Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. február 06.
545424 Összes oltás
A Semmelweis Egyetem legrangosabb díjával, Pro Universitate Életműdíjjal tüntették ki dr. Fonyó Attilát. A posztumusz átadott elismerést felesége, Fonyó Magdolna vette át. Az ünnepség keretében a Semmelweis Szalonban felavatták a professzor Gyémánt László festőművész által készített portréját.

Fonyó Attila professzor az Általános Orvostudományi Kar egykori emblematikus dékánja, az Élettani Intézet korábbi igazgatója nem élhette meg egyetemünk legmagasabb kitüntetése, a Szenátus által odaítélt Pro Universitate életműdíj ünnepélyes átadását – mondta köszöntőjében dr. Merkely Béla. Életműve ékes bizonyítéka annak, nem magáért, hanem másokért, mindenkiért munkálkodott: a tudományért, a betegekért, az oktatásért, a Semmelweis Egyetemért – ezzel pedig kitörölhetetlenül beírta magát a legfontosabb elődeink sorába: azok közé, akik elhivatottságból példát mutattak, akiknek teljesítménye megkérdőjelezhetetlen, és akikre mindig büszkék leszünk – fogalmazott a rektor.

Dr. Fonyó Attila tudományos szakterülete a biokémia és sejtbiológia határterülete, a mitokondriális transzportfolyamatok és a bioenergetika mechanizmusainak feltárása volt. Tudományos szemléletében meghatározó volt a celluláris és molekuláris folyamatok megértésére való törekvés, de emellett a gyakorlati orvoslás szempontjai is fontosak voltak számára – hangzott el a méltatásban. Kiemelt figyelmet fordított a modern tudományos és oktatási megközelítések hazai bevezetésére. Azért munkálkodott, hogy az egyetemen a lehető legmagasabb szakmai színvonalú legyen az orvosképzés. Szívügye volt az Élettani Intézet nemzetközi kapcsolatainak a kiszélesítése, a fiatal kutatók fejlődési lehetőségeinek támogatása, a hazai orvostudomány nemzetközi elismertségének elősegítése – idézte fel a rektor a díjazott érdemeit.

Galéria

13kép

Az Élettani Intézet igazgatójaként támogatta a celluláris és molekuláris élettani szemlélet kialakítását, fiatal, tehetséges kutatók bekapcsolódását, nyitott és baráti szellemi műhelyt hozott létre. Oktatási és kutatási tevékenysége orvosgenerációk szemléletét határozta meg. Az Általános Orvostudományi Kar dékánjaként alapvető reformokat indított el; egyetemi tevékenységének egyik legfontosabb része a német nyelvű orvosképzés 1983-as elindítása, amelyet tíz éven keresztüli vezetett – sorolta dr. Merkely Béla.

Oktatói és kutatói tevékenységével és stratégiai újításaival dr. Fonyó Attila az elmúlt évtizedekben a Semmelweis Egyetem működésének és a hazai orvosképzésnek is az egyik legmeghatározóbb személyiségévé vált. Elvesztése pótolhatatlan veszteség nemcsak az Élettani Intézet, de az egész Semmelweis Egyetem számára is – hangsúlyozta. Hozzátette, mindvégig intézményünk hírnevének öregbítéséért dolgozott, a fáradhatatlan munkakedv, kitartás és odaadás mellé pedig karakán jellem, hajlíthatatlan egyenesség, bölcsesség és szerénység párosult. Hozzáállása a mai napig példaértékű az egyetem vezetői előtt.

A Pro Universitate Életműdíjat dr. Fonyó Attila felesége, Fonyó Magdolna vette át dr. Merkely Béla rektortól, hangsúlyozva, hogy férje megkapta azt az elismerést az egyetemétől, amelyért egy életen át önzetlenül, szeretettel dolgozott. Az átadást követően egy kisfilmmel emlékeztek meg a díjazottról, majd dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet igazgatója, a professzor egykori tanítványa idézte fel beszédében dr. Fonyó Attila karrierjének legfontosabb állomásait. Kiemelte, hogy 1949-ben demonstrátorként csatlakozott az Élettani Intézethez, amelynek 1981-től 1995-ig igazgatója, 1997 óta professor emeritusa volt. Igazgatósága hatalmas változást hozott az intézet működésében: Fonyó professzor volt az, aki bevezette, meghonosította a modern celluláris és molekuláris élettan szempontjait az intézetben; az általa megalapozott orvosi élettan tankönyv pedig orvosgenerációk tudását összesíti. Felidézte még tudományos munkássága mellett fontos iskolateremtő tevékenységét is.

Az eseményt Gyémánt László festőművész előadása zárta, aki az egyetem felkérésére elkészítette dr. Fonyó Attila portréját. „Rendkívüli emberrel ismerkedhettem meg Fonyó professzor személyében, és azt hiszem, hogy ebből a találkozásból jó kép született” – fogalmazott a festőművész, aki kifejezte háláját is az egyetemnek, amiért ilyen nagyszerű emberekkel találkozhatott, köthetett barátságot.

Az ünnepségen a Medikus Zenekar tagjai, Szalay Ágnes és Olasz Flóra fuvola-hárfa duóban adtak elő Az arles-i lány című műből egy részletet, majd felavatták dr. Fonyó Attila portréját, melyet a Központi Épület első emeleti folyosóján helyeznek el, végső helye pedig a Szenátusi teremben lesz majd az egyetem történetének legnagyobb alakjai között. „Fonyó professzor szívünkben, csakúgy, mint a Semmelweis Egyetem történetében, örökre ott marad” – mondta a rektor. Az ünnepség zárásaként gyertyagyújtással tisztelegtek dr. Fonyó Attila emléke előtt.

Bódi Bernadett
Fotó: Barta Bálint – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.