Döntöttek a Merényi Klinikai Tömbigazgatóság létrehozásáról, a Professor Emeritus cím odaítéléséről, valamint több vezetői és oktatói pályázatot is véleményeztek.

Elfogadta a testület a kancellár által előterjesztett 2024. évi vezetői költségvetési koncepciót. A költségvetési alapelvek állandósága az intézmény éves költségvetésében a stabilitását adja, ugyanakkor fontos, hogy az alapelvek képesek legyenek rugalmasan kezelni a szervezet életében bekövetkező változásokat – szögezte le dr. Pavlik Lívia kancellár. Ilyen változás a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának mostani bővülése, hiszen 2023. november 1-től a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv Kórház Telephelye a Semmelweis Egyetem tulajdonába került a kapcsolódó ellátási kötelezettséggel és teljesítmény-kerettel együtt. Ezzel az egyetemen Traumatológiai Klinika néven új szervezeti egység jött létre, mely a 2024. évi költségvetésben természetesen a tervezendő bevételek és a kapcsolódó költségek oldaláról is megjelenik. A 2024. évi költségvetési tervezésben a gazdálkodásra ható jelentősebb változások közé tartozik még, hogy január 1-től bizonyos üzemeltetési feladatok, valamint a közüzemi szolgáltatások biztosítása az állami fenntartású kórházak esetében átkerült a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) hatáskörébe, és ennek következményeként az állami kórházak ilyen jellegű költségeihez többlet állami támogatás jelenik meg a rendszerben. Ezen támogatási mértéknek megfelelő igényüket a KEKVA fenntartású klinikai központot fenntartó egyetemek (így az SE is) a KEKVA tv. 21. §-a alapján benyújtották a kormányzat irányába és ezen támogatási összeggel a költségvetés összeállítása során tervezünk. A költségvetési koncepció szintén figyelembe veszi, hogy 2023-ban módosult az egyetem és a Magyar Állam között fennálló, 2026-ig érvényes középtávú közfinanszírozási szerződés. Szintén figyelembe veszi a költségvetési koncepció az intézmény Vagyongazdálkodási tervének bővítését, melyet a Szenátus a legutóbbi ülésén fogadott el. A kancellár felhívta a figyelmet: a 2024. évi költségvetési terv a likviditás kezelésén túl a teljesítmény menedzsmentjére is nagy hangsúlyt fektet. Az intézmény 2023. évi várható bevételei megközelítik a 230 milliárd forintot, 2024-re a keretterv 237 milliárd bevétellel számol. Az idei év várható költsége 216 milliárd forint, míg ez az összeg 2024-re már 232 milliárd forintra nő a keretterv szerint, amely mind bevételi, mind kiadási oldalról bővülni fog a korábbi években elfogadott és 2024-ben folyamatosan megvalósuló beruházások és felújítások tervezésével.

Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát az Egészségügyi közszolgálati Kar (EKK) Egészségügyi Menedzserképző Központ két új szakának (egészségügyi adattudomány mesterképzési szak és egészségügyi-minőségügyi és   betegbiztonsági menedzsment mesterképzési szak) indítása érdekében. A változtatás az előzményként elfogadott szakokat, a felvételi beszélgetést, illetve a pontszámítást írja le. Szintén megszavazták a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Pető András Karon folyó szakmai gyakorlatra és gyakorlati képzésre vonatkozó speciális szabályainak módosítását. Ennek elsődleges oka a lemorzsolódás csökkentése.

A szenátorok döntöttek az SzMSz egyes rendelkezéseinek a Merényi Klinikai Tömbigazgatóság létrehozásával összefüggő módosításáról. Az új szervezeti egység felállítására azért van szükség, mert 2023. november 1-től a Dél-pesti Centrumkórház Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet Merényi Gusztáv Kórház Telephelye a Semmelweis Egyetem tulajdonába került. Az új telephelyen a Klinikai Központ döntésével összhangban a gazdasági, műszaki és üzemeltetési feladatokat ez az új egység látja majd el.

A testület döntött új választható tárgyak bevezetéséről az egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális képzésen. A képzés iránti növekvő érdeklődés, valamint az egyre magasabb hallgatói létszámok érdekében olyan új, piacképes tudást kínáló választható tárgyakat vezetnek be, mint a Karrierindítás vagy a Fordítópiaci ismeretek.

Megszavazták a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabályának módosítását, melyre a doktori iskolák összevonásáról és az egységes Semmelweis Egyetem Doktori Iskola létesítéséről szóló határozat miatt volt szükség, melyről a Szenátus 2023. márciusi ülésén döntött. A változtatások főleg a választmány összetételével kapcsolatos rendelkezésekre vonatkoznak, valamint olyan alapszabályokat fektetnek le melyek segítik, hogy az ülésekre a telekommunikációs eszközökkel is be lehessen csatlakozni.

A Szenátus döntést hozott a Professor Emeritus cím odaítéléséről, valamint aktuális vezetői és oktatói pályázatokat is véleményeztek.

A Különfélék napirendi pont részeként dr. Merkely Béla rektor megerősítette azon sajtó értesüléseket, amely szerint Magyarország kormánya döntött a dr. Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós vezetésével 2019-től zajló kutatások további támogatásáról, amely a Semmelweis Egyetem számára is kiemelt fontossággal bír a jövőben.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.