Az egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének igazgatója, dr. Buzás Edit lett az extracelluláris vezikula kutatást világszinten összefogó tudományos társaság, az International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) új elnöke. A megbízatás az egyetem e témában 17 éve folyó kutatásainak nemzetközi elismerése, amely egészen 2024-ig szól.

Az International Society for Extracellular Vesicles (ISEV) 2011-ben alakult, hogy globális szintű támogatást nyújtson az extracelluláris vezikula kutatói számára. Ez a szakterület az elmúlt évtizedben rendkívül gyors ütemben fejlődött, s az orvosbiológia csaknem valamennyi területén paradigmaváltást eredményezett. Az elmúlt évben több mint 5000 tudományos közlemény jelent meg a témában; az egyik vezikula típussal, az exoszómákkal kapcsolatban összesen 267 klinikai vizsgálatot jelentettek be (https://www.clinicaltrials.gov/).

Dr. Buzás Edit immunológus, sejtbiológus, egyetemi tanár épp az egyetem Szenior Akadémiájának 2022-es tavaszi szemeszterében adott részletes betekintést szakterületébe. Ezt a területet élénk tudományos érdeklődés övezi; számos klinikai vizsgálat zajlik világszerte, hisz a jövőben az extracelluláris vezikuláknak a diagnosztikában és a terápiában is fontos szerepük lehet – emlékeztetett előadásában a szakember.

Dr. Buzás Edit elnöki tisztsége az International Society for Extracellular Vesicles tudományos társaság élén a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetében 17 éve folyó extracelluláris vezikula kutatás igen jelentős nemzetközi elismerése.

Az egyetem sejtbiológusa dr. Clotilde Théry-t (Research Director, INSERM, Institute Curie, Párizs) váltja a poszton. A választásra az ISEV XI. kongresszusán, Lyonban, 2022. május 25-29. között került sor. Az International Society for Extracellular Vesicles egyébként két sikeres folyóirattal is rendelkezik, ezek a Journal of Extracellular Vesicles (impakt faktor: 25.841), illetve a csaknem egy éve elindított Journal of Extracellular Biology (Wiley).

Dr. Buzás Edit a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett diplomát 1983-ban, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetében dolgozott egyetemi tanársegédként. 1987 és 1989 között a kanadai McGill University, majd 1997 és 1998 között a chicago-i Rush University Medical Center vendégkutatója. 1998-tól a Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetének adjunktusa; 2001 óta kutatócsoport vezető, 2011-től egyetemi tanár a Semmelweis Egyetemen, 2012 óta pedig a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet Intézet igazgatója. 1996-ban az orvostudomány kandidátusa, 2007-ben az MTA doktora fokozatot szerzett, majd 2009-ben habilitált. 2019-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 2020-ban az Academia Europaea tagjává választották.
Korábbi kutatási területe a T-sejt-immunológia, az autoimmunitás és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulása. Kutatócsoportjával 2005 óta az extracelluláris vezikulák izolálását, szerkezetét, mérésük standardizálását, funkcionális vonatkozásaikat, biomarkerként és terápiás eszközként való alkalmazhatóságukat kutatja. 2019-ben a sejtek közti kommunikációban központi szerepet játszó extracelluláris vezikulák szerkezetének és működésének vizsgálata terén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint az immunológia oktatásában végzett magas szintű munkája elismeréseként Széchenyi-díjat kapott.

Forrás: Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet (GSI)
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.