Módosult az SZMSZ hallgatói követelményrendszerről és Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról szóló része, és elfogadta a testület a Baross utca 22. szám alatti irodaház megvételéhez szükséges üzletrész megszerzéséről szóló előterjesztést.

Döntöttek a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. Ennek keretében a Klinikai Központhoz (KK) kerül a klinikai kutatások koordinálása: a KK-n belül az Egészségügyi Irányítási Igazgatóság bővülésével a már elterjedt 4 K nevet megtartva létrejön a Klinikai Kutatások Központi Koordinációs Irodája. Változik a Műszaki Főigazgatóság szervezete is, a logisztikai osztály közvetlen a főigazgató alá kerül a szervezeti egységen belül.

Tájékoztatást hallhattak a szenátorok az igazgatóság szintjét el nem érő szervezeti változásokról.

Elfogadta a Szenátus a Baross utca 22. szám alatt lévő BC22 Irodaház, parkoló megvételéhez szükséges üzletrész megszerzéséről szóló előterjesztést. A közfeladat ellátása érdekében szükséges infrastruktúrafejlesztés az ingatlant tulajdonló projektcég megvásárlása révén történik, ezáltal biztosítva a költséghatékonyságot és a rugalmas lebonyolítást. 

Döntöttek az SZMSZ hallgatói követelményrendszerről és Tanulmányi és Vizsgaszabályzatról szóló részének módosításáról, amelyet a kialakult belső egyetemi gyakorlatok jogszabályi környezethez való igazítása, pontosítása, az egyes kari specifikumok szabályozása tett indokolttá, megtartva az általános, valamennyi karra kiterjedő rendelkezéseket. A fontosabb módosítások érintik sok más mellett a szakmai gyakorlatot megelőző alkalmassági vizsgálat, valamint az aktív félév utólagos passzívvá nyilvánítása területét éppúgy, mint a Moodle-rendszerben egy-egy tárgyról szereplő információkat vagy az új elemként megjelenő félévközi teljesítmény-értékelést a vizsgajeggyel záruló tárgyak esetén, valamint az aláírás megszerzésének feltételeit. 

Dr. Merkely Béla rektor az ülés elején ismertette az elektronikus szavazások eredményét, amelyek keretében 20 megújult szabályzatot fogadott el a testület. A Szenátus egy újabb elektronikus szavazás keretében újabb 4 szabályzatról és a Baross utca 22. szám alatti ingatlant tulajdonló gazdasági társaság 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról is döntött. Lezárult a Minőségfejlesztési Tanács elektronikus szavazása is, amelyen elfogadták többek között a Semmelweis Egyetem 2022/2023. évi minőségcéljait.

A Semmelweis Szimpózium a 2022/23. tanév őszi félévétől kritériumkövetelményként kerül be az Általános Orvostudományi Kar, a Fogorvostudományi Kar, valamint a Gyógyszerésztudományi Kar kari mintatantervébe.

Döntöttek arról, hogy a 2022. április 18-21. közötti OTDK orvos- egészségtudományi szekcióján való részvételért 1 kreditpont jár a hallgatóknak, a szekciónak a Semmelweis Egyetem ad otthont.

Döntöttek Doctor Honoris Causa cím és Pro Universitate életműdíj adományozásáról, és véleményeztek aktuális vezetői és oktatói-kutatói pályázatokat.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.