A Konzerváló Fogászati Klinika ezentúl Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika, a Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika pedig Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika néven folytatja működését. Forgács Iván-díj néven új elismerés jött létre az ETK-n. PhD Tudományos Napok címmel új szabadon választható tantárgy indul a TDK-hallgatóknak.

Tájékoztatták a Szenátus tagjait az egyetem 2021.08.01-12.31. időszakra vonatkozó számviteli törvény szerinti éves beszámolójának elfogadásáról és a véleményező testületek álláspontjáról. A beszámolót a szenátorok már a 2022. áprilisi ülésen véleményezték, a dokumentumot a független könyvvizsgálói jelentést követően az intézmény Közhasznú Felügyelőbizottsága, a Semmelweis Egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány Felügyelőbizottsága, valamint Kuratóriuma is elfogadta.

Módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Hallgatói Követelményrendszerének Felvételi Szabályzata. Ennek értelmében pontosították és kiegészítették a Pető András Karon 2021/22-es tanévben indult konduktorsegítő és pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen szakirányú továbbképzés felvételi eljárási szabályait. A döntés főképp a szóbeli felvételi eljárás pontozását érinti.

A testület döntést hozott a Klinikai Központ ügyrendjének módosításáról, melynek értelmében két szervezeti egység neve változott meg: a Konzerváló Fogászati Klinika ezentúl Helyreállító Fogászati és Endodonciai Klinika, a Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika pedig Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Klinika néven folytatja tovább működését. A változtatásra a szakterületek és tudományágak bővülése, valamint a klinikákon végzett munka módosulása miatt volt szükség.

PhD Tudományos Napok címmel új szabadon választható tantárgy indul abból a célból, hogy még több hallgatót ösztönözzenek PhD-tanulmányok végzésére. Ennek érdekében az egyetem TDK-hallgatói a PhD Tudományos Napok konferencián való részvételét kreditértékű tantárgy teljesítéseként is elismerik majd.

A Szenátus döntése értelmében több ponton is módosult a Doktori Szabályzat. A változtatásokat a fenntartói modellváltás, a Transzlációs Medicina Központ létrejötte, valamint az akkreditációs eljárások tapasztalatai indokolták.

Forgács Iván-díj néven új kitüntetést hoztak létre, melyet ezentúl minden évben a Semmelweis napon ítélnek oda. Az elismerést az Egészségtudományi Kar egy oktatója, illetve egy oktatást segítő munkatársa kaphatja meg a kar hírnevének öregbítése érdekében végzett szakmailag és emberileg is kiemelkedő színvonalú munkájáért, a közösségi életben végzett feladataiért, példaértékű szakmai hűségéért és hivatástudatáért.

Módosult a Doktorandusz Önkormányzat Alapszabálya, melynek értelmében az elnökválasztás online formában is lebonyolíthatóvá, az átadás-átvétel pedig még gördülékenyebbé vált.

A testület döntést hozott a Professor Emeritus cím odaítéléséről, valamint két vezetői pályázatot is véleményezett.

Elektronikus szavazás húsz egyetemi szabályzatról

Három napos véleményezési szakaszt követően a május 12-én kezdődött elektronikus szavazás során elfogadta a Szenátus azt az előterjesztést, amely húsz egyetemi szabályzat módosítását érinti. A szabályzatok átalakítása a modellváltással összefüggő új működési, szervezeti és finanszírozási feltételek miatt vált szükségessé, a módosítások az ezekkel összhangba hozott rendelkezéseket tartalmazzák. Az érintett szabályzatok a következők: Etikai Kódex, Kommunikációs és Honlap Szabályzat, Belső Ellenőrzési Kézikönyv, Egyetemi Várólista Szabályzat, Egyedi Jelképek Szabályzat, Központi Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzata, Információátadási Szabályzat, Informatikai Szabályzat, Hallgatói Kitüntetésekről Szóló Szabályzat, Egészségügyi Térítési Díj Szabályzat, Gyógyszerellátási Szabályzat, Könyvtárