hogy a betegség lefolyása során aktív (relapszus) és inaktív (remisszió) szakaszok váltják egymást. Az IBD-vel diagnosztizált felnőttek és gyermekek egyaránt fogékonyabbak különböző fertőzésekre. Ennek oka a betegség maga, illetve a betegség kezelésében alkalmazott ún. immunszuppresszív gyógyszerek. Ezért ebben a populációban kulcsfontosságú az oltással megelőzhető betegségek elleni immunizálás. Mindazonáltal az IBD-s betegek károsodott immunrendszere miatt gyengülhet az oltásra adott válasz, tehát a szerológiai válaszreakciójuk alacsonyabb lehet, mint az ép immunrendszerrel élőké. A SARS-CoV2 oltással foglalkozó tanulmányokból, klinikai vizsgálatokból kizárták az IBD-s gyermekpopulációt, ezért kulcsfontosságú az immunizálásra adott válaszuk valós adatainak dokumentálása. A vizsgálatunk célja az volt, hogy elemezzük a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben gondozott IBD-s gyermekek körében a Comirnaty (BNT162b2, Pfizer-BioNTech; Pfizer, New York, NY) oltás biztonságosságát és hatásosságát. Olyan 18 év alatti betegeket vontunk be, akik két dózist kaptak az oltóanyagból 2021 május és 2021 augusztus között.

Öt héttel az első oltás után (két héttel a második adag után) az esetek 95%-ában (20/21) pozitív volt a tüskefehérje-antitestszint. Egy, biológiai terápiában részesülő betegnél (5%) nem észleltünk szerokonverziót, tehát ebben az esetben a vírussal szembeni megfelelő antitest válasz nem alakult ki.
Három hónappal az első oltást követően a tüskefehérje elleni antitestszint minden esetben pozitív volt (23/23). Azon beteg esetében, akinek értéke az 5. héten elmaradt társai eredményétől, szintén tüskefehérje IgG szerokonverziót tapasztaltunk. Az antitestszint 91%-ban (21/23) a laboratóriumi küszöbérték felett volt. Hat hónappal az első oltás után minden résztvevőnél (18/18) tüskefehérje IgG szeropozitívást detektáltunk. Tizenkét betegben (67%) az antitestszintek a laboratóriumi mérési küszöb felett maradtak (>250 IU/mL), míg hat esetben (33%) csökkent az antitest szint (92,8-247,3 IU/mL tartomány). Eredményeink az irodalomban már publikált tanulmányokkal összhangban vannak, miszerint az IBD-vel élők körében is hatékony, tolerálható a Comirnaty vakcina. A követési időszak végén minden beteg, az alkalmazott kezeléstől függetlenül, megfelelő tüskefehérje ellenes antitestszinttel rendelkezett. A követési idő előrehaladtával a tüskefehérje elleni antitest pozitív maradt, de az antitest szint csökkent, ami felhívja a figyelmet az emlékeztető immunizálás fontosságára. Összefoglalva, vizsgálatunk a nemzetközi irodalommal összhangban megerősítette, hogy a Comirnaty, SARS-CoV-2 mRNS vakcina hatékony és tolerálható IBD-s gyermekeknél. Adataink az antitest szint időbeli csökkenését mutatták, ami rávilágít a további emlékeztető oltások és a megfelelő oltási ütemtervek fontosságára a megfelelő humorális védelem fenntartása érdekében – fogalmazott dr. Müller Katalin Eszter.

Immunization of children with inflammatory bowel disease against SARS-CoV-19 infection: A prospective single centre cohort study
Dora Dohos (Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs; Heim Pál National Pediatric Institute), Anna Karoliny (Heim Pál National Pediatric Institute), Eszter Gombos (Heim Pál National Pediatric Institute), Éva Rimanóczy (Heim Pál National Pediatric Institute), Katalin E. Müller (Heim Pál National Pediatric Institute; Department of Family Care Methodology, Faculty of Health Science, Semmelweis University)
Vaccine: X, Volume 15 (December 2023)
DOI: 10.1016/j.jvacx.2023.100374

Általános hálózat alapú dimenzióelemzés
 
Általános, hálózatalapú dimenzióelemzés

Kutatásunkban azt a lehetőséget aknáztuk ki, hogy a hálózatelemzés új távlatokat nyit az adatelemzési módszerek előtt, mivel az egyre fejlődő hálózattudomány eredményei jól integrálhatók a klasszikus adatelemzési technikákba. Ezúttal az adatelemzés olyan új módszereit vizsgáltuk hálózatelemzés segítségével, amelyek jól jellemezhető struktúrákként ábrázolják az egyes elemek közötti kapcsolatokat.

Az eredményként kidolgozott módszer, az Általánosított Hálózatalapú Dimenziócsökkentés és Elemzés (GNDA), már egyszerre képes kezelni a kevés dimenziójú és nagy elemszámú mintákat a sok dimenziójú és kis elemszámú mintákkal. Több adatbázison történt elemzéssel sikerült igazolnunk, hogy az eddigi módszerekkel szemben csak a GNDA becsüli pontosan meg a rejtett változók számát az ilyen, az élő rendszerek esetében gyakran előforduló mintákban. A módszer rugalmasan kezeli az eltérő jellegű mutatók közötti hasonlóságokat, és tartalmaz olyan ellenőrző paramétereket, amelyek biztosítják a feltárt mintázatok megbízhatóságát – írta összefoglalójában dr. Lantos Zoltán Tibor.

Generalized network-based dimensionality analysis
Zsolt T. Kosztyán (Department of Quantitative Methods, University of Pannonia, Egyetem), Attila I. Katona (Department of Quantitative Methods, University of Pannonia, Egyetem), Marcell T. Kurbucz (Department of Computational Sciences, Wigner Research Centre for Physics; Institute of Data Analytics and Information Systems, Corvinus University of Budapest), Zoltán Lantos (Department of Virtual Health Guide Methodology, Faculty of Health Sciences, Semmelweis University)
Expert System with Applications, Volume 238, Part A (15 March 2024)
https://doi.org/10.1016/j.eswa.2023.121779

BOOST MR szekvencia alkalmazhatósága és képminősége a klinikai gyakorlatban pitvarfibrilláló betegeknél

A pitvarfibrilláció az egyik leggyakoribb szívritmuszavar, amelyben a különböző képalkotó eljárásoknak kiemelt szerepe van az etiológia tisztázásában és a kockázatbecslésben, valamint befolyásolja a betegek terápiás kezelését. A szívben különösen a bal pitvari fülcsében történő vérrögképződés, illetve a vérrögök által okozott érelzáródás (pl. stroke) a ritmuszavar egyik legsúlyosabb szövődménye, így ezen vérrögök kizárása a terápiás beavatkozások (abláció, elektrokardioverzió) előtt nagy jelentőségű. A bal pitvari anatómia, különös tekintettel a tüdővénák megítélése különösen fontos a tüdővénák izolációjával történő abláció eljárásának tervezéséhez. A bal pitvari anatómia megítélése hagyományosan kontrasztanyagos szív CT-vel vagy szív MR-rel történik az abláció előtt. Egy új MR szekvencia segítségével (BOOST) lehetőség nyílik kontrasztanyag adása nélkül, és szabadlélegzésben a szív és bal pitvari anatómia ábrázolására. A T2 preparációs (T2 perp) BOOST segítségével azonosíthatók a szívben levő vérrögök, valamint a koszorúerek megítélése is lehetővé válik. Ezen felül a BOOST egy másik speciális MR technikával (magnetizáció transzfer, MT) kombinálva az MTC-BOOST mérés alkalmas nem csak a szív és a koszorúerek, hanem a tüdővénák ábrázolására is. Korábbi kis elemszámú tanulmányban azt találták, hogy az új típusú MR mérés (MTC-BOOST) felülmúlta a hagyományos kontrasztanyag adása nélküli MR mérést.
A tanulmányunk célja az volt, hogy ezen új típusú MR mérések (T2 prep BOOST és MTC-BOOST) alkalmazható-e az ablációra vagy elektrokardioverzióra váró pitvarfibrilláló betegeknél. Vizsgáltuk és összehasonlítottuk a képminőséget szabályos ritmusú és pitvarfibrillációs betegeknél is. Végül azt is megvizsgáltuk, hogy van-e összefüggés a képminőség és a betegek szívritmusa és frekvenciája között.

