Az Újrakezdés és megújulás: A klinikai pszichológia változatos élete című rendezvény keretein belül emlékeztek meg arról, hogy 20 éve, 2002-ben csatlakozott a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karához a Klinikai Pszichológia Tanszék. Az eseményen köszöntőt mondott dr. Merkely Béla rektor, dr. Kellermayer Miklós dékán és dr. Perczel-Forintos Dóra tanszékvezető, valamint előadásokban mutatták be az intézmény elődeit, nagy alakjait, a tanszék múltját, jelenét és jövőbeli terveit.

Ünnepi beszédében dr. Perczel-Forintos Dóra, a Klinikai Pszichológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára felidézte a 20 évvel ezelőtti integrációt, amikor szervezetileg a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karához (ÁOK) került az intézmény. „Mindkét alkalommal, amikor ideköltöztünk – először a Tömő utcába, majd az Üllői útra –, a klinikai pszichológia sajátos igényeinek megfelelően kialakított és felújított épület várt minket, ahol nemcsak dolgozni lehetett, de amit meg is lehetett tölteni élettel” – emlékezett vissza. Külön kitért a klinikai pszichológia legnagyobb alakjaira, akik fontos szerepet játszottak abban, hogy a tudományág a pszichiátriából kiválva a betegellátás, az oktatás és a kutatás terén is önálló szakmává váljon: méltatta Mérei Ferenc, Szakács Ferenc, valamint Bagdy Emőke alakját is.

Dr. Perczel-Forintos Dóra szerint az egyetemi integráció egyrészt önállóságot hozott, hiszen hamar kiderült, milyen hatalmas igény van a klinikai pszichológiára, másrészt pedig kilépést a pszichiátriából a többi terület, így a nőgyógyászat, a belgyógyászat, a bőrgyógyászat vagy épp az aneszteziológia felé. Az egyetemhez való csatlakozással az itt zajló munka  hangsúlya a pszichodiagnosztikáról és személyiségvizsgálatról áttevődött az intervencióra és a pszichoterápiára, emellett pedig az integráció minőségbiztosítással, hatékonyságvizsgálattal és a szakképzés modernizálásával is járt – tette hozzá.

A terápiás intervenciók, a szupervíziós óraszám növelése, könyvek írása, fordítása és szerkesztése mellett a tanszékvezető kiemelte az itt folyó tudományos munkát is. „Amíg a pszichiátria pszichés zavarok diagnózisával és kezelésével foglalkozik farmakoterápiával és pszichoterápiával, addig a klinikai pszichológia célja a személyiség vizsgálata, annak a megértése, hogy az egyén élettörténetében miért éppen most, miért éppen ez a betegség alakul ki, miért lesz valaki migrénes, depressziós vagy szerfüggő és miért nem más betegséggel küzd. Másik célja segíteni a személyt önmaga megértésében, a változásban, a traumákkal való megküzdésben, reálisabb helyzetértékelésben és legfőképpen a valóság elfogadásában, amely lehet, hogy nem tökéletes, de attól még lehet egész elviselhető és elfogadható” – mutatott rá, majd köszönetet mondott az egyetem egykori és jelenlegi vezetőinek, dr. Sótonyi Péter és dr. Tulassay Tivadar rector emeritusoknak, dr. Merkely Béla rektornak és dr. Kellermayer Miklósnak, az ÁOK dékánjának.

Dr. Merkely Béla rektor köszöntőjében kiemelte: a lélek és test gyógyítása ugyanolyan fontosak és nem képzelhetőek el egymás nélkül. „Mert amikor egy belgyógyász, egy sebész vagy egy kardiológus meggyógyít egy beteget, a lelkét nyilvánvalóan nem hagyja érintetlenül. Vagy ha egy szakpszichológus sikerrel kezeli egy betegét, nem javít-e a fizikai állapotán? Jól tudjuk, hogy mindez együtt, oda és vissza hat – mert egységként, egészként működik az emberi elme, lélek és a test. És mi egységként tekintünk az emberre, és úgy is igyekszünk egészségét megőrizni, helyreállítani, visszaadni” – fogalmazott. Dr. Merkely Béla felidézte a 20 évvel ezelőtti eseményeket, amikor a tanszék a Semmelweis Egyetem részévé vált.

