A Szenátus döntése értelmében 10 százalékos tulajdonrészt szerzett az egyetem az UC Klinikai Korlátolt Felelősségű Társaságban. A kancellár tájékoztatta a szenátorokat az első féléves pénzügyi eredményekről. Új kitüntetést alapítottak a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktató Szakdolgozója címmel. Döntöttek több egyetemi elismerés odaítéléséről. A különfélék napirendi pont részeként elhangzott beszámoló szerint a kimagasló kutatási munkát és citációs eredményt elérő kutatók többletjavadalmazásban részesülnek.

Elfogadta a Szenátus a testület őszi félévi munkatervéről szóló előterjesztést. Megszavazták az UC Klinikai Korlátolt Felelősségű Társaság 10 százalékos üzletrészének megszerzéséről szóló előterjesztést. A döntés értelmében háromoldalú együttműködés jön létre az AIP Medical Holding Zrt., a Swiss Clinic Group és a Semmelweis Egyetem között, melynek célja egy, a magyar piacon egyedülálló magánegészségügyi szolgáltató létrehozása, amely mesterséges intelligencia alapú technológiákat integrál és alkalmaz a bőrgyógyászat, kardiológia vagy sebkezelés területén. A távdiagnosztikai, telemetriás rendszer számára az egyetem a know-how-t, azaz a szakmai minőséget, a minőség-ellenőrzést és a kutatás-fejlesztési folyamatokat biztosítja. Az együttműködés keretében a Társaság tulajdonosa jelképes, 1 forintos összegért az üzletrész 10 százalékát adja át a Semmelweis Egyetemnek, 70 százalékos üzletrészt kap az informatikai háttérért és mesterséges intelligencia-fejlesztésért felelős AIP Medical Holding, 19 százalékos üzletrész pedig a magánegészségügyben érdekelt tulajdonos, a Swiss Emergency Services Kft. tulajdonában marad.

Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseinek módosításáról. Ennek keretében:

  • a KFI Üzletfejlesztési Központ a Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda szervezetébe integrálódott, a szervezeti egység neve pedig Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi és Üzletfejlesztési Központra módosult és ezzel összefüggően az organogram is változott.
  • Módosultak az Egyetemi Innovációs Bizottság (EIB) összetételével kapcsolatos kivételi szabályok.
  • A normatív belső szabályozók és a formanyomtatványtárra vonatkozó rendelkezés értelmében az SZMSZ, az egyetemi szabályzatok és az utasítások hiteles elektronikus példányai nyilvánosan elérhetővé válnak.
  • A gazdasági társaságokra vonatkozóan utasítás formájában kerül sor a tulajdonosi joggyakorlás irányításával összefüggő jogkörök szabályozására.

A szenátorok tájékoztatást kaptak a kancellártól az intézmény féléves pénzügyi adatairól. Amint az dr. Pavlik Lívia beszámolójából kiderült, a 2022-es év 1-6. havi eredménye 6,6 milliárd forint volt, ami az éves tervezett egyenleg 45 százaléka. A bevételek és költségek az éves terv 48 százalékában teljesültek, azaz az eredmények időarányosan a terveknek megfelelően alakultak, az egyetem gazdálkodása az első félévben kiegyensúlyozott és stabil volt. Az éves 16,2 milliárt forintos beruházási, felújitási tervből az első 6 hónapban 6,2 milliárd forint valósult meg, amelyből cca. 40 százalék pályázati forrásból, a fennmaradó rész pedig működési eredményből került finanszírozásra. A következő három hónap pénzügyeivel kapcsolatban a kancellár tájékoztatta a testületet, hogy az emelkedő energiaárak miatt közüzemi extra költségvetési keretet hoztak létre, likviditási szempontból pedig az egyetemnek, és nem a szervezeti egységeknek lesz feladata az ezzel kapcsolatban felmerülő ügyek kezelése.

A Szenátus elfogadta a hallgatói igények elbírálásának folyamatáról szóló előterjesztést, amely a Testnevelés tantárgy óráinak látogatása alóli felmentésre irányult. E szerint a visszaélések elkerülése érdekében elkészült az egyetem saját fejlesztésű applikációja, amelyen keresztül, a Neptun rendszer segítségével jelentkezhetnek a hallgatók felmentésre. A Semmelweis Egyetem Szakrendelő Intézet koordinálásával a hallgatókat a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán felálló sportorvosi csapat vizsgálja meg, ennek költsége pedig a devizás tandíj gyakorlati óradíjához alkalmazkodott. A Testnevelés tantárgyat a hallgatók háromféleképpen teljesíthetik: a reguláris órán való részvétellel, sportegyesületi szakosztály munkájában való részvétellel és a Testnevelési és Sportközpont által akkreditált helyen, saját költségen végzett sportteljesítménnyel.

A testület döntése értelmében új kitüntetést alapítottak a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktató Szakdolgozója címmel, melynek célja azoknak az egészségügyi szakdolgozóknak az elismerése, akik az egyetem szakképző intézményeiben több éven át példamutató és kiemelkedő tevékenységet végeznek. A döntés értelmében évente két, oklevéllel és pénzjutalommal járó kitüntetés adományozható, melyeket a tanévnyitó ünnepség keretében adják át.

A Szenátus megszavazott két, a Külső Kutatási Munkákat Véleményező Bizottságot érintő javaslatot is. Módosult a bizottság ügyrendje, valamint személyi összetétele is a feladatok racionalizálása és a bizottság taglétszámának csökkentése érdekében. A változtatásokra azután volt szükség, hogy a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ a Klinikai Központ szervezete alá került.

Megszavazták az Egyetemi Tudományos Tanács ügyrendjének módosítását, melynek értelmében a flexibilis és gyors döntések támogatása érdekében személyi ügyekben lehetővé vált online ülésen, titkosan is szavazni.

Határozott a testület a 2022. évi Budapest Award, Semmelweis Ignác, Richter Gedeon, Hugonnai Vilma, Huzella Tivadar valamint Jendrassik Ernő emlékérem és jutalomdíj adományozásáról. Határoztak az idei innovációs díjasok személyéről a különböző kategóriákban, döntöttek óraadó oktatói, így címzetes egyetemi docensi és mesteroktatói címek adományozásáról, valamint véleményeztek egy aktuális vezetői pályázatot.

A különfélék napirendi pont keretében a rektor tájékoztatta a szenátorokat a kiemelkedő kutatók javadalmazásának módosulásáról, melynek keretében az egyetemi polgárok 1 millió forint értékű publikációs díjat kapnak a Semmelweis Egyetem kizárólagos affiliációjú, D1-es publikációiért. Nem kizárólagos egyetemi affiliációjú cikk esetén a díj 50 százaléka jár. Emellett a kimagasló kutatási és citációs eredményeket elérő highly cited kutatók és oktatók az adott évre havi 1 millió forint bónusz javadalmazást kapnak.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.