Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás
Jubileumi rendezvénnyel ünnepelte fennállásának 30 éves évfordulóját a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszéke. A Danubius Hotel Héliában rendezett egész napos eseményen több tudományos előadás is elhangzott, köszöntőt mondott dr. Merkely Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánja, valamint Torzsa Péter tanszékvezető egyetemi tanár is. Az ünnepségen a tanszék oktatói közül közel 200-an vehették át a címzetes főorvosi címet.

Az esemény kezdetén dr. Torzsa Péter, a Családorvosi Tanszék vezetője köszöntötte a résztvevőket, majd dr. Merkely Béla mondott köszöntőt. A rektor felhívta a figyelmet: a Semmelweis Egyetem orvos- és egészségtudományi képzés terén több mint 250 éves tradíciókkal rendelkezik, míg a tanszék a 30. születésnapjával fiatal felnőttkorba lépett – a tanszék munkatársai azonban már ebben a három évtizedben is sokat tettek azért, hogy az intézmény a legjobb orvosokat képezze. Dr. Merkely Béla kiemelte: 1992-ben hazánkban először a Semmelweis Egyetemen jött létre önálló Családorvosi Tanszék, amely ma országosan is meghatározó szerepet játszik a családorvosok képzésében és a szakma presztízsének növelésében. „A családorvos az, aki elsőként és egészében látja egy-egy beteg történetét. Néha egész élettörténetét. És ők azok, akik az első információkat szerzik és adják egy betegségről, hogy aztán annak kezeléséről döntés szülessen” – húzta alá, külön kitérve a prevenció, az edukáció, az egészségtudatos életre nevelés fontosságára, melyeknek egyik legelső és legfontosabb eleme a családorvosi hivatás és a háziorvosi praxis.

Jól képzett családorvosok, jól szervezett alapellátás nélkül nincs jól működő egészségügy. A beteggel jó kapcsolatot ápoló, elhivatott családorvosok nélkül nincs prevenció, nincsenek egészségtudatos emberek. Nélkülük pedig nincs egészségesebb társadalom, erős nemzet sem

– mutatott rá. A rektor kiemelte: az egyetem nemcsak a meglévő ismeretek és tudás átadásában, de az új tudás létrehozásában is kiemelt szerepet játszik, ezért is kulcsfontosságú a tanszék azon törekvése, hogy minél több fiatal folytasson kutatómunkát. Felhívta a figyelmet a Családorvosi Tanszék több, jövendőbeli tervére, mint például önálló PhD iskola alapítása és oktatópraxisok létrehozása, emellett pedig gratulált a tanszék eddigi eredményeihez és megköszönte az itt dolgozók munkáját.

Dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja beszédében megemlékezett a tanszék első vezetőjéről, az egy hónapja elhunyt dr. Arnold Csabáról, valamint felidézte: az intézmény elődje az 1984-ben létrejött Családorvosi Oktatási Csoport volt, majd 1992-ben de Châtel Rudolf, az ÁOK akkori dékánja nyitotta meg a most 30. jubileumát ünneplő tanszéket. A dékán kiemelte: a tanszék létrehozása az egyetem egyik legfontosabb szerkezeti-szervezeti átalakítása volt, hiszen ma, amikor az orvosi tudás mennyisége évente megduplázódik, egyre inkább felértékelődik az intellektuális integráció szerepe, melynek segítségével feltárulkoznak az egyre specializáltabb orvosi diszciplínák közötti összefüggések. „A családorvostan azáltal, hogy a beteg ember egészét, teljességét egyszerre szólítja meg, éppen ezt a szellemi integrálószerepet tölti be, hozzásegítve hallgatóinkat ahhoz, hogy önállóan és kritikusan gondolkodó, döntésre képes, az összefüggéseket megértő, és élethosszig tanulni vágyó orvosokká válhassanak” – mutatott rá. Dr. Kellermayer Miklós hozzátette: nevezhetjük primer ellátásnak, általános vagy házi orvoslásnak, mégis csak a családorvostan fejezi ki legjobban a szerető közösségben kibontakozó testi és lelki egészségre törekvés igazi lényegét. Kitért a tanszék felépítésére is: a főállású munkatársak mellett mintegy 200 fővárosi és vidéki családorvos vesz részt a munkában, akik egyben saját praxisuk elsőszámú vezetőinek is számítanak.

„A Családorvosi Tanszék évente három nyelven, magyarul angolul és németül mintegy 2500 hallgatót oktat, ami hatalmas terhet jelent, de hatalmas boldogságot is ad” – fogalmazott köszöntőjében dr. Torzsa Péter tanszékvezető egyetemi tanár. Mint elmondta, első-, másod-, negyed-, és hatodévben is oktatnak, utóbbiban ráadásul lehetőségük van egy 6 hetes képzés keretében megismertetni a hallgatókkal a családorvosi szakma szépségeit. Kiemelte: a tanszék a jövőben szeretne még nagyobb hangsúlyt fektetni a kutatásra. Ennek keretében indított nemrég egy angol nyelvű kurzust, melyen nemcsak a Semmelweis Egyetem, de a másik három hazai orvosképző felsőoktatási intézmény rezidensei is részt vehettek online formában. Dr. Torzsa Péter kitért a Családorvos Kutatók Országos Szervezetével (CSAKOSZ) való szoros kapcsolatra is.

Az alapellátásban folytatott kutatás rendkívüli jelentőségű, hiszen nagyon gyorsan tudjuk implementálni a kutatás során tapasztalt eredményeinket a napi gyakorlatba

– húzta alá, külön kiemelve a hamarosan megnyíló oktatói praxisokat is.

Az ünnepségen a Családorvosi Tanszék 190 akkreditált oktatója vehetett át címzetes főorvosi címet dr. Merkely Bélától, dr. Kellermayer Miklóstól és dr. Torzsa Pétertől – a teljes névlista erre a linkre kattintva olvasható.

Ezt követően dr. Kalabay László egyetemi tanár előadásában a Családorvosi Tanszék elmúlt harminc évébe nyújtott betekintést, míg dr. Torzsa Péter a tanszék jelenét és jövőbeli terveit mutatta be. Az esemény meghívott külföldi előadója Michael Harris (University of Bath) volt, aki Research in Primary Care. ABC course in Hungary címmel tartott prezentációt. Az egész napos esemény további előadásokkal folytatódott, majd ünnepélyes gálavacsorával zárult.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.