Meggyőződésem, hogy ezzel nemcsak méltó helyre került a hazai klinikai szakpszichológus képzés és ellátás egyik legfontosabb műhelye, de – ahogy az az elmúlt 2 évtizedben bebizonyosodott – új távlatok is nyíltak a kutatás, gyógyítás és oktatás terén. De tágan értelmezve az orvoslásban is

– húzta alá. A rektor kiemelte: a Klinikai Pszichológia tanszék munkatársai az oktatás, gyógyítás és betegellátás terén is aktívak, munkájukban nagy pedig hangsúlyt fektetnek a bizonyítékokon alapulóan hatékony kognitív viselkedésterápiás módszereknek. A tanszék bekapcsolódott az egyetemen folyó graduális és doktori képzésbe, a klinikai szakpszichológus rezidensképzés elindulásával pedig még szorosabbá vált kapcsolata a többi klinikával; kiváló munkát végeznek az ambuláns betegellátásban, a gyakorlati képzés mellett pedig elméleti oktatás és szupervíziós képzés is folyik itt – sorolta dr. Merkely Béla, külön kiemelve dr. Perczel-Forintos Dóra tanszékvezető személyét, aki rengeteget tett az itt folyó tudományos munkáért és azért, hogy a tanszék elismertsége folyamatosan növekedjen. „20 év egy ember életében nagy idő.  Egy intézmény történetében pedig egy komoly fejezet. A Klinikai Pszichológia Tanszék elmúlt 20 évének története sikertörténet – örülök annak és hálás vagyok azért, hogy ezt a történetet közösen írhatjuk tovább” – fogalmazott a rektor.

„A Klinikai Pszichológia Tanszék elődje 1981-ben az Orvostovábbképző Egyetemen alakult meg, majd az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet (OPNI) és a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen működött olyan elődök vezetésével, mint Moussong Kovács Erzsébet, Kovács Ferenc és Bagdy Emőke. 2002. január 1-je óta a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának első pszichológiai tanszéke, és egyben az ország máig egyetlen önálló klinikai pszichológiai tanszéke” – emlékezett vissza beszédében dr. Kellermayer Miklós, az ÁOK dékánja. Külön kitért a karon három éve megvalósult kurrikulumreformra, melynek részeként többek között hierarchikusan egymásra épülő tantárgyi vonulatokat építettek ki. Ilyen a magatartással, viselkedéssel, etikával és lélektannal foglalkozó tárgyak csoportja, mint például az orvosi szociológia, az orvosi kommunikáció, az orvosi pszichológia, az orvosetika, illetve a pszichiátria és a pszichoterápia. „Ebbe a tantárgyi vonulatba illeszkedik bele a klinikai pszichológiai tanszék legfőbb graduális oktatási tevékenysége, amelyet a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával együttműködve végez. A graduális oktatásban a tanszék kötelezően és szabadon választható tantárgyakat is meghirdet és oktat. Az oktatási feladatok azonban nem állnak meg a graduális szinten, sőt, a tanszék általában legfontosabb oktatási tevékenysége a 4 éves posztgraduális klinikai és mentálhigiénés felnőtt és gyermek szakpszichológus szakképzés szervezése. A tanszék egyúttal klinikai pszichológiai és mentálhigiénés témakörben továbbképző tevékenységet is folytat, továbbá itt indult el a Semmelweis Mindfulness Központ, mely a tudatos jelenlét alapú kognitív terápiás módszer oktatását végzi” – mutatott rá.

A dékán külön kiemelte az intézmény tudományos tevékenységét, melynek főbb kutatási irányai a mindfulness alkalmazása a klinikumban, az öngyilkossági veszélyállapot megelőzésének lehetőségei, a testsúlyproblémák pszichológiai tényezői, a poszttraumás stressz kognitív háttértényezői, illetve az onkológiai terápiával való együttműködés pszichés aspektusai.

Galéria

13kép

Az ünnepi rendezvény ezt követően az elődökről szóló előadásokkal, a klinikai pszichológia múltját, jövőjét és jelenét taglaló prezentációkkal folytatódott. Dr. Bagdy Emőke, a Károli Gáspár Református Egyetem professor emeritája Mérei Ferencet és Szakács Ferencet méltatta, míg dr. Perczel-Forintos Dóra tanszékvezető dr. Bagdy Emőke munkásságáról tartott előadást. Dr. Hoyer Mária klinikai és addiktológiai szakpszichológus Klinikai pszichológia a Semmelweis Egyetemen címmel tartott prezentációt, dr. Bugán Antal klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta pedig a társegyetemekkel való együttműködési lehetőségekről beszélt a klinikai pszichológián belül. Dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója a klinikai pszichológia komplex pszichiátriai betegellátásban betöltött szerepéről tartott előadást, míg dr. Ács Nándor, a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója a klinikai pszichológiának a komplex szülészeti és nőgyógyászati betegellátásban ellátott feladatairól számolt be. Dr. Vizin Gabriella, a tanszék klinikai szakpszichológusa, pszichoterapeutája a tanszéken zajló kutatásokról adott elő. Az esemény állófogadással zárult.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.