Életének 90. évében elhunyt dr. Fedina László, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet volt munkatársa, az egykori Informatikai Csoport nyugalmazott vezetője.
Nekrológ

2022. december 22-én türelemmel és méltósággal viselt, hosszú betegség után elhunyt kedves kollégánk, dr. Fedina László. Szekszárdon született 1933. június 23-án, orvosi diplomáját 1958-ban szerezte „summa cum laude” minősítéssel az akkori Budapesti Orvostudományi Egyetemen. Alapító tagja volt a BOTE Klinikai Kísérleti Kutató Laboratóriumának, későbbi Humán Élettani Intézetének. 1959 és 1973 között több alkalommal volt tanulmányúton Heidelbergben, Moszkvában és Jerevánban, 1966-67-ben egy évet, majd 1970-71-ben 6 hónapot töltött Göteborgban vendégkutatóként és tapasztalatai alapján, nehéz körülmények ellenére, sikerült korszerű elektrofiziologiai laboratóriumot kiépítenie a Kísérleti Kutatóban. Tizenhat éven át (1958-1974) végzett nemzetközileg elismert élettani, elektrofiziologiai kutatásokat. 1969-ben elnyerte az orvostudományok kandidátusa címet. Eredményességében nagy szerepe volt kiváló műszaki érzékének, maga is tervezett és készített a kutatásban és oktatásban használatos műszereket. Magyarországon az elsők között ismerte fel a számítástechnikában rejlő lehetőségeket az élettudományi kutatásokban. 1974-ben a SOTE Számítástechnikai Csoportjának (a későbbi Informatikai Igazgatóságnak) vezetőjévé nevezték ki, majd 1981-ben meghívásra az Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet Élettani Osztályának osztályvezető főorvosa lett. Tudományos kapcsolatai a Semmelweis Egyetem több kutatócsoportjával ekkor is megmaradtak és aktívan részt vett az orvosi élettan magyar és német nyelvű oktatásában. 1975-től vezetőségi tagja volt a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság Orvosbiológiai Szakosztályának. Társalkotója volt a CHRONOS krónikus betegkövető rendszernek. Kutatásai során a logikai következtetések problémáit vizsgálta az orvosi eredmények értékelésénél, különös tekintettel az alakfelismerés alkalmazásaira. 1992-től a Népjóléti majd az ebből alakult Művelődési és Közoktatási Minisztérium főosztályvezetőjeként dolgozott 1995-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Nyugdíjasként is megmaradt az oktatás iránti szenvedélye, emellett szakkönyveket, szabadalmakat és 2018-tól sci-fi novellákat és regényeket is fordított magyarra. Legutolsó munkáját a Galaktika magazin számára (F. Stevens: Serapion című regénye) 2022. december 2-án fejezte be, és húsz nap múlva visszaadta lelkét teremtőjének.

Hívő ember volt és igazi reneszánsz személyiség, aki önmagát úgy aposztrofálta, hogy „ön- és közveszélyesen jóindulatú”. Mint ember és kolléga, egyenes, tiszta lelkű és gondolkodású, melegszívű, a legfiatalabb kollégáival és diákköröseivel szemben is segítőkész egyéniség volt, családjában példakép, nagyszerű apa és nagyapa. Intézetünkben és barátai körében köztudott volt a mindig kimutatott ragaszkodása és szeretete feleségéhez, dr. Fedina Lászlóné, szül. Zolnai Lídia gyógyszerészhez – akit huszonöt évvel élt túl és amely szeretet láthatóan kölcsönös volt.
Szeretettel őrizzük egyik legkedvesebb kollégánk és barátunk dr. Fedina László, „Laci Bácsi” emlékét!

dr. Benyó Zoltán és dr. Sándor Péter

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.