Életének 81. évében elhunyt dr. Alföldy Ferenc a korábbi Transzplantációs és Sebészeti Klinika egyetemi tanára.

Nekrológ

Életének 81. évében elhunyt dr. Alföldy Ferenc a korábbi Transzplantációs és Sebészeti Klinika egyetemi tanára, kolléga és barát. Három gyermek édesapja.

Halála mindannyiunkat megrendített.

Egész élete egyetemünkhez kötődött. Édesapja tanárom volt, a Mikrobiológia Intézet professzora.
A Toldy Ferenc gimnáziumban érettségizett 1960-ban. Az egyetem elvégése után 1966-ban az I. sz. Kórbonctani és Kísérletes Rákkutató Intézetben kezdett dolgozni, majd szakvizsgája után az egyetem I. Sz. Sebészeti Klinikáján sebészként folytatta pályáját docensi kinevezéséig. Szakorvosságot szerzett sebészetből, nefrológiából, később igazságügyi orvos szakértő lett, kandidátusi bizonyítványt nyert el, majd habilitált 1999-ben.

Az I. Sz. Sebészeti Klinikán induló veseátültetési programhoz csatlakozott. Számos hosszabb-rövidebb hazai és külföldi tanulmányúton volt, egy évig sebészként az Egyesült Államokban dolgozott. Sok helyről, gondos szorgalommal gyűjtötte össze a sebészet technikai fogásait, így vált nyugodt, megbízható, gyors és pontos, „mindent operáló” sebésszé, aki mindig készen állt segíteni a fiataloknak.

Az átültetéses team tagjaként 1994-ben csatlakozott a megnyíló Transzplantációs és Sebészeti Klinika munkacsoportjához igazgatóhelyettes docensként. Részese volt az ott meginduló országos donorszervezési, koordinációs és májátültetési programnak. Dr. Perner Ferenc nyugdíjazásakor, 2002-ben tanszékvezetőnek nevezték ki.

Számos hazai és nemzetközi tudományos társaságnak volt tagja, vezetőségi tagja. Kiemelkedő egyetemi oktató volt, diákjai szerették és évekig visszajártak hozzá. Állami díjat és számos magas kitüntetést kapott. Sokat segített a szervátültetett betegek egyesületeinek létrehozásában. Könyveket írt a szervátültetésről, a betegek felvilágosításáról.

A klinikát nyugdíjazása után sem hagyta el, 2021 nyaráig vizsgálta, követte, irányította régi betegeit, és szeretetteljes környezetben élt régi és új kollégáival.

Váratlanul vesztettük el. Emlékét őrizzük.
Isten nyugosztalja!

Dr. Perner Ferenc

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.