Életének 82. évében elhunyt dr. Benedek Szabolcs, a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika adjunktusa.

Megrendülve, mély fájdalommal búcsúzunk szeretett és tisztelt kollégánktól, dr. Benedek Szabolcs adjunktus úrtól. Életének 82. évében tragikus hirtelenséggel vesztettük el, rövid, súlyos betegségben, amin nem tudtunk segíteni. Benedek adjunktus úr évtizedeken keresztül Klinikánk meghatározó személyisége volt.

A Budapesti Orvostudományi Egyetemet 1965-ben summa cum laude eredménnyel végezte el, és ettől az évtől kezdve egészen haláláig, kisebb megszakítással mindvégig Klinikánkon dolgozott. Belgyógyászat szakvizsgát 1970-ben, hematológia szakvizsgát 1980-ban szerzett.

A belgyógyászati szakvizsgát követően Klinikánk Hematológiai Részlegén dolgozott, 1974-től osztályvezetőként, 1996-2016 között részlegvezetőként. 1970-71 között ösztöndíjas tanulmányúton vett részt Münchenben, a H. Begemann professzor által vezetett hematológiai osztályon.

Elsőként végzett Intézetünkben crista biopsziát, lymphangiographiát és erythropoetin meghatározást, valamint bevezette az izotópvizsgálatokat a hematológiai kórképek diagnosztikájába.1986-ban szerzett adjunktusi címet. Áldozatos, a betegek érdekében kifejtett magas színvonalú szakmai munkáját Batthyány–Strattmann László Díjjal és Pro Universitate Díjjal értékelték. 

Betegek ezrei köszönhetik gyógyulásukat kimagasló orvosi munkájának, melyet az éleslátás, a rendkívüli és alapos szaktudás, valamint az emberség egyaránt jellemzett. Mindannyian igyekeztünk Vele vagy legalább a közelében dolgozni, hogy elsajátíthassuk azt a szemléletet és tudást, amely diagnosztikus és terápiás gondolkodását meghatározta.

Tudta, hogy megfelelő ápolás és szakasszisztencia nélkül nincs gyógyítás. A szakdolgozó kollégákkal való kapcsolata a kölcsönös megbecsülésen alapult. A kollégák számíthattak rá és szerették. Nála tapasztaltam hazánkban először, hogy a napi viziteken ragaszkodott a főnővér jelenlétéhez. 1966 óta orvostanhallgatók százai kaptak életre szóló útmutatást általa a magyar és később, a német nyelvű előadásokon és gyakorlatokon. Számos kiváló speciális kollégiumot tartott, rendszeresen szerepet vállalt a posztgraduális képzésben is, elsősorban a hematológia, hemato-onkológia területén.

Több éven át a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság szakmai kollégiumának és vezetőségének tagja volt, hazai és nemzetközi kongresszusok szervezésében vett részt. Távozásával óriási űrt hagy maga után a magyar hematológia és belgyógyászat területén. A klinika egy ikonikus személyt veszített el. Hihetetlen műveltsége, fanyar, megismételhetetlen, egyéni humora bearanyozta mindenkori jelenlétét. Hálásak lehetünk azért, hogy évtizedeket tölthettünk el Vele, tanulhattunk Tőle, kérhettük segítségét, élvezhettük társaságát.

Tisztelt Adjunktus Úr! Kedves Szabolcs!

Nagyon hiányzol! Ahogy eddig is, távozásod óta is naponta idézzük meglátásaidat, szófordulataidat. Csak remélni tudom a klinika összes munkatársa nevében, hogy úgy tudjuk majd gyógyító és oktató-kutatói munkánkat a továbbiakban is végezni, mintha velünk lennél.

Dr. Hosszúfalusi Nóra
igazgatóhelyettes, a Belgyógyászati és Hematológiai Klinika valamennyi munkatársa nevében
fotó: Belgyógyászati és Hematológiai Klinika

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.