A tanulmány fő megállapítása az, hogy az MTC-BOOST mérés alkalmazható a tüdővénák értékelésére. A tanulmányban részt vevők közül 30 betegnél sinus ritmus volt, míg 15 betegnél pitvari ritmuszavar állapítottunk meg a szív MR vizsgálat idején. A képminőséget a szívfrekvencia és a ritmus befolyásolta, szubjektív minőségi elemzés során kiváló képminőség gyakoribb volt normál (sinus) ritmus és alacsonyabb szívfrekvencia esetén, azonban egyik esetben sem keletkezett rossz minőségű kép, amelyen a tüdővénák nem értékelhetők megfelelően. Kimutattuk, hogy a T2 prep BOOST nem alkalmas a tüdővénák ábrázolására, ugyanakkor viszont alkalmas lehet a bal pitvari fülcsében lévő vérrög kizárására pitvarfibrilláló betegek elektrokardioverziója vagy abláziós terápiája előtt. Konklúzióként elmondhatjuk, hogy az új típusú MR mérések közül az MTC-BOOST mérésekkel kiválóan ábrázolhatók a tüdővénák mind pitvarfibrilláló és normál ritmusú betegek esetén, jóllehet a szubjektív képminőséget ritmus és szívfrekvencia is befolyásolja – fogalmazott dr. Suhai Ferenc Imre.

Feasibility and image quality of bright-blood and black-blood phase-sensitive inversion recovery (BOOST) sequence in clinical practice using for left atrial visualization in patients with atrial fibrillation
Zsófia Dohy (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Máté Kiss (Siemens Healthcare Hungary), Ferenc Imre Suhai (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Karl Kunze (Siemens Healthcare Limited), Radhouene Neji (Siemens Healthcare Limited), Gábor Orbán (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Zsófia Drobni (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Csilla Czimbalmos (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Vencel Juhász (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Liliána Szabó (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Rene Botnar (School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, King’s College London), Claudia Prieto (School of Biomedical Engineering and Imaging Sciences, King’s College London), Béla Merkely (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Nándor Szegedi (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University), Hajnalka Vágó (Heart and Vascular Centre, Semmelweis University)
Eur Radiol (2023)
https://doi.org/10.1007/s00330-023-10257-3

Túlélőkhöz kapcsolódó biomarkerek és terápiás célpontok transzkriptom-szintű feltárása nem-kissejtes tüdőrákban

A British Journal of Pharmacology-ban közölt projekt a tüdőrák jobb megértésére összpontosított a betegek túlélésével összefüggő gének azonosítása révén. A vizsgálat célja a potenciális biomarkerek és terápiás célpontok feltárása volt, amelyek kulcsfontosságúak a tüdőrákos betegek kezelésének javításához. Ennek érdekében a kutatók több, klinikai információkat és génexpressziós adatokat tartalmazó adathalmazt kombináltak, hogy átfogó adatbázist hozzanak létre. Ezután elemzéseket végeztek a rövidebb túléléssel összefüggő magasabb expressziós szintekkel rendelkező gének azonosítására, olyan génekre összpontosítva, amelyeket gyógyszerekkel lehetne megcélozni. Az adatbázis 17 független tanulmányból származó 2852 tumormintát tartalmaz, a minták jelentős részének részletes túlélési adataival.

A kutatásban a tüdőrák különböző típusaiban a túléléssel összefüggésbe hozható specifikus géneket azonosítottunk, például a tüdő adenokarcinómában a MIF, az UBC és a B2M, laphámrákban pedig az ANXA2, a CSNK2A2 és a KRT18 géneket. Emellett a kutatás célja az volt, hogy feltárjuk a potenciális gyógyszeres célpontokat a nemdohányzó tüdőrákosoknál, ahol a legígéretesebb találatokként az MDK-t, a THY1-et és a PADI2-t azonosítottuk. A kutatás eredményei értékes adatbázist biztosítanak a tüdőrák különböző altípusaihoz tartozó potenciális biomarkereinek és terápiás célpontjainak azonosításához és rangsorolásához – írta dr. Győrffy Balázs.

Transcriptome-level discovery of survival-associated biomarkers and therapy targets in non-small-cell lung cancer
Balázs Győrffy (Department of Bioinformatics, Semmelweis University)
British Journal of PharmacologyVolume 181, Issue 3 p. 362-374 (02 October 2023)
https://doi.org/10.1111/bph.16257

Befejezett öngyilkosságok a COVID-19 pandémia első két évében Magyarországon

A pandémia kitörésekor jogos aggodalomként merült fel, hogy a járvány során a szuicid magatartás gyakorisága nőni fog. Általánosságban azonban ez félelem nem igazolódott: a járvány első évében a legtöbb országban nem emelkedett a szuicid ráta. Ugyanakkor, korábbi eredményeink szerint, hazánk azon kevés ország egyike volt, ahol a korábbi trendek alapján várhatónál több öngyilkosság történt 2020-ban.

Jelen vizsgálatunkban azt találtuk, hogy a járvány második évében (amely – legalábbis a COVID halálozás alapján – jóval súlyosabb volt, mint az első év) már nem történt több öngyilkosság – sem a teljes populációban, sem a nők, sem a férfiak között – mint a 2015-19-es (prepandémiás) időszakból kalkulált „elvárható” érték. Területi, illetve településtípus szerinti bontásokban azonban kimutatható volt, hogy a Közép-Magyarországi régió, illetve Budapest szuicid halálozása (a teljes populációt tekintve) még 2021-ben is magasabb volt a vártnál. A felsorolt eredmények lehetséges magyarázatai, illetve kutatásunk további eredményei is megtalálhatóak az eredeti közleményben – írta összefoglalójában dr. Döme Péter.

Recovering from the first shock? Changes in suicidality during the first two years of the COVID-19 pandemic in a country with traditionally high levels of completed suicides
Lajos Balint (Demographic Research Institute of the Hungarian Central Statistical Office; Department of Sociology, University of Pecs), Peter Osvath (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Medical School, University of Pecs), Zoltan Rihmer (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University; National Institute of Mental Health, Neurology and Neurosurgery), Peter Dome (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University; National Institute of Mental Health, Neurology and Neurosurgery)
Journal of Affective Disorders, Volume 347, Pages 230-236 (15 February 2024)
https://doi.org/10.1016/j.jad.2023.11.064

Az affektív temperamentumok befolyásolhatják a meddőségi kezelések sikerét

A személyiség szerepet játszik különböző szomatikus betegségek kialakulásában és kezelésük hatékonyságában egyaránt, többek közt a meddőségi kezelések sikerességében is. Kutatásunkban az affektív temperamentumok hatását vizsgáltuk, amik az alapvető érzelmi reaktibilitást, stabilitást, és ezen keresztül nagyon sok – az egészség, a betegségek, és a betegségek kezelése szempontjából fontos – viselkedést, gondolatot és érzést meghatároznak.

Feltételezéseinknek megfelelően valóban találtunk markánsan szignifikáns összefüggést az affektív temperamentumok és a meddőségi kezelés sikere között, ráadásul ezen temperamentumok hatása nagyobb volt, mint néhány klasszikusan ismert faktoré. Így hosszabb távon a személyiség és a temperamentumok alapján személyre szabhatóak lennének majd a meddőségi kezelések, különösen akkor, ha azt is megértjük, hogy mi közvetíti az affektív temperamentumok hatását az orvosi beavatkozások sikerére (például az adherencia, életmód, stb). Jelen kutatásaink ennek feltárására irányulnak – fogalmazott Szabó Georgina.

Affective temperaments show stronger association with infertility treatment success compared to somatic factors, highlighting the role of personality focused interventions
Georgina Szabo (Doctoral School of Mental Health Sciences, Semmelweis University), Judit Szigeti F. (Institute of Behavioral Sciences, Semmelweis University), Miklos Sipos (Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University), Szabolcs Varbiro (Department of Obstetrics and Gynecology, Semmelweis University), Xenia Gonda (Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University; NAP3.0-SE Neuropsychopharmacology Research Group, Hungarian Brain Research Program, Semmelweis University)
Sci Rep 13, 21956 (2023).
https://doi.org/10.1038/s41598-023-47969-x

Domén-specifikus kognitív károsodás vizsgálata sclerosis multiplexben – Szisztematikus áttekintés és meta-analízis

A sclerosis multiplex (SM) a leggyakoribb fiatalokat sújtó idegrendszeri betegség. A betegségben a kognitív károsodás prevalenciája 43 és 70% között mozog, azonban az egyes domének (figyelem, információfeldolgozási sebesség, tanulás és memória, nyelvi funkciók, vizuospatialis észlelés, végrehajtó funkciók és szociális kogníció) érintettségének mértéke nem pontosan ismert és a károsodást mérő tesztek sem egységesek.

Meta-analízisünk során egy standardizált neuropszichológiai tesztsor különböző értékeinek az elemzésével próbáltuk meghatározni SM-ben a kognitív domének károsodásának prevalenciáját, valamint megtalálni a károsodást legpontosabban jelző határértéket. Eredményeink azt mutatják, hogy az SM minden típusában megfigyelhető különböző mértékű kognitív károsodás, és a domének érintettsége a progresszív kórformák felé haladva egyre markánsabb. A populációkon belüli eltérő klinikai és szociodemográfiai jellemzőket, valamint az értékelési módszerek közötti különbségeket figyelembe véve, a mindennapi gyakorlatban a kognitív hanyatlás megítélésére a beteg korábbi, egyéni teljesítményéhez való viszonyítást („individual referencing”) javasoljuk – írta összefoglalójában dr. Lugosi Katalin és dr. Mezei Zsolt.

Domain-specific cognitive impairment in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis
Katalin Lugosi (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Multiple Sclerosis Centre, Bajcsy-Zsilinszky Hospital), Marie A Engh (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Zsolt Huszár (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Péter Hegyi (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Institute of Pancreatic Diseases, Semmelweis University), Péter Mátrai (Institute for Translational Medicine, Medical School, University of Pécs), Gábor Csukly (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Psychiatry and Psychotherapy, Semmelweis University), Zsolt Molnár )(Centre for Translational Medicine, Semmelweis University; Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Semmelweis University; Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Poznan University of Medical Sciences), Klaudia Horváth (Multiple Sclerosis Centre, Bajcsy-Zsilinszky Hospital), Dóra Mátis (Centre for Translational Medicine, Semmelweis University), Zsolt Mezei (Department of Neurology, Semmelweis University)
Ann Clin Transl Neurol. (2024 Jan 11)
https://doi.org/10.1002/acn3.51976

Új nevezéktan a lemur farok kináz fehérjecsalád számára

A téma nemzetközi vezető szakértőivel közösen jegyzett cikkünkben új nevezéktant dolgoztunk ki a lemur tail kinase (LMTK) nevű fehérjecsalád számára. Az LMTK fehérjék szerepet játszanak a tanulásban és memória kialakulásában, sejten belüli szállítási folyamatokban, és gén kifejeződés szabályozásában. Azonban az LMTK fehérjék működése zavart szenved a leggyakoribb demencia típusokban, így Alzheimer-kórban és frontotemporalis demencia/amiotrofiás lateralszklerózisban, valamint egy a tüdőt érintő súlyos megbetegedésben cisztás fibrózisban. Az utóbbi időben a fehérje család különös figyelmet kapott rákos megbetegedésekben, mivel egyik tagját, mint prosztatarák hajlamosító gént azonosították, míg más tagjai prognosztikus markerek vastagbél-, gyomor-, prosztata- és mellrákban.

Ezen eredmények fényében az LMTK fehérjék fontos szerepet játszhatnak ezeknek a súlyos betegségeknek a patomechanizmusában és potenciális új terápiás gyógyszercélpontok lehetnek. Azonban a fehérjecsalád tagjainak párhuzamos felfedezése és aktivitásuk pontatlan előrejelzése zavaros és félrevezető nevezéktanhoz vezetett. Most, hogy ezek a fehérjék egyre nagyobb figyelmet kapnak, elengedhetetlenné vált egy egyszerű és egyértelmű LMTK-nómenklatúra kidolgozása. A tudományos közösséget segítve ezt szolgálja közleményünk, hogy ezekről a molekulákról pontos és következetes információkat kaphassunk – fogalmazott dr. Mórotz Gábor Miklós.

A revised nomenclature for the lemur family of protein kinases
Gábor M. Mórotz (Department of Pharmacology and Pharmacotherapy, Semmelweis University), Neil A. Bradbury (Department of Physiology and Biophysics, Chicago Medical School), Oana Caluseriu (Department of Medical Genetics, University of Alberta Hospital), Shin-ichi Hisanaga (Laboratory of Molecular Neuroscience, Department of Biological Sciences, Graduate School of Science, Tokyo Metropolitan University), Christopher C. J. Miller (Department of Basic and Clinical Neuroscience, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London), Agnieszka Swiatecka-Urban (Department of Pediatrics, University of Virginia School of Medicine), Heinz-Josef Lenz (Department of Medicine, University of Southern California/Norris Comprehensive Cancer Centre), Stephen J. Moss (Department of Neuroscience, Tufts University School of Medicine; Department of Neuroscience, Physiology and Pharmacology, University College London), Georgios Giamas (Department of Biochemistry and Biomedicine, School of Life Sciences, University of Sussex)
Communications Biology volume 7, Article number: 57 (2024)
https://doi.org/10.1038/s42003-023-05671-8

A rövid összefoglalókat a tudományos publikációk szerzői készítették.
Szerkesztette: Szabó Ádám
Fotó: a publikációkból származó képek; Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.