A rektor beszámolót tartott az előző év rektori tevékenységéről, valamint megszavazták az intézmény Vagyongazdálkodási tervének módosítását is.

A szenátorok beszámolót hallhattak dr. Merkely Bélától rektori tevékenységének előző évéről. Az intézmény víziójáról szólva a rektor kiemelte: az egyetem oktatási, kutatási és betegellátási tevékenységének növelésével párhuzamosan az egyetem célja bekerülni a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye közé; máris ott van ugyanis Európa legjobb gyógyító szakegyetemei között. Ezen túl folyamatos a növekedés az idegennyelvű képzés terén is. A jelenlegi hallgatói létszám 15 008, melyből 5139 külföldi, akik 5 kontinens 141 országából érkeztek. Az intézmény 2400 funkcionáló ággyal rendelkezik a betegellátás terén, a járóbetegeket közel 12 230 órában látják el itt. A Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv telephelyének a Semmelweis Egyetembe integrálásával november elsejétől elindult az ellátás a Traumatológiai Klinikán is. Az egyetem a felsőoktatási rangsorok terén is előrelépett, orvostudományok, valamint farmakológiai tudományok terén a top 200-ba tartozik. A hallgatók szavazata alapján a Semmelweis Egyetem elnyerte idén a hallgatói életminőségre vonatkozó nemzetközi kiválósági díjat. Az intézmény azon dolgozik, hogy a reputáció terén is előre tudjon lépni. „Minden célunk három lábon áll: ezek a tradíción alapuló minőségi, gyakorlati fókuszú oktatás; a kutató-fejlesztő innováció és a betegellátás kapacitásának növelése” – emelte ki dr. Merkely Béla. Hozzátette: szeretnék megtartani és bővíteni a Semmelweis Polgárok anyagi és erkölcsi megbecsülését, és tovább fejleszteni az infrastruktúrát is. 643-ra emelkedett az oktató orvosok, 700-ra a szakorvosok száma, 710-re a rezidensek, 3100-ra az egészségügyi szakdolgozók, 2687-re az alaptevékenységet támogatók száma, valamint növekedett a munkatársak bére is. A hallgatói életre kitérve a rektor kiemelte a kulturális, szabadidős és sport programokat, valamint a legutóbbi, hazai rendezésű Medikus Kupát és a nemrég alakult Hallgatói Szolgáltatások Igazgatósága. Felhívta a figyelmet, hogy növekszik az egyetemi polgárokhoz köthető D1-es, Q1-es, valamint Highly Cited közlemények száma, valamint a PhD-sok száma is.

Elfogadta a testület az intézmény Vagyongazdálkodási Tervének módosítását. Ennek értelmében a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet felújítása már 2024. első félévében elkezdődhet; a tervezettnél hamarabb, már 2026-ban sor kerülhet a Szent Rókus Klinika felújításának II. ütemére; valamint 2027-ben elindulhat a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika felújítása.

A Szenátus döntése értelmében az Egészségtudományi Kar Népegészségügyi ellenőr BSc szakirány neve Népegészségügyi szakértőre változott. A döntésre a képzés vonzóbbá tétele mellett azért volt szükség, mert a képzéshez fűződő kompetenciák az ellenőri tevékenységnél szélesebb spektrumot fednek le.

A szenátorok megszavazták az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak szakfelelősének megváltoztatását.

Megszavazták a Kitüntetési és díjak adományozásáról szóló szabályzat módosítását. Ennek értelmében átvezettek egy jogszabályi változást, pontosították két kitüntetés-típus elnevezését, valamint módosították a véleménynyilvánításban részt vevők körét is.

A  szenátorok döntöttek a Pro Universitate díj adományozásáról, illetve több aktuális vezetői pályázatot is véleményeztek.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.