Tisztelt Semmelweis Polgár!

A Semmelweis Egyetem 2023. évi szenátusi választása 2023. július 3. – 2023. július 6. közötti időszakra került kiírásra. A választás során az Egyetem teljesállású oktató, kutató és tanár közössége 27 szenátort választ saját soraiból a 45 tagú Szenátusba. Ők lesznek azok, akik az elkövetkező öt évben az arányosság elve szerint képviselni fogják az egyetem hat karát, a Klinikai Központot, a Doktori Iskolát, illetve az ezekhez nem sorolt oktatókat a legfőbb önkormányzati vezető testületben.

A Szenátus összetételét az ún. választási körzetekben kiosztható testületi helyek száma határozza meg, amely a teljesállású oktatók, kutatók tanárok számával arányos.

A választási eljárás első fázisa a jelölési szakasz, amelyben minden, az adott választási körzet névjegyzékében szereplő egyetemi polgár jogosult ajánlást gyűjteni és ajánlást adni.

Annak érdekében, hogy elősegítsem minél több jelölt indulását a szenátusi választáson – az ajánlásgyűjtésre nyitva álló időszakot meghosszabbítottam 2023. június 19-én 15:00 óráig.

A kiosztható 27 testületi helyre 34 pályázó igényelt jelölő ívet a Szenátusi főtitkárnál, akik közül egy kivétellel leadták az eredeti határidőben, azaz 2023. június 16-án 15 óráig a megfelelő számú ajánlást tartalmazó jelölő ívet, és a mai napon az utolsó kikért jelölőív is leadásra került.

Az összegyűjtött ajánlások száma szinte minden esetben jelentősen meghaladta a Választási kiírásban megjelölt minimumot.

Ezúton mondok köszönetet az egyetemi választó közösségnek, hogy a demokratikus választási alapelvek érvényesülése érdekében támogatták a pályázók jelölését!

A Szenátusban az oktatók, kutatók és tanárok képviselete a választás eredményén múlik, amely a következő 5 évben meghatározza majd az érdekérvényesítő képességet az Egyetemet érintő legnagyobb horderejű kérdésekben.

Ezért különös jelentőséggel bír a szenátusi választás, továbbá fontos, hogy minden egyetemi választópolgár aktív részese legyen az eljárásnak.

Arra buzdítok tehát minden szavazópolgárt, hogy július 3. és július 6. napja közötti időszakban bármely nap reggel 8 és 15 óra között menjen el a számára kijelölt valamelyik szavazóhelyiségbe és döntsön bölcs belátása szerint a Szenátus tagságáról!

Bízva közreműködésükben és támogató hozzáállásukban kívánok minden pályázónak sok sikert a választáshoz!

Dr. Merkely Béla
Rektor

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.