Az idei tanévtől az angol és német nyelvű képzésben részt vevő orvostanhallgatóknak is elérhető a Magatartástudományi Intézet Hallgatói Mentorprogramja, amelyben harmadéves vagy idősebb hallgatók egy képzést követően kísérnek végig egy-egy gólyát kortárssegítőként az első egyetemi tanévükön. Az első félév tapasztalatai pozitívak, a visszajelzések is igazolják a program sikerességet.
Fotónk illusztráció

„Hatodéves koromban indítottuk el a Mentorprogram elődjét a Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének (BOE) keretén belül dr. Árva Dorottya korábbi ötlete alapján, amelyet egy évvel később, az akkor még hallgató dr. Jámbor Márk segítségével egyetemi programmá alakítottunk dr. Purebl György, a Magatartástudományi Intézet igazgatója és dr. Győrffy Zsuzsa egyetemi docens szakmai támogatása mellett” – idézte fel dr. Végh András, a program szakmai vezetője, a Szemészeti Klinika szakorvosjelöltje.

„A jelenleg az Általános Orvostudományi Kar hallgatói számára elérhető mentorprogram az elmúlt öt évben dinamikusan fejlődött, indulása óta megháromszorozódott a hallgatók száma, így felmerült az igény, hogy azt kiterjesszük a nemzetközi hallgatókra is” – osztotta meg a program vezetője. Így szeptembertől már az angol és német nyelvű képzésben tanulók is élvezhetik a Hallgatói Mentorprogram nyújtotta előnyöket. Kiemelte, az egyetemista lét kezdete a magyar hallgatóknak is egy normatív krízist jelent, hiszen minden megváltozik az életükben, a külföldről érkezők pedig nemcsak egy új oktatási rendszerbe lépnek be, hanem teljesen más helyen kell egy új életet elkezdeniük. „Korábban öt éven át tanítottam első- és másodéves hallgatóknak anatómiát és biokémiát gyakorlatvezetőként, ezért saját tapasztalatból tudom, hogy az új oktatási rendszerben – ami teljesen eltér a gimnáziumitól – mennyire elveszettek tudnak lenni az elsőévesek” – mondta dr. Végh András. Ezért jött létre a mentorprogram, hogy egy kortárs segítő, egy korban a gólyákhoz közel álló hallgató kísérje végig őket az első évben, aki ugyanazokon a problémákon már sikeresen túljutva a saját példáján keresztül motivál és segít át a nehezebb pillanatokon.

Az első tanulmányi évben a mentorok átfogó támogatást nyújtanak: segítik a gólyák egyetemi életbe való beilleszkedését, praktikus mindennapi, egyetemmel és tanulmányokkal kapcsolatos tanácsokat adnak, egyfajta biztonsági hálót képezve számukra, hiszen bármilyen problémával, bármikor hozzájuk lehet fordulni. Ezeknek megfelelően a program elsődleges célja egészséges fiatal felnőttek „coacholása” egy teljesen új élethelyzetben; míg másodlagos cél a pszichológiai segítségre szoruló hallgatók kiszűrése és mihamarabbi hozzásegítése a megfelelő ellátáshoz.

Dr. Győrffy Zsuzsa, aki szakmai főtanácsadóként működik közre a programban, kiemelte: ahhoz, hogy valakiből mentor legyen, részt kell vennie a komoly szakmai szempontok szerint összeállított képzésen, ahol a leendő mentorok egyebek mellett megismerik a program elvárásait, elsajátítják a kortárssegítés, a non-direktív tanácsadás alapjait, betekintést nyernek a tanulásmódszertan alapjaiba, felkészítést kapnak rá, hogy felismerjék, ha a mentoráltjuk pszichológiai segítségre szorul, és tisztában legyenek azzal, hova és hogyan irányíthatják őt tovább. „Lehetőséget biztosítunk különböző – mind a mentorálásban, mind az orvosi munkában és a magánéletben is hasznos – »soft skillek« fejlesztésére is, mint például a stresszkezelés vagy az asszertivitás” – fűzte hozzá. A hallgatói visszajelzések alapján évről-évre fejlesztik a tananyagot.

