Több hónapos előkészítő munka után, december elsejétől átmenetileg új helyszínen működik majd a Semmelweis Egyetem klinikáinak néhány részlege. A költözést egyes épületek energiahatékonysági célú felújítása, másrészt a megnövekedett üzemeltetési költség tette szükségessé. Az ambuláns és fekvőbeteg-ellátás változatlan kapacitással működik majd a Semmelweisen. 

A Semmelweis Egyetem az ország egyik legnagyobb egészségügyi intézményeként több klinikai tömbben és közel 40 különálló egységében havonta nagyságrendileg 200 ezer járó-, és csaknem 12 ezer fekvőbeteg esetet lát el. Az intézmény ilyen nagyságrendű kapacitás mellett jelentős mennyiségű energiát használ fel, ezért szükségessé válik néhány, az energiafelhasználást optimalizáló intézkedés, amely a betegellátás folyamatosságát nem befolyásolja. Bizonyos klinikák és járóbeteg-ellátások átcsoportosításával az intézmény várhatóan éves szinten nagymértékben tudja csökkenteni a földgáz-felhasználását, és szinten tartja a távhő-, illetve villamosenergia-felhasználását.

Az alább felsorolt részlegek jellemzően a téli hónapokban, de legkésőbb a fűtési szezon végéig működnek majd az egyetem egy-egy másik telephelyén. A Baross utcai, régi transzplantációs épületet pedig a felújítás után veszi ismét birtokba a klinika. A költözés nem érinti a betegellátó munka kapacitását, klinikát nem zár be a Semmelweis Egyetem.

2022. december 1. és 2023. március 31. között az alábbi változások lesznek a betegellátó szervezeti egységek vonatkozásában:

SZENT RÓKUS KLINIKAI TÖMB

  • A Szent Rókus Klinikai Tömb Stáhly utcai szakrendelőjének épülete november 30-tól zárva lesz, a szakrendelők, a családorvosi és foglalkozásegészségügyi ellátás innen átmenetileg átkerül a Szent Rókus Klinikai Tömb Gyulai Pál utca sarki épületébe. A jelenleg a tömb toronyépületében működő rehabilitációs betegellátó egységeket az épület két legfelső szintjére költöztetik be, míg a pszichiátriai járó- és fekvőbeteg ellátást az egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikára helyezik át.

BELSŐ KLINIKAI TÖMB (Üllői-Szentkirályi-Baross-Mária utcák által határolt terület)

  • A korábbi transzplantációs klinika épületében lévő intenzív részleg a Belgyógyászati és Hematológiai Klinikán folytatja működését november 30-tól, míg a Pankreász Betegségek Részlege a Tömő utcai épület V. emeletére kerül.
  • A Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Baross utcai részlegének Asszisztált Reprodukciós Osztálya a Külső Klinikai Tömb Központi Betegellátó Egységében működő Asszisztált Reprodukciós Centrumban (ARC) folytatja november 30-tól a munkát.

KÜLSŐ KLINIKAI TÖMB (Üllői-Bókay-Szigony-Tömő-Korányi utcák által határolt terület)

  • A Belgyógyászati és Onkológiai Klinika – jelenleg a Tömő utcában lévő – onkológiai fekvőbeteg részlege és az ún. kúraszerű ellátás november 30-tól a klinika Korányi utcai épületében kap helyet.
  • A Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Tömő utcai tömb V. emeletéről a 10 ágyas hospice ellátás a Szent Rókus Klinikai Tömb Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központba kerül november 30-tól.

2022. december 22. és 2023. január 8. között a Semmelweis Egyetemen oktatási szünet lesz, ez idő alatt a betegellátást és az ehhez kapcsolódó diagnosztikus ellátást biztosító szervezeti egységek, illetve az ezek működtetéséhez szükséges funkcionális szervezeti egységek kivételével általános működési szünet lesz az intézményben.

Dávid Orsolya, Kovács Eszter

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.