A Szenátus többek között határozott a rendszeres szociális ösztöndíj számításának frissítéséről, munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indításáról és a Filozófia orvosoknak című új, szabadon választható tantárgy bevezetéséről.

A Szenátus döntött a Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú mellékletének frissítéséről, mely tartalmazza a rendszeres szociális ösztöndíj számításának pontrendszerét. Az előterjesztést az indokolta, hogy a melléklet legutóbbi módosítása óta elavulttá vált az egy főre eső jövedelem számításának módja, valamint a közhivatalok gyakorlatában is módosultak az igazolásként szolgáló benyújtandó dokumentumok, vagy azok benyújtási formája. A testület elfogadta az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézet munkahelyi mentálhigiéné szakirányú továbbképzési szak indításáról és tantervéről szóló előterjesztését, amelyet a mentálhigiéné szakirányú továbbképzés iránt az elmúlt években ugrásszerűen növekvő érdeklődés indokolt. A meglévő képzésre 2022-ben már csak a jelentkezők 24 százalékát tudták felvenni. A döntés értelmében az új szak 2023 szeptemberében indulhat. Az Oktatási Hivatal által már akkreditált szak célja olyan szakemberek képzése, akik képesek kifejezetten a munkahelyi környezetben dolgozók pszichés, mentális egészségének megőrzését és fejlesztését szolgálni, és ezzel a munkavégzés hatékonyságát növelni.

Döntött a Szenátus a “Filozófia orvosoknak” című szabadon választható, magyar, angol és német nyelven is meghirdetésre kerülő tárgy bevezetéséről. Az előterjesztés szerint az új tárgy egyrészt hozzájárul a képzés sokoldalúságához, átfogó voltához és színvonalához, másrészt érdemben képes megjeleníteni a konduktív szemlélet fontosságát az egészségtudományok és a hozzájuk kapcsolódó hivatások jövendő művelői számára.

A testület elfogadta a Szenátus által létrehozott, az egyetem egészére kiterjedő, hatáskörrel rendelkező állandó bizottságok személyi összetételének megújításáról szóló előterjesztést és megállapította a 8 egyetemi bizottság doktorandusz hallgatói tagságát.

A Szenátus elfogadta továbbá a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB) hallgatói összetételének változásáról szóló előterjesztést.

Az Egyebek, különfélék napirendi pont keretében dr. Merkely Béla rektor két programra hívta fel a figyelmet. December 9-én, a Szenátusi Teremben kutatási megállapodást írnak alá a Harvard Egyetemmel. A megállapodás értelmében a Semmelweis Egyetem egyéves klinikai kutatási programot hirdet meg, melynek első részét Budapesten, a Tűzoltó utcai campuson tartják július elején. A program ezután online folytatódik, végül Bostonban, a Harvard egyetemen fejeződik be. A döntően módszertani kurzus témája: hogyan tervezzünk klinikusként klinikai vizsgálatokat, és miként értékeljük ezek eredményeit. A kurzusra már végzett, kelet-közép-európai hallgatók jelentkezhetnek motivációs levéllel, CV-vel és publikációs jegyzékkel. A tízezer dolláros képzés felét a pályázók állják. – Célunk, hogy akár a US Ranking News-ban is előrébb jussunk, klinikai kutatási témákban – fogalmazott a rektor.

Dr. Merkely Béla felhívta a figyelmet továbbá dr. Karikó Katalin december 15-i látogatására, melyen a kutató átveszi a Semmelweis Budapest Award díjat és előadást is tart.

Szepesi Anita
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.