Az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 28/2014. (IV.10.) rendelet alapján augusztus 7-én tartjuk a Semmelweis Egyetemen a Vármegyei Etikai Bizottságok tagjainak első választását, amelyen az egyetem 11 jelöltje indul.

A Vármegyei Etikai Bizottság tagjaiból esetileg létrehozott Vármegyei Etikai Tanács jár el első fokon az orvosokkal szembeni szakmai-etikai eljárásokban. A Vármegyei Etikai Bizottság az adott vármegyében dolgozó orvosok, fogorvosok, továbbá az ún. egyéb diplomások (klinikai szakpszichológusok, klinikai biokémikusok, klinikai mikrobiológusok, klinikai sugárfizikusok, klinikai laboratóriumi genetikusok) maguk közül közvetlenül választott testülete.

A választáson szavazhatnak az adott vármegyében dolgozó, azaz aktív orvosok, fogorvosok és egyéb diplomások. Aktívnak minősül az a szavazásra jogosult, aki érvényes működési nyilvántartással rendelkezik, valamint az is, aki érvényes működési nyilvántartással nem rendelkezik, de valamely egészségügyi szolgáltatónál felügyelet mellett jogszerűen egészségügyi tevékenységet végez.

A szavazásra jogosultnak az adott vármegyében rendelkeznie kell legalább egy, valamely egészségügyi szolgáltatónál aktuálisan fennálló foglalkoztatási jogviszonnyal, ezt a tényt rögzítjük a névjegyzékben. A személyes adatok ellenőrzését követően a névjegyzékben rögzítjük a választáson megjelent szavazásra jogosult személyazonosító adatait, az adott vármegyében működő munkahelyének nevét és címét, valamint alapnyilvántartási számát, működési nyilvántartási számát vagy pecsétszámát. A névjegyzéket valamennyi szavazásra jogosult köteles aláírni. A szavazatszámláló bizottság informatikai rendszerben ellenőrzi, hogy a szavazásra jogosult az adott vármegyében szavazott-e már, mivel egy fő szavazásra jogosult egy vármegyében (egy centrumkórház illetékességi területén) csak egy alkalommal adhat le érvényesen szavazatot.

A választás közvetlen és titkos, ennek megfelelően az orvostársadalom (ideértve az egyéb diplomásokat is, akik speciális, ráépített egészségügyi szakképesítéssel rendelkeznek) közvetlenül, közbeiktatott küldöttek nélkül, a saját soraiból választja meg azokat a nagy tekintéllyel rendelkező kollégákat, akik a benyújtott etikai panaszok alapján meginduló eljárások során érvényre juttatják az etikai kódexben rögzített szakmai-etikai szabályokat.

Valamennyi vármegyében több helyszínen és több napon is leadhatók a szavazatok. A szavazókörök listájáról és nyitvatartási idejéről az OKFŐ alábbi honlapján és az Egészségügyi Tudományos Tanács honlapján – https://ett.okfo.gov.hu/ – kaphatnak részletes tájékoztatást.

A Semmelweis Egyetemen augusztus 7-én, 8:00 és 14:00 óra közötti időszakban az alábbi helyszíneken lehet szavazni:

 • Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika, 1122 Budapest, Gaál József u. 9-11., III. emeleti tanterem (hátsó szekció);
 • Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, 1082 Üllői út 78., földszint, Dollinger terem;
 • Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 47., földszint, 039-es terem.

Ha a fenti helyszín vagy időpont nem megfelelő a szavazásra jogosult részére, úgy szavazatát az OKFŐ vagy ETT honlapján jelzett bármely más helyszínen is leadhatja. A választást minden szavazókörben háromtagú szavazatszámláló bizottság bonyolítja le, ami előtt a választáson megjelenő szavazásra jogosultak arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. A választást az úgynevezett kislistás választás szabályai szerint bonyolítjuk le, vagyis a szavazólap ábécérendben tartalmazza a megválasztható személyek nevét. A szavazólapon legfeljebb annyi jelöltre lehet szavazni, ahány bizottsági tag választható, azaz minden szavazásra jogosult legfeljebb 10 jelöltre szavazhat érvényesen. A Semmelweis Egyetem jelöltjei:

 • Dr. Molnár Andrea Ágnes
 • Dr. Becker Dávid
 • Dr. Hizoh István
 • Dr. Zima Endre István
 • Dr. Schmidt Péter
 • Dr. Géczi Zoltán
 • Dr. Linninger Mercedes
 • Dr. Nyirády Péter
 • Dr. Dósa Ágnes
 • Dr. Kiss András
 • Dr. Sipter Emese

Az Országos Kórházi Főigazgatóság (OKFŐ) és a vármegyei etikai bizottságok a választáson megjelent szavazásra jogosultak személyes adatait a választások eredményének jogerős megállapításáig kezeli, ezt követően az adatokat megsemmisíti. A választásról részletes tájékoztató érhető el az OKFŐ honlapján az alábbi hivatkozás alatt: https://okfo.gov.hu/varmegyei-etikai-bizottsagi-valasztas

Valamennyi Semmelweis Polgár érdeke, hogy intézményünk a Vármegyei Etikai Bizottságban megfelelő szintű képviselettel rendelkezzen, ezért az egyetem vezetése kéri, hogy minél többen járuljanak urnák elé augusztus 7-én és szavazzanak a Semmelweis Egyetem jelöltjeire.