Július 1-jével kezdheti meg második ötéves rektori ciklusát dr. Merkely Béla, akit az egyetem tradícióit felidéző ceremóniával iktattak be. A Semmelweis Szalonban tartott ünnepségen az eredeti, 1819-ben adományozott tisztségláncot dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes adta át dr. Merkely Bélának, aki Magyarország köztársasági elnökétől 2023. május 9-én vette át megbízólevelét.

A Semmelweis Egyetem büszke arra, hogy a tradíció és az innováció egyszerre van jelen az intézmény életében, ezért immár másodszor a jogelőd Pesti Egyetem hagyományait idéző beiktatási ceremónia keretében lép hivatalba az újonnan megválasztott rektor. A Pesti Egyetem életében az új vezetők beiktatása, illetve a régi vezetők lemondása ünnepélyes külsőségek között zajlott – hangzott el a Semmelweis Szalonban tartott rendezvényen.

Dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes köszöntő beszédében hangsúlyozta: a több mint 250 éves tradícióval rendelkező Semmelweis Egyetem egy olyan történelmi védjegy és márkanév, amely a legmagasabb minőségű oktatási, tudományos teljesítményre és gyógyító szolgálatra kötelezi valamennyi polgárát. Semmelweis Polgárként azonban feladatunk nemcsak tradícióink, az elődök hagyományainak és értékeinek megőrzése, de azok gyarapítása is – tette hozzá. Ennek felelőse és letéteményese a rektor, ezért munkálkodik az egyetem élén – mutatott rá. Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem Szenátusa ismét dr. Merkely Bélának szavazott bizalmat, aki immár második rektori ciklusát kezdheti el. Kitért rá, hogy bár több váratlan nehézséggel is szembe kellett néznie az egyetemnek az elmúlt időszakban, így például a világ valamennyi egészségügyi rendszerét hatalmas próba elé állító koronavírus-járvánnyal, ennek ellenére a Semmelweis Egyetem tradícióihoz híven előrelépett: nemcsak a fertőzés elleni harc élére állt, de közben folytatta oktatói és betegellátó tevékenységét. Sőt, a rangsorok szerint immár a világ legjobb 250 egyeteme közé tartozik.

Dr. Merkely Béla rektori pályázatának fókuszában az oktatás, kutatás-innováció és betegellátás hármas feladata áll. „A szenátorok bizalmát elnyerő pályázat a nemzetközi pozícióink további erősítését, a karok és szervezeti egységek még hatékonyabb együttműködését ígéri. Egy olyan egyetemet, amely – legyen szó magyar és külföldi Semmelweis Polgárokról, hallgatókról, oktatókról, egészségügyi szakszemélyzetről, orvosokról, kutatókról vagy emeritus professzorokról – mindenki otthonának tekint. Egy inspiráló szellemi közeget, amely nemcsak az egyén szakmai és tudományos céljainak kibontakozásához járul hozzá, de az itt elért eredményekből az egész ország, a teljes orvosi- és tudományos világ profitál” – foglalta össze az általános rektorhelyettes.

Ezt követően dr. Bánhidy Ferenc átadta a még I. Ferenc király által 1819-ben a jogelőd Pesti Egyetemnek adományozott eredeti tisztségláncot dr. Merkely Béla rektornak.

Dr. Merkely Béla az egyetemi jogarra helyezett kézzel elmondott rektori esküjében megfogadta, hogy rektori tisztsége ellátása során Magyarországhoz, a magyar nemzethez, Semmelweis Ignác szellemi örökségéhez, a Semmelweis Egyetemhez, annak küldetéséhez és polgáraihoz mindenkor hű lesz. Szolgálata során az őt megválasztó Szenátus akaratához és megbízatásához híven, lelkiismeretesen jár el, és minden igyekezetével azon lesz, hogy a Semmelweis Egyetem hírnevét öregbítse, fejlődését előmozdítsa.

Én, Dr. Merkely Béla Péter, a Semmelweis Egyetem rektora fogadom, hogy rektori tisztségem ellátása során hazámhoz, Magyarországhoz, a magyar nemzethez, Semmelweis Ignác szellemi örökségéhez, a Semmelweis Egyetemhez, annak küldetéséhez és polgáraihoz mindenkor hű leszek. A jogszabályokat megtartom, és megtartatom. A tudomásomra jutott titkokat megőrzöm. Szolgálatom során az engem megválasztó Szenátus akaratához és megbízatásomhoz híven, lelkiismeretesen járok el, és minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Semmelweis Egyetem hírnevét öregbítsem, fejlődését előmozdítsam. Tudásomat arra használom, hogy az Egyetem értékeit és hagyományait megőrizzem, valamint hallgatóink és munkatársaink, az egyetemi Polgárok boldogulását elősegítsem. A Semmelweis Egyetem oktatási, kutatási, innovációs teljesítményét fejlesztem, a betegközpontú oktatás és a klinikai ellátás minőségét erősítem, annak fejlődését mindenkor támogatom.

Hivatásunk és országunk iránt a külföldi hallgatóink elkötelezettségét erősítem. Elfogadom, hogy a talár és a tisztséglánc, melyet viselek, az általam érintett egyetemi jogar a Semmelweis Egyetem, az oktatás, kutatás, innováció és betegellátás iránti alázat jelképe, melyet mindenkor szolgálni fogok. Isten engem úgy segéljen!

Dr. Merkely Bélát a Semmelweis Egyetem Szenátusa 2023. január 26-i ülésén választotta rektorjelöltnek, Magyarország köztársasági elnökétől 2023. május 9-én vette át megbízólevelét, és július 1-jével kezdheti meg második ötéves ciklusát.

Galéria

10kép

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.