Életének 81. évében elhunyt dr. Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egykori II. Sz. Patológiai Intézetének korábbi igazgatója, a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (PIBOI) professor emeritusa, Széchenyi-díjas patológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Nekrológ

Mély fájdalommal, megrendülten tudatjuk, hogy kitartással és méltósággal viselt betegség után, életének 81. évében elhunyt dr. Schaff Zsuzsa, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar egykori II. Sz. Patológiai Intézetének korábbi igazgatója, a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet (PIBOI) professor emeritusa, Széchenyi-díjas patológus professzor, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja.

Dr. Schaff Zsuzsa hazai és nemzetközi viszonylatban is elismert patológusnak számított a daganatkeltő vírusokkal és ezek sejtekre gyakorolt hatásával, valamint a májbetegségekkel összefüggésben a hepatitis B- és hepatitis C-vírus daganatkeltő hatásának kutatásában elért kimagasló tudományos eredményeinek köszönhetően. Amerikai munkatársaival együtt jelentős szerepet játszott a hepatitis C-vírus azonosításában. Kezdetektől fogva részt vett a hazai májtranszplantáció patológiai vizsgálataiban, a májrákokra vonatkozó patológiai megállapításai a nemzetközi kézikönyvekben alapirodalomként szerepelnek.

Professzor asszony élete és hazai munkássága több mint hatvan éven keresztül egyetlen intézményhez, a Semmelweis Egyetemhez kötődött. Szakmai pályafutását az akkori I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben kezdte, és az ott eltöltött bő három évtized alatt végigjárta a tudományos ranglétrát és 1988-ban egyetemi tanári kinevezést nyert. 2000-2008 között a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet jogelődjének, a II. Sz. Patológiai Intézetnek volt igazgatója, majd intézetvezetői megbízatásának végeztével igazgatóhelyettesként, professzorként, majd professor emeritusaként fáradhatatlanul folytatta kutatásait. Végig nagy munkabírással és lelkesedéssel dolgozott tovább a betegekért, kollégáiért és intézetünkért.

Dr. Schaff Zsuzsa személyes irányítása alatt patológusok és kutatók több generációja nőtt fel és kapott feledhetetlen képzést, szakmai és emberi iránymutatást. Professzor asszony elévülhetetlen érdemeket szerzett a modern patológiai módszerek intézeti és tágabb értelemben magyarországi bevezetésében, az elektronmikroszkópiától kezdve az immunhisztokémián át a molekuláris patológiáig. Munkássága során mindig a betegek és a szakmai közösség szolgálatát tartotta szem előtt.

A Semmelweis Egyetem saját halottjának tekinti egykori professzorát, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar patológiának és a Semmelweis Egyetemnek egyaránt.

Emlékét szívünkben őrizzük, mindennapi munkánk során igyekezni fogunk méltónak lenni örökségéhez!

Dr. Kiss András, Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.