Pro Universitate életműdíjat vehetett át dr. Dzsinich Csaba érsebész a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán rendezett ünnepségen, amelyen a professzort 80. születésnapja alkalmából is köszöntötték. Élete során mintegy 11 ezer műtétet végzett, tudományszervezőként és oktatóként is rendkívül sokat tett az egyetemért – ezt ismerték el a kitüntetéssel.

Dr. Merkely Béla rektor köszöntőjében úgy fogalmazott: a megismeréshez, a felfedezésekhez vezető út mindig a legkiválóbb, legkitartóbb elméket vonzotta, azokat, akik áldozatokra is hajlandóak azért, hogy ezen az úton járhassanak. Ilyen kiemelkedő személyiség dr. Dzsinich Csaba, akit 80. születésnapja alkalmából köszöntünk, egyúttal egy kiemelkedő elmét díjazunk, aki megkerülhetetlen életművével kiérdemelte egyetemünk egyik legrangosabb kitüntetését, a Pro Universitate emlékérmet – mondta el. A rektor kiemelte, hogy személyében egy olyan tudóst, tanítót és gyógyítót köszöntenek, akinek tevékenysége, szakmai elkötelezettsége és az oktatás iránti szenvedélye majdnem négy évtizedet ölelt át a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán. Amellett, hogy a modern érsebészet úttörőjeként dolgozott, oktatói és szervezői képessége az egész magyar orvostudomány számára meghatározó volt – tette hozzá.

Dr. Merkely Béla felidézte dr. Dzsinich Csaba szakmai életútjának legfontosabb állomásait. Az ünnepelt 1967-ben fejezte be egyetemi tanulmányait a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán, első magyar érsebészként nyerte el a Humboldt-ösztöndíjat, majd 1975-76-ban másfél évig a Müncheni Egyetem Sebészeti Klinikáján fejlesztette tovább érsebészeti ismereteit – emelte ki, hozzátéve, hogy hazatérése után a modern érsebészet számos módszerét honosította meg az időközben Ér- és Szívsebészeti Klinikává alakult anyaintézetében. 1978-ban érsebészeti osztály vezetésével bízták meg, 1980-ban az érsebészeti szakvizsga hazai bevezetése alkalmával az elsők között tett szakvizsgát, majd a posztgraduális képzés felelőseként majd 30 évig nagy odaadással vezette a szakorvosi képzésre jelentkező fiatal kollégák előmenetelét, mind elméleti, mind gyakorlati szempontból – ismertette a rektor.  

Dr. Merkely Béla szólt arról is, hogy dr. Dzsinich Csaba tevékenysége felöleli az érsebészet teljes spektrumát, több mint 11 ezer műtétet végzett. Emellett tudományszervezői képességei szinte beláthatatlan hasznot jelentettek a magyar tudományos életnek – tette hozzá. Kiemelte azt is, hogy betegei körében kiváló kézügyessége, határozottsága tette népszerűvé, a hazai érsebész-képzés pedig sok egyéb mellett azt is neki köszönhette, hogy a ’80-as években a szinte elképzelhetetlen osztrák és német kapcsolatokat szerzett a vasfüggöny mögött. Dr. Dzsinich Csaba oktatóként is kiemelkedő volt: mint a rektor felidézte, híresek voltak az utolsó évesek számára rendezett előadásai, melyeket a hajnali órákban, 6 és 7 óra között tartott.

Dr. Dzsinich Csaba azok közé a példaképek közé tartozik, akik évtizedekkel ezelőtt megalapozták a Semmelweis Egyetem és a városmajori klinika jelenlegi sikereit, akik áldozatkészen, mindig a betegek, a tanítványok és a szakma érdekeit tekintették elsődlegesnek

– mondta el a rektor.

Dr. Entz László, az Érsebészeti és Endovaszkuláris Tanszék klinikai főorvosa laudációjában felidézte, hogy a díjazott olyan tanárok bűvkörében kezdte meg a sebészképzését, mint Kudász József, Drobni Sándor, Soltész Lajos, Szabó Imre és Papp Sándor. Dr. Dzsinich Csaba kutatói, gyógyítói és oktatói pályáját felidézve kiemelte, a szakmai közéletben hamar szerepet vállalt, és a legjelentősebb szakmai szervezeteknek, egyesületeknek volt tagja, sőt vezetője. Dr. Entz László hangsúlyozta, kongresszusszervező képessége legendás volt, a nemzetközi kapcsolatait mindig igyekezett a kollégák támogatására használni.

A laudációkat követően dr. Merkely Béla rektor átadta dr. Dzsinich Csabának a Pro Universitate emlékérmet. Ezután dr. Dzsinich Csaba megköszönte a díjat és a születésnapi köszöntést, majd felidézte, kötődése a klinikához édesapja révén tulajdonképpen majdnem száz éves múltra tekint vissza. Elmondta, hogy a szakorvosjelöltek oktatása számára nagy kihívás volt, hiszen a tudását mindig naprakészen kellett tartania, és a tanítás közben ő maga is sokat tanult – összesen mintegy 220 szakorvosjelölt oktatásában vett részt. Mint fogalmazott, a klinika szelleme mindig egy olyan közösséget tudott varázsolni, ami a legjobbat hozta ki az itt dolgozókból, és ehhez mindenki hozzájárult, aki valaha a városmajori klinikán dolgozott. Elmondta, amikor Kudász professzor felvette a klinikára, abban az évben 180-nál kevesebb érműtétet végeztek, távozásának az évében pedig 3700 ilyen műtétre került sor – ez a hatalmas különbség mutatja a fejlődés mértékét.

Az ünnepségre készített videóüzenetében dr. Glovicki Péter, a nemzetközi hírű, Amerikában élő érsebész felidézte, hogy mintegy fél évszázaddal ezelőtt kötött barátságot dr. Dzsinich Csabával, akit születésnapja alkalmából köszöntött, és gratulált neki az életműdíjhoz. Mint elmondta, nagyon büszke arra az időszakra, amelyet az ünnepelt beosztottjaként tölthetett el a városmajori klinikán – az érsebészet alapismereteit és az érműtéteket személyesen tőle tanulta meg. A professzor kiemelte, hogy ez az egész szakmai pályafutására nagy hatással volt. Dr. Glovicki Péter visszaemlékezett azokra a kongresszusokra, konferenciákra, amelyeken együtt vettek részt, és kiemelte, hogy a modern érsebészet magyarországi megteremtésében dr. Dzsinich Csabának kiemelkedő szerepe volt. Arra is felhívta a figyelmet, hogy nagyon sok olyan sebész dolgozik a világon, akik dr. Dzsinich Csabától tanulták a szakmát, és akik azóta is hálával és szeretettel gondolnak rá. Végül – a professzor hobbijára utalva – kellemes vitorlázást, jó egészséget és hosszú életet kívánt az ünnepeltnek.

Pogrányi Péter 
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.