Elfogadta a Szenátus az egyetem 2023. évi költségvetését, valamint a 2022-2026-os időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási Tervet. A 2023-as Intézményi költségvetés mintegy 225 milliárd forint bevétellel és mintegy 220 milliárd forint kiadással, és 4,5 milliárd forint stratégiai alap létrehozásával kalkulál, ezzel igazodva a Fenntartó által elfogadott költségvetési keretekhez. A decemberi ülésen egyebek mellett a Klinikai Központ gyermekgyógyászati és pankreász betegeket ellátó szervezeti egységeinek strukturális változásairól is döntöttek.

Megszavazta a testület az október 24-i ülésen elfogadott koncepció szerint kidolgozott 2023. évi egyetemi Intézményi költségvetést. A jövő évi költségvetés bevételi főösszege 225 milliárd (225 047 millió) forint, kiadási főösszege 220 milliárd (220 547 millió) forint, valamint a bevételek és a költségek különbözeteként az egyetemi stratégiai alap egyenlege 4 és fél milliárd forint. A főbb bevételi források – így a betegellátás, a közfeladat-finanszírozási szerződésen keresztül finanszírozott felsőoktatás, köznevelés és szakképzés, valamint a devizás oktatás – területén mind növekedés várható. A költségek körében a legmarkánsabb növekedés a közüzemi költségek körében várható, amelynek finanszírozása célzott állami támogatások mellett lehetséges csak, amelynek viszont feltétele, hogy jelentős megtakarításokat tudjon az egyetem felmutatni, amelynek érdekében konkrét intézkedések vannak az egyetemen érvényben. A személyi költségek a jogszabályok alapján meghatározott mértékben növekednek. Továbbá kiemelendő, hogy 2023-ban is tartalmaz a költségvetés beruházási és felújítási feladatokat a kapcsolódó források elkülönítésével, amely az épített és a digitális infrastruktúra állagmegóvását és fejlesztését szolgálja.

A testület elfogadta a 2022-2026-os időszakra vonatkozó Vagyongazdálkodási Tervet.

A Szenátus döntött a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika beolvadásáról az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikába oly módon, hogy a jelenlegi két klinika helyett 2023. január 1-től egyetlen klinika működjék tovább „Gyermekgyógyászati Klinika” néven, megtartva az adott klinikára eső szakmai specialitásokat, de figyelembe véve az infrastrukturális kihasználtságokat és párhuzamosságokat. A továbbiakban a klinika két részlegen, a Bókay utcai és a Tűzoltó utcai létesítményekben látja el feladatát. A beolvadás a meglévő oktatási struktúrát nem érinti, elsődleges célja a menedzsment, irányítás és a gazdasági folyamatok optimalizálása, a párhuzamosságok megszüntetése, az infrastrukturális erőforrások optimális kihasználása, valamint egy egységes gyermekgyógyászati gyakorlat kialakítása.

A Szenátus döntött továbbá arról, hogy a Pancreas Betegségek Részlege a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikából kiválva, önálló szervezeti egységként, a továbbiakban „Pankreász Betegségek Intézete” néven folytatja egészségügyi feladatellátását. A szervezeti átalakítások legfontosabb indoka az egységes ellátási metodika kialakítása és érvényre juttatása, melynek következtében az eddig különálló intézményi egységek tudástranszfere organikus módon valósulhat meg.

A Szenátus határozott a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról. Ezen belül módosul többek között a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti felépítése. A Beszerzési Igazgatóság a Gazdasági Főigazgatóság szervezetéből kiválva, közvetlenül a kancellár alá tartozó önálló funkcionális szervezeti egység lesz, továbbá létrejön a Pályázati és KFI Hálózatirányítási Igazgatóság.  

A Szenátus határozott továbbá a Doktori Szabályzat módosításáról, amely a nyilvános doktori védés bizottságának összetételére vonatkozik.

A decemberi ülésen a Szenátus döntött a Habilitációs Bizottság személyi összetételének meghosszabbításáról három hónapra, valamint támogatta a Szabályzatok Könyve IV. ütemről szóló előterjesztést.

A testület meghallgatta az Igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti egységek szervezeti változásairól szóló tájékoztatást, amely két szervezeti egységet, az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóságot és a Vagyongazdálkodási Igazgatóságot érinti.

A Szenátus támogatta az aktuális vezetői és oktatói pályázatokat.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.