Életének 96. évében, 2022. augusztus 5-én elhunyt dr. T. Szabó Mária, az egykori Orvosi Vegytani Intézet (jelenleg Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet) korábbi docense, aki fontos szerepet játszott az intézet kémiaoktatásának megszervezésében.

Dr. Takács Lajosné dr. Szabó Mária, vagy ahogyan évtizedeken át szerepelt egyetemünk évkönyveiben, dr. T. Szabó Mária augusztus 5-én 96 évesen csendesen elhunyt. 1926-ban, Debrecenben született, elemi és középiskolai tanulmányait viszont Mátészalkán végezte egy 4 éves periódus kivételével, amikor a család Szatmárnémetibe költözött, ahol a gimnáziumi érettségi vizsgát is letette. A Debreceni Egyetemen szerzett vegyész oklevelet 1949-ben, majd az orvosi kar Tankó Béla professzor által vezetett Biokémiai Intézetének munkatársa lett. Innen került Budapestre 1953-ban, a Budapesti Orvostudományi Egyetem alig 4 éve alapított Orvosi Vegytani Intézetébe, amelyet Straub F. Brunó akadémikus hozott létre és vezetett 1970-ig.

Az intézet amiláz enzimmel foglalkozó kutatásaiban vett részt, és ebből írta és védte meg 1970-ben kandidátusi értekezését is. Fontos szerepet játszott az intézet kémiaoktatásának megszervezésében, hosszú ideig volt az intézet tanulmányi felelőse. Ebben a minőségében vett részt a Straub F. Brunó által Magyarországon először alkalmazott feleletválogatós tesztvizsga-módszer feltételeinek megteremtésében, majd rendszeres lebonyolításában. Közben férjével, Takács Lajossal, aki egyetemünk jeles élettan kutató professzora volt, 1965-66-ban Kaliforniában a City of Hope-ban volt tanulmányúton. Rendszeresen tartott előadásokat és vezetett gyakorlatokat orvosi kémiából, majd később biokémiából is, több hallgatói generációt tanított ezekre a fontos, bár nem mindenki által kedvelt tantárgyakra.

Fontosnak tartotta az oktatásban a kísérleteket, felismerve a kísérletezés élményének jelentőségét a kémia eredményeinek megismertetésében. 1970-ben, amikor Antoni Ferenc lett az intézet igazgatója, az általa indított immunobiokémiai kutatásokba kapcsolódott be, egy, a számára teljesen új kutatási területre lépve. Elsősorban a citokinek, limfokinek izolálásával, funkcióinak vizsgálatával foglalkozott, akkor, amikor ezek a fehérjék még alig voltak ismertek. Ezekből a kutatásokból is számos közlemény született. Továbbra is fontos szerepe volt az intézet kémia oktatásában, 1973-ban docenssé nevezték ki. Oktató és kutató munkáját több ízben ismerték el állami kitüntetésekkel. Családi okokból az általa tervezettnél jóval korábban, 1986-ban vonult nyugdíjba, hogy súlyosan beteg férjét haláláig, 2002-ig ápolja.

A szűkebb szakmán kívül is széles volt az érdeklődési köre. Még diákkorában nyert országos helyesírási versenyt, külön engedéllyel írhatott érettségi tételt Kosztolányi Dezsőről. Szerette a klasszikus zenét, rendszeres koncert- és színházlátogató volt, ő maga is zongorázott. Amikor lehetősége nyílt rá, tudományos kongresszusokon vett részt és turistaként is járta a világot. Vidám, jó humorú, nyílt személyiségű volt. Erős akaratú, célratörő, de szeretetet sugárzó egyénisége a nevelés során is dominánsan jelen volt. Bámulatos logikával és gyakorlattal irányította életét és a legegyszerűbb beszélgetéseket is. Folyamatosan igyekezett örömet szerezni szeretteinek. A fiatalabb generációval, így unokáival is megtalálta a hangot. Bár idősebb korában őt sem kerülték el a súlyos betegségek, jó kedélyét megőrizte, és szerencsésen az utolsó percig szellemileg ép maradt.

Az intézet „Puskin utcai” korai korszakának utolsó élő tanújaként 2014-ben egyike volt a Straub F. Brunó születésének 100. évfordulóján megemlékező szónokoknak, 2016 nyarán pedig az ő 90. születésnapját ünnepelhettük az intézet új otthonában, az EOK-ban. Bár már évtizedek óta nem dolgozott az intézetben, akik még munkatársként is ismertük, máig megbecsüléssel és szeretettel emlékezünk rá.

Hrabák András, Takács László

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.