Mintegy hatvan egészségügyi és szociális vezető szakember szerzett posztgraduális diplomát a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Egészségügyi Menedzserképző Központjának (EMK) képzésein az idei évben. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében tartott ünnepségen a szociális szolgáltatásmenedzsment és az egészségügyi menedzser nappali és levelező képzéseinek hallgatói dr. Szócska Miklóstól vehették át okleveleiket. A dékán megköszönte a közös munkát és hangsúlyozta, egy kihívásokkal teli korban kell helytállniuk vezetőként.

A képzés ideje alatt, és azt most lezárva is teljesen mások lettek szemléletükben az ide beiratkozott hallgatók, másképp tekintenek az ellátórendszerekre, szervezeteke: sokkal tudatosabban – mutatott rá köszöntőjében dr. Szócska Miklós dékán. Az EMK igazgatója kiemelte, kihívás van bőven, az egészségbiztosítás, az általánosan elérhető egészségügyi szolgáltatás a világ nem minden részén magától értetődő. Korunk geopolitikai kihívásaival veszélybe kerülhet az a kockázatközösség, a szolidaritás és a közszolgálati gondolkodás, ami az európai civilizáció vívmánya.
Hangsúlyozta, az itt szerzett ismeretek elsajátításával együtt egy közösség is kialakult, ahol a tagok a jövőben is segíthetik egymást.

Köszönjük mindazt a kreativitást és elkötelezettséget, amit a hallgatóinktól kaptunk, nagyszerű volt együtt dolgozni, és köszönet illeti a családtagokat, akár kollégákat is, akik egy-egy ügyelet átvállalásával is lehetővé tették, hogy a napi munka mellett részt vehettek a képzésen

– mondta el dr. Szócska Miklós.

A dékán arra biztatta a diplomázó hallgatókat, hogy maradjanak meg a jó kapcsolatok, dolgozzanak együtt, akár a PhD-képzés keretében is, ahová várják őket.

Ezután az egészségügyi menedzser mesterképzésen végzett hallgatók eskütététele következett, ahol dr. Lám Judit dékánhelyettes olvasta fel az eskütétel szövegét.

Majd dr. Juhász Péter, a szociális szolgáltatásmenedzsment képzés vezető oktatója ünnepi beszédében felidézte, hogy amikor a Semmelweis Egyetemre került 2019-ben, akkor történt meg először, hogy szociális intézmények vezetői Magyarországon egyetemi szintű, de akkor még hatósági képzésként végezhették el a szociális vezetőképzést. A képzés tovább folytatódott és fejlődött a következő években, és tanúja lehetett annak, ahogy a két embermentő ágazat, a szociális és később az egészségügyi ágazat vezetőinek képzése egy intézmény keretei közt valósul meg. Azt tapasztalta, hogy ezek az ágazatok érintkeznek egymással: van közös ügy és közös nyelv is a szakemberek között. A szociális szolgáltatás menedzsment szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók eskütételét követően dr. Szócska Miklós dékán az oklevél átadással és kézfogással szakirányú diplomásokká avatta a hallgatókat.

Dr. Sziráki Márton nappali tagozatos egészségügyi menedzser hallgató beszédében felidézte: 2021-ben kezdték meg a képzést, az egészségügy számost területéről és határterületéről, határon innen és túlról találkoztak itt az évfolyam hallgatóiként. Megtapasztalhatták, hogy az egyetem a hallgatókat szolgálja, és valódi tudást szeretne átadni, azt a szemléletet, hogy ezek a hallgatók fogják alakítani a jövő egészségügyét. Úgy fogalmazott: „Az oktatások során a szakma legjobbjai adták egymásnak a kilincset. A lehető legmagasabb szintű tudást biztosították nekünk. Ezen fáradozásukért hálával és köszönettel tartozunk.”

Dr. Buga László levelező tagozatos egészségügyi menedzser kiemelte, egy olyan komplex képzésben vehettek részt, ahol a tanrend mellett az egyetemi képzőhely értékrendje és a saját képzőhelyeik nevelő hatásai mind érvényesültek. A közösség tanító ereje jó alapot adott a további párbeszédhez, a projektfeladatok kidolgozásához, és a gyakorlatban is tapasztalták az elméletben tanultak működését.

Az ünnepség lezárásaként dr. Szócska Miklós dékán vezetőként és az egyetem Szenátusa nevében is gratulált és eredményes munkát kívánt a most oklevelet szerzetteknek.

Tasnádi Róbert
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.