A Magyar Ápolási Egyesület Díszoklevéllel ismerte el a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet kiemelkedő szakmai teljesítményét. A Magyar Ápolók Napja alkalmából a Vakok Iskolájában február 16-án rendezett ünnepségen vehette át a csoportos kitüntetést az intézet képviseletében dr. Varga Péter intézetigazgató és Bugarszkiné Sárközi Gizella igazgatóhelyettes.

A Magyar Ápolási Egyesület a Magyar Ápolók Napján hagyományt teremtett azzal, hogy a kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó tagjait kitüntetésre terjeszti fel, valamint magas rangú elismerésben részesíti. Idén első alkalommal adták át az egyesület egyéni és csoportos díszokleveleit, mellyel elismerték a Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet munkáját is.

„A Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézete a több mint kétszáz éves Szent Rókus Kórházban, Európa egyik legrégebbi, nagy múltú egészségügyi intézményében végezte hosszú évtizedes tevékenységét – egészen 2020-ig, majd az integrációt követően a Semmelweis Egyetem szerves részeként vált önálló intézetté. A Szakrendelő szakdolgozói közössége a világjárvány előtti időszakban is kiváló csapatként működött; az ápolók évtizedek óta nap mint nap összetett feladatot látnak el, kiemelkedő szakmai felkészültséggel. Munkájukat empátia és segíteni akarás vezérli. A közösség tagjainak szakmai ismeretei széleskörűek, mindannyian nyitottak korszerű szemléletek és újdonságok befogadására” – hangzott el a méltatásban.

A Magyar Ápolási Egyesület 2011-ben határozta el, hogy a Magyar Ápolók Nemzeti identitásának erősítésére és erkölcsi elismerésének kinyilvánítására Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápolónő születésnapját, február 19-ét hagyományteremtő céllal a magyar ápolók ünnepévé emeli. A Magyar Ápolók Napját az Országgyűlés 5/2014 (II.7.) számú határozatával nyilvánította hivatalos ünnepnappá.

Bódi Bernadett
Fotó: Magyar Ápolási Egyesület

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.