A mentorképzéseket minden évben nyáron tartják, a harmadéves vagy idősebb orvostanhallgatók ekkor csatlakozhatnak a szabadon választható, kétkredites kurzusként felvehető programhoz. A jelentkezés pontos menetéről és idejéről a program honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

Az egyetemi docens rámutatott, hogy akik gólyaként átélték ezt az élményt, szívesen lesznek maguk is mentorok. Fontos tudnivaló, hogy az idegen nyelvű programban egy mentorhoz több gólya is tartozik. Az első félév tapasztalatai pozitívak, a visszajelzések is igazolják a program sikerességet – emelte ki dr. Győrffy Zsuzsa. „Bárcsak lett volna ilyen, amikor én elsőéves voltam” – mondják a nemzetközi program mentorai visszajelzésükben az első sikeresen lezárt félév után. Az egyedülálló program segítségével a gólyáik újult erővel kapcsolódnak be a tavaszi szemeszter munkájába. Hamarosan indulnak a mentorprogram social media felületei is – amely egy új platformot jelent majd a kapcsolatépítésben, a tájékozódásban és a kommunikációban – osztotta meg dr. Győrffy Zsuzsa. 

Dr. Purebl György hangsúlyozta: nagyon megváltoztak a felsőoktatás, de főleg az orvosképzés céljai az elmúlt időszakban.

Olyan szakembereket kell képeznünk, akik nem csak tárgyi tudással rendelkeznek, hanem ezt a gyakorlatban alkalmazni is tudják, magabiztosak is, tudják kezelni a munkahelyi stresszt, és ezért hosszú távon az orvosi pályán tudnak maradni

– fogalmazott. Kiemelte, hogy a hallgatói mentorprogramnak a lemorzsolódás kezelésében vagy megállításában is komoly szerepe van, emellett prevenciós jelleggel is bír, segít megelőzni a mentális problémákat – melyek 75 százaléka fiatal korban indul –, és amelyek gyakorisága az utóbbi években jelentősen megnőtt a felsőoktatásban tanulók között. Az igazgató hozzátette, a mentorprogramban részt vevők könnyebben és gyorsabban juthatnak kezeléshez. Kitért rá, hogy több, a mentális egészséget segítő jóléti szolgáltatás is működik az egyetemen, ilyen például a Dolgozói Tanácsadás, ami értelemszerűen a dolgozóknak nyújt pszichológiai tanácsadást, valamint a Diáktanácsadó hivatalos nevén a Hallgatói Pszichológiai Konzultációs Szolgálat. Ebbe a portfólióba illeszkedik a Hallgatói Mentorprogram is – tette hozzá.

Dr. Győrffy Zsuzsa elmondta, a programnak érzékenyítő funkciója is van, tapasztalataik szerint a mentorok saját környezetükben is sokkal jobban észreveszik a problémákat. További előnyként említette, hogy a mentorok még a diploma megszerzése előtt megtapasztalják a felelősségteljes és törődő kapcsolatot, ami később, az orvos–beteg viszonyban is kulcsfontosságú lesz. Hangsúlyozta, unikálisnak számít, hogy folyamatosan monitorozzák a program sikerességét: utánkövetéssel mérik, hogy történt-e változás a gólyák, illetve a mentorok mentális állapotában. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a programban részt vevőknek nő a mentális agilitása, a rezilienciája – osztotta meg. 

A mentorokat sem hagyják egyedül, lehetőségük van a csoportos szupervíziós alkalmakon a nehezebb helyzetek átbeszélésére, megoldási lehetőségek felvázolására, tapasztalataik összegzésére és a reflexióra is.

A program sikerét mutatja, hogy 2019-es indulása óta megháromszorozódott a hallgatók száma: a program prototípusában, 2018-ban 35 pár vett részt, mára a magyar nyelvű képzésben 160 mentor-gólya pár van, az újonnan indult angol és német nyelvű képzésben pedig közel 70-en vesznek részt – összegezte dr. Végh András. A hallgatói mentorprogram jelenleg az ÁOK-s hallgatóknak érhető el, de a tervek között szerepel, hogy ezt idővel kiterjesszék az összes karra.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.