A Semmelweis Egyetem Pető András Kar (PAK) a dr. Hári Mária születésének 100. évfordulóján meghirdetett Hári 100 Jubileumi Emlékévet megnyitó rendezvény keretében, október 6-án rendezte meg a Hári Mária Szakmai Szimpóziumot, amelynek záró eseményeként ünnepélyesen átadták a felújított Hári Mária Emlékszobát.

A szimpóziumot megnyitó köszöntőjében dr. Túri Ibolya, a PAK tudományos dékánhelyettese így fogalmazott:

a szimpóziumon dr. Hári Máriára, a Pető hagyaték gondozójára, intézményünkre korábbi vezetőjére emlékezünk, aki fáradhatatlan képviselője volt a konduktív nevelés és a konduktorképzés ügyének, így a konduktív pedagógia hazai és nemzetközi népszerűsítésének, ismertté és elismertté tételének, a konduktív pedagógiai tevekénység szakmai, oktatási és kutatási innovációinak.

Az előadások sorát megnyitó dr. Kállay Zsófia, a Konduktív Pedagógiai Intézet adjunktusa prezentációjában a gyakorlati képzés curriculumának átalakításáról, a felülvizsgálat tapasztalatairól, továbbviteli terveiről beszélt. Ezt követően Milesz Ágnes Dóra mesteroktató bemutatta, hogy valósul meg konduktív pedagógiában a zenei nevelés elmélete és gyakorlata. Végül Kenesei Dorottya, a Konduktív Pedagógiai Intézet főiskolai tanársegédje prezentációjában beszélt arról a jelenségről, illetve a jelenség veszélyeiről és az ehhez kapcsolódó tennivalókról, amikor a szülők a közösségi médiában ábrázolják fogyatékos gyermekeiket.

A szimpózium záró eseményeként ünnepélyesen átadták a felújított Hári Mária Emlékszobát; az átadást megnyitó dr. Tenk Miklósné dr. Zsebe Andra dékán köszöntőjében kiemelte a Kar elköteleződését dr. Pető András és dr. Hári Mária emlékének és hagyatékának megőrzése és megóvása iránt, amelynek eredményeként idén külön kari forrásból megújulhatott a Hári Mária Emlékszoba. Az Emlékszobában látható tematikus kiállítás koncepcióját, annak kialakítását dr. Földesi Renáta, a Konduktív Pedagógiai Intézet igazgatója ismertette.

Pető András Kar
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.