November 24-én a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozathoz hivatalosan kapcsolódva rendezték meg a Pető András Karon a Pető András Tudományos és Szakmai Szimpóziumot. A szakmai előadások sorozatát a Semmelweis Egyetem Kórusának ünnepi koncertje zárta. 

Dr. Túri Ibolya, a Pető András Kar (PAK) tudományos dékánhelyettese a Pető András Tudományos és Szakmai Szimpóziumot megnyitó beszédében felidézte a Pető 130 Jubileumi Emlékév főbb eseményeit, így a Pető András Kutatószoba megnyitását, a Pető-emlékfal átadását, a konduktív pedagógiai jegyzetsorozathoz tartozó két új kötet átadását, illetve a szimpózium és az azt záró emlékkoncert koncepcióját is.

Dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea dékán köszöntőjében kiemelte, Pető már kezdettől felismerte, hogy az eszközök, amiket használni fog, nemcsak orvosi, hanem pedagógiai eszközök is lesznek. Tudta, hogy módszerének lényegét közérthetővé kell tennie, meg kell ismertetnie a rehabilitációt magukénak valló szakemberekkel, a társszakmák képviselőivel. Ahhoz, hogy állításai alátámaszthatók legyenek, már a kezdetektől fogva folyamatos vizsgálatokat, megfigyeléseket végzett, amiket esetmegbeszéléseken részletezett, illetve esetleírások formájában rögzített, egy igen gazdag dokumentációs bázist hozva létre.

Hiszem, hogy a nevét viselő kutatószoba megteremtésével, az életútját bemutató Pető-emlékfal létrehozásával, az új Konduktív Pedagógia Kézikönyv megjelentetésével, a Pető-féle filozófiai német nyelvű írások fordított változatának kötetbe rendezésével megjelenik a szellemiség, ahol csakúgy, mint ahogy a pedagógia és az orvostudomány találkozott a konduktív nevelésben, a hagyatéki múlt és a kutatás jövője is összeér

– fogalmazott a dékán.

A szimpózium korai szűrés, megelőzés és utánkövetés tematikájú első szekcióját dr. Földesi Renáta, a PAK Konduktív Pedagógiai Központ (KPK) igazgatója nyitotta meg. A szekció első előadója,  dr. Nádor Csaba, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika osztályvezető főorvosa a koraszülésről és túlélésről, valamint a morbiditások tendenciáiról beszélt a vonatkozó szakirodalom áttekintése alapján, a nemzetközi és hazai adatokat is ismertetve. Előadásában kiemelte a családbarát koraszülött-ellátás nélkülözhetetlenségét a munka sikeressége érdekében. A szekció következő előadója, dr. Nagy Zsuzsa, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika klinikai szakorvosa az agyvérzés és agykárosodás prevenciójáról tartotta prezentációját. A szekciót Bajnok Ildikó, a PAK KPK konduktorának előadása zárta a konduktor szerepéről és lehetőségeiről az utánkövetésben, valamint bemutatva a kidolgozás alatt álló Rizikóújszülöttek utánkövetésének irányelvét is.

Az első szekciót követően a konduktív pedagógiai sorozat következő kötetét, A konduktív pedagógia alapelvei és módszertana című kötetet mutatták be, amelyet a Konduktív Pedagógiai Intézet (KPK) jegyez. A bemutatóban dr. Földesi Renáta kiemelte, a kötet a konduktív pedagógiai szigorlatra való felkészülést hivatott segíteni, olyan kötetet tarthatnak a hallgatók a kezükben, amely tematikusan rendezi egységbe a konduktív pedagógia alapelveivel és módszertanával kapcsolatos ismereteket, mintegy szintetizálva azokat. Dr. Túri Ibolya kiemelte, a kötet hiánypótló voltát, hiszen ezt megelőzően közel harminc éve nem adtak ki jegyzetet a témában. A kötetet a szerzők Pásztorné dr. Tass Ildikó emlékének ajánlották.

A második szekcióban a konduktív pedagógia témaköreiben zajló doktori kutatásokat ismertették. Kolumbán Erika, a PAK KPK oktatója, a Transzlációs Doktori Program doktorandusza A légzőfeladatsorok szerepe és jelentősége a CP-vel (centrális parézis) élők fejlesztésében, életminőségének javításában című előadásában részletezte kutatásának célját, a petői kéziratok (feladatsorok, fejlődési lapok, több ezer oldalas dokumentáció) elemzésének feladatait és részeredményeit, valamint a konduktív szakmai közösség számára készülő protokoll elkészítésének koncepcióját. Zimonyi Nóra, a PAK KPK konduktora, doktorandusz a végrehajtó funkciók vizsgálatai CP-s gyermekek körében témájú vizsgálatának eredményeiről beszélt és bemutatta az e körben végzett metaelemzés konklúzióját. Pulay Márk A mechanikus vibrációs terápia lehetőségei CP-s gyermekek körében című prezentációjában, az Egészségtudományi Karral közös vizsgálatról, a témában összegyűjtött nemzetközi kutatások metaelemzéséről tartott előadást. A szekciót Mladoneczki Leszkó Dóra doktorjelölt a cerebrális parézissel élő serdülők életminőségének összehasonlítása, különböző szociokulturális térségekben témájú doktori kutatásának prezentációjával zárta.

A második szekciót követően nyitotta meg Csönge Attila, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltár igazgatója a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Levéltára által a PAK rendelkezésére bocsátott fotó- és színesdia pályázat (MONFODI) alkotásaiból válogatott Mozgásban a lélek című fotókiállítást, amely a PAK Kútvölgyi út 8. sz. alatti épületében 2024. február végéig tekinthető meg.

A szimpózium délutáni programját a harmadik, a tanulási zavarok-, képességek, fejlesztés és mérése tematikájú szekció alkotta, a szekciót Feketéné dr. Szabó Éva, stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, főiskolai tanár nyitotta meg. Az első előadásban dr. Vissi Tímea, a PAK KPK oktatója a Dokumentációs és Mérési Kézikönyv létrehozásának koncepciójáról és lehetőségeiről beszélt. A szekció következő előadója Farkas Flóra gyógypedagógus, az ÁOK Klinikai Pszichológia Tanszékének klinikai szakpszichológus-rezidense volt, aki a Tanulási nehézségek és zavarok pszichológiai megközelítései című prezentációjában a fogalmak és megközelítés közötti szükségszerű különbségtételről, valamint a terápiás és kezelési lehetőségekről nyújtott átfogó áttekintést. Liptákné Papp Judit a Konduktív Pedagógiai Központ vezető konduktora, a Gyakorló Konduktív Általános Iskola igazgatója a CP-s gyermekek tanulási képességeinek mérései, tendenciák és változások a megjelenő tanulási problémákban címmel adott elő.

Galéria

6kép

A szimpózium utolsó, egészségtudatosság, egészségnevelés, sport és rekreáció témájú szekcióját dr. Szilárd Zsuzsanna szekcióvezető nyitotta meg. Elsőként Csapó Dorina, táplálkozási szakértő és Bánkúti Gabriella, természetgyógyász, életmódszakértő-terapeuta A kombinált terápia korai beavatkozásának pozitív hatásai című esetbemutatását hallhatták a résztvevők, Fekete Nikolett személyes beszámolójával kiegészítve. Pázmándi Eszter, a Humántudományi Intézet oktatója, doktorjelölt A sport, mint a kogníció fejlesztésének eszköze címmel tartott előadásában a sport lehetőségeire hívta fel a figyelmet, kitérve a motoros fejlesztéssel egyidejű kognitív és lelki fejlesztés támogatására is. Az előadások sorát Makk Ádám A parasport lehetőségei konduktori szemmel című előadása és filmje zárta.

A szimpózium a Zugligeti Szent Család Templomban megtartott ünnepi koncerttel zárult. A koncerten közreműködött a Semmelweis Egyetem Kórusa, vezényelt dr. Matos László, főiskolai tanár, karnagy.

Pető András Kar
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.