Megszavazták az intézmény jövő évi költségvetését. Semmelweis Lendület Program néven új pályázati támogatás jött létre. Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék néven új szervezeti egység alakult az ÁOK-n.

Elfogadta a Szenátus az intézmény 2024. évi költségvetését és eredménytervét. A költségvetésben megjelenik az új szervezeti egységként létrejött Traumatológiai Klinika, valamint a Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv telephelyének 6,3 hektáros, 27 000 négyzetméteres ingatlanállományának átvétele is. A Beruházási és felújítási alap részére a korábbi 4 milliárd forinttól magasabb összeget, közel 6 milliárd forintot különítettek el. 2024-re költségvetési szemléletben 245, eredményszemléletben pedig 236 milliárd forintos bevétellel terveznek; a költségek és kiadások oldalán jövő évre költségvetési szemléletben 252, eredményszemléletben 230 milliárd forinttal számol a terv. Az egyetem fejlesztési és stratégiai részköltségvetése a jövő évre 15 milliárd forint.

A jövő év Fejlesztési Közfeladatfinanszírozási szerződés projektjei közé tartozik a Városmajor 70. folyamatban lévő beruházása; a Science Park tervezése; és az EOK 2. beruházás. A Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány támogatási projektjei a Ferenc tér 15. felújítása; a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet felújítás kiírása; valamint közbeszerzés kiírása a Szent Rókus Klinikai Tömb diagnosztikai eszközigényére. Az Egyetemi Stratégiai Alapból valósulhat meg a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum (HSM), valamint a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika beruházásának folytatása; a Rókus felújítás I. ütemének befejezése; az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet fejlesztésének folytatása; valamint a Traumatológiai Klinika és a Merényi Klinikai Tömb felújítása. Ami a bevételeket illeti, oktatás terén állami támogatásból 56, míg az önköltséges képzésből 23 milliárd forinttal számol a terv; a KFI terén pályázati és egyéb fejlesztési célú bevételekből 10 milliárd, míg a KFI szolgáltatásokból 167 millió forinttal. Az egészségügyi teljesítményen alapuló bevétel 2023-ban 60 milliárd forint volt, a jövő évre viszont már 66 milliárd forinttal számol a terv; főleg az aktív fekvőbeteg szakellátás miatt, melynek növekedése nagyrészt a traumatológiai ellátás beolvadásának köszönhető.

A szenátorok megszavazták a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását, mely a Hallgatói Követelményrendszer Felvételi Szabályzatát érinti. A változtatás az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézete által meghirdetett szakirányú továbbképzésre való jelentkezés szabályozását érinti. Ennek részeként az eddigi e-mailes forma helyett következő tanévtől online lehetne jelentkezni a képzésre.

Megszavazták a kutatói kiválóság támogatásáról szóló előterjesztést, melynek értelmében létrejött a Semmelweis Lendület Program. Ennek célja, hogy támogassák a kutatócsoportokat annak érdekében, hogy a legkiválóbb kutatók tartósan Magyarországon és a Semmelweis Egyetem kötelékében maradjanak. Az intézmény a kiváló kutatókat eddig is támogatta a HCEMM Programmal, a Lendület pályázat kiegészítő finanszírozásával és a D1-es publikációk díjazásával – ezek egészülnek ki ezzel az új támogatási formával. A pályázati támogatás egyik legfontosabb feltétele, hogy a pályázat futamideje alatt a pályázó kutatócsoport vezetőjének és résztvevőinek első affiliációja mindvégig, minden tudományos publikációban a Semmelweis Egyetemnek kell lennie. A pályázatot a tudományos és innovációs rektorhelyettes írja ki és az Egyetemi Tudományos Tanács bírálja el.

A szenátorok döntése alapján létrejött az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Tanszék az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK). A Szenátus határozata értelmében 2023. júliusában jött létre az Aneszteziológiai és Perioperatív Betegellátó Intézet, amely a klinikai szolgáltatások terén aneszteziológiai és altatási, perioperatív tevékenységekre koncentrált. A megmaradó Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika a jövőben az intenzív terápiás ellátásra koncentrál majd. Épp ezért indokolttá vált, hogy az oktatást mind az aneszteziológiai, mind az intenzív terápiás területen egy egységes tanszék végezze. Szintén megszavazták az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika névváltoztatásáról szóló előterjesztést, melynek értelmében a klinika neve Intenzív Terápiás Klinikára módosult.

A Szenátus elfogadta az EKK Mentálhigiéné Intézet aktív idősödés szakirányú továbbképzési szak indításáról és tantervéről szóló előterjesztést. Az intézetben a 2020/21-es tanévben indult az Idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés, a döntés értelmében ennek kurrikulumát és elnevezését módosították. Ehhez kapcsolódóan a testület megszavazta a korábbi idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzés szak törlését is.

A testület megszavazta az Egészségpolitika, Finanszírozás és Rendszerfejlesztés Tanszék és a Betegbiztonsági Tanszék létrehozását az EKK-n. Ezek eddig tanszéki csoportokként működtek, elért eredményeik, a hazai és nemzetközi oktatási és kutatási tevékenységük, valamint kapcsolataik és az egyetem reputációjának erősítése miatt azonban indokolttá vált tanszékké alakulásuk. A Betegbiztonsági Tanszék az ÁOK nagy diszciplínáinak részvételével alakult meg és a kurrikulumát is a klinikum részvételével állítják össze.

Megszavazták a Semmelweis Egyetem Doktori Iskola tagozatvezetőinek megválasztásáról szóló előterjesztést. Módosították a Doktori Szabályzatot, amely érinti többek között a jogviszony megszüntetését; a vizsgabizottsági elnök jelölését, amelynek immár főiskolai tanár esetén nem kötelező feltétele a habilitáció; a publikációs követelményeket, melyek esetén az egészségtudományok társadalomtudományi területen ezentúl a pontérték is elfogadásra kerül; emellett előírták a részvételt a nyilvános védéseken, továbbá átvezették a 2023. évi jogszabály módosításokat a felvételire és nyelvismereti követelményekre vonatkozóan.

Megszavazták az Egyetemi Etikai Bizottság, valamint a Minőségfejlesztési és Minőségértékelő Bizottság személyi összetételének megújítását, melyre a mandátumok lejárása miatt volt szükség.

A szenátorok tájékoztatást hallhattak az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti változásokról. A változások az ÁOK-t, a Kollégiumok Igazgatóságát, a Gazdasági Főigazgatóságot, valamint a Műszaki Főigazgatóság Létesítményfejlesztési és -üzemeltetési Igazgatóságát érintik. Lényegesebb strukturális változás utóbbi esetében valósult meg, ahol a fejlesztési és operatív működési feladatokhoz jobban igazodó belső szervezeti átalakításra került sor.

A Szenátus tagjai döntöttek a Tudományos Diákköri Kiváló Nevelők cím odaítéléséről, valamint egy aktuális vezetői pályázatot is véleményeztek.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.