Megtartotta alakuló ülését a Semmelweis Egyetem új összetételű Szenátusa. Döntöttek az ÁOK-n végzett, FOK-ra felvett, valamint a FOK-on végzett, ÁOK-ra felvett hallgatók egyéni tanrendjéről. A szenátorok beszámolót hallgathattak az első féléves pénzügyi adatokról.

Idén nyáron eredményesen lezajlott a 2023. évi általános szenátusi választás. Az egyetem teljes állású oktatói, kutatói és tanárai által közvetlenül választott új testület mandátuma 5 évre szól, az alakuló ülést augusztus 31-én tartották meg. A szenátusi ülés elején dr. Gera István, a Parodontológiai Klinika professor emeritusa, a Választási Bizottság elnöke tartott beszámolót a választási eljárásról. Ezen elhangzott, hogy a mostani választási eljárásban a Szenátus 27 oktató, kutató és tanár tagjának megválasztásáról kellett dönteni az alábbiak szerint:

 • a Klinikai Központból 7 fő;
 • az Általános Orvostudományi Karról 4 fő;
 • a többi karról 3-3 fő;
 • a Doktori Iskolából 1 fő.

Ezen kívül a Szenátus tagja hivatalból a rektor és a kancellár; az Alkalmazotti Tanács és a Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség 2-2 tagot, a Doktorandusz Önkormányzat 1 tagot, a Hallgatói Önkormányzat pedig maximálisan 11 tagot delegál. A választás 14 helyszínen több mint 70 választási közreműködő segítségével zajlott, a voksolásra jogosult 1123 főből 548 fő jelent meg, ami 48,8 százalékos részvételi arányt jelent.

A Szenátus összetétele
 • dr. Merkely Béla rektor, egyetemi tanár, igazgató (Rektori Kabinet/Rektori Titkárság, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika)
 • dr. Pavlik Lívia kancellár (Kancellári Kabinet/Kancellári Titkárság)
 • dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, egyetemi tanár (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika)
 • dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, Klinikai Központ elnöke, egyetemi tanár, igazgató (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Klinikai Központ Elnökének Hivatala, Gyermekgyógyászati Klinika)
 • dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Fogpótlástani Klinika)
 • dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet)
 • Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes, főiskolai tanár, általános dékánhelyettes, igazgató (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Stratégiai és Fejlesztési Rektorhelyettesi Iroda, Konduktív Pedagógiai Központ)
 • dr. Alpár Alán nemzetközi képzésekért felelős rektorhelyettes, egyetemi tanár, igazgató (Rektori Kabinet/Rektorhelyettesek Titkársága, Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • dr. Benyó Zoltán a Doktori Tanács elnöke, egyetemi tanár, igazgató (Doktori Iskola, Transzlációs Medicina Intézet)
 • dr. Kellermayer Miklós dékán, egyetemi tanár, igazgató (Általános Orvostudományi Kar, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet)
 • dr. Jakus Zoltán egyetemi docens (Élettani Intézet)
 • dr. Nyirády Péter az MTA doktora, igazgató (Klinikai Központ, Urológiai Klinika, Szak- és Továbbképzési Központ)
 • dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató, TDT elnök (Klinikai Központ, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, Tudományos Diákköri Tanács)
 • dr. Tory Kálmán egyetemi docens, osztályvezető (Gyermekgyógyászati Klinika)
 • Bednárikné Dr. Dörnyei Gabriella dékán, tanszékvezető, főiskolai tanár (Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Morfológiai és Fiziológiai Tanszék)
 • dr. Vingender István habilitált főiskolai tanár, oktatási dékánhelyettes (Egészségtudományi Kar Dékáni Hivatal, Társadalomtudományi Tanszék)
 • dr. Balogh Zoltán főiskolai tanár, dékánhelyettes (Egészségtudományi Kar)
 • dr. Gerber Gábor dékán, egyetemi docens, igazgató (Fogorvostudományi Kar, Dékáni Hivatal, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • dr. Dobó Nagy Csaba dékánhelyettes, egyetemi tanár, igazgató, tanszékvezető (Fogorvostudományi Kar, Orális Diagnosztikai Tanszék)
 • dr. Németh Zsolt egyetemi docens, dékánhelyettes, igazgató (Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika)
 • dr. Antal István dékán, egyetemi tanár, igazgató (Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatal, Gyógyszerészeti Intézet)
 • dr. Tábi Tamás egyetemi docens, dékánhelyettes, igazgató (Gyógyszerhatástani Intézet)
 • dr. Zelkó Romána egyetemi tanár, MTA doktora, igazgató (Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet)
 • dr. Szócska Miklós dékán, egyetemi tanár, igazgató (Egészségügyi Közszolgálati Kar, Egészségügyi Menedzserképző Központ, Digitális Egészségtudományi Intézet)
 • dr. Sinkó Eszter gazdasági dékánhelyettes, tudományos munkatárs (Egészségügyi Közszolgálati Kar Dékáni Hivatal, Egészségügyi Menedzserképző Központ)
 • dr. Pethesné Dávid Beáta Judit oktatási és tudományos dékánhelyettes, egyetemi tanár, igazgató (Egészségügyi Közszolgálati Kar, Mentálhigiéné Intézet)
 • Tenk Miklósné dr. Zsebe Andrea főiskolai tanár, dékán (Pető András Kar, Dékáni Hivatal)
 • dr. Túri Ibolya tudományos dékánhelyettes, PhD főiskolai docens (Pető András Kar, Konduktív Pedagógiai Központ)
 • dr. Berki Zoltán (Alkalmazotti Tanács, Országos Orvos, Fogorvos és Gyógyszerész Záróvizsga Bizottság)
 • Arany Zoltánné (Alkalmazotti Tanács, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika)
 • dr. Élő Gábor (Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika)
 • dr. Antmann Katalin alelnök, osztályvezető főorvos (Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség, Kórházhigiénés Osztály)
 • Gecsey Réka Csenge egyetemi hallgató, HÖK elnök (EKK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Nagy Imre Richárd egyetemi hallgató, Általános alelnök (GYTK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Keskeny György Árpád egyetemi hallgató, Oktatásért felelős alelnök (FOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Bakó Benedek egyetemi hallgató, Rendezvényért felelős alelnök (ÁOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Nyirády Loretta Enikő egyetemi hallgató, Belső igazgatásért felelős alelnök (ÁOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Pop Alexandra egyetemi hallgató, Média bizottság vezetője (ÁOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Kovács Karina egyetemi hallgató, Külügyi bizottság vezetője (ÁOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Koós Gábor egyetemi hallgató, Kari vezető (ÁOK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Németh Eszter Stefánia egyetemi hallgató, Kari vezető (PAK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Bényi Botond Boldizsár egyetemi hallgató, Kari vezető helyettes (ETK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • Mészáros Csaba egyetemi hallgató, Kari képviselő (ETK) (Hallgatói Önkormányzat)
 • dr. Kiss Boldizsár elnök (Doktorandusz Önkormányzat)

Meghívottak

 • Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató (Gazdasági Főigazgatóság)
 • dr. Kormos Andrea rektori kabinetvezető (Rektori Kabinet)
 • dr. Gajdácsi József orvosszakmai főigazgató (Orvosszakmai Főigazgatóság)
 • dr. Kovács Zsolt jogi és igazgatási főigazgató (Jogi és Igazgatási Főigazgatóság)
 • dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató (Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság)
 • Mészáros István műszaki főigazgató (Műszaki Főigazgatóság)
 • Czinderi Gábor főigazgató (Informatikai Főigazgatóság)
 • Falatovics Tünde ellenőrzési igazgató (Ellenőrzési Igazgatóság)
 • Szepesi Dóra főigazgató (Marketing és Kommunikációs Főigazgatóság)
 • dr. Pop Marcel igazgató (Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága)
 • dr. Antóny Zsolt szenátusi főtitkár (Szenátusi Főtitkárság)
 • Orbán Gábor kuratóriumi elnök (Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány)
 • dr. Nagy Zoltán Közhasznúsági Felügyelőbizottság elnöke (Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány)
 • dr. Klebovich Imre Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag (Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány)
 • dr. Szabolcs Zoltán Közhasznúsági Felügyelőbizottsági tag (Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány)

A megbízóleveleket dr. Merkely Béla rektor adta át a szenátoroknak.

A szenátorok egyhangúan támogatták az Általános Orvostudományi Karon (ÁOK) a 2019/2020-as tanévtől bevezetett orvosképzés kurrikulumának módosítását. Ennek értelmében bizonyos tantárgyak esetében óraszámváltoztatás történt, bizonyos tantárgyaknál pedig az előfeltétel tárgyai módosultak. Emellett kivezették „A Koronavírus komprehenzív elmélete és a helyes felsőlégúti mintavétel gyakorlata” nevű kötelező tárgyat a kar mintatantervéből. A Szenátus támogatta az ÁOK 2023/2024-es tanév új tantárgyi követelményrendszerét is.

A testület támogatta az ÁOK-n végzett és a Fogorvostudományi Karra (FOK) felvett hallgatók egyéni tanrendben történő képzéséről szóló, valamint a FOK-on végzett, és az ÁOK általános orvos szakára jelentkező hallgatók képzéséről szóló előterjesztést. Az arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvosi képzés mind az ÁOK, mind a FOK irányából megkezdhető, a szakorvosnak mindkét kar képesítését meg kell szereznie – ennek könnyítését célozza az előterjesztés. A Szenátus döntése értelmében a módosítás nemcsak a Semmelweis Egyetem oklevelére, de minden Magyarországon szerzett fogorvosi, illetve általános orvosi diplomára vonatkozik.

A szenátorok döntöttek a Doctor Honoris Causa cím adományozásáról és egy aktuális vezetői pályázatot is véleményeztek.

A testület beszámolót hallhatott a kancellártól az egyetem 2023. évi első féléves pénzügyi adatairól. Amint arról dr. Pavlik Lívia beszámolt, az intézmény I. félévi eredménye 8,58 milliárd forint volt, a bevételek és a költségek pedig az éves terv 46 százalékában teljesültek. Az első hat hónapban az egyetem gazdálkodása kiegyensúlyozott és stabil volt. A nettó árbevétel tekintetében a legnagyobb bevételt a devizatandíjas oktatás, a patikai- és gyógyszerértékesítés, valamint a fizetős betegellátás jelentette. Az intézmény idei beruházási és felújítás tervére 11,41 milliárd forintot különítettek el, ebből 5 milliárd forint, tehát kb. 44 százaléka teljesült eddig a félévben. A 2022-es stratégiai alap terhére jelenleg is zajlik a Szent Rókus Klinikai Tömb felújításának I. üteme; a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Centrum engedélyes és kiviteli terveinek készítése, valamint a Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika új épületének tervezése a Mária utcai telken. Az idei stratégiai alapból finanszírozzák a Szenátusi terem, a Rektori tárgyaló és az Üllői út 26. szám alatt található épület teraszainak felújítását; a balatonvilágosi üdülő felújítását, a kemping kialakítását és a „nagytelken” egy új létesítmény létrehozását; valamint a Herceghalmon tervezett új ingatlan vásárlását. A 2024-es stratégiai alapból valósulhat majd meg a Fogorvostudományi Kar Propedeutikai Skill laborjának tervezése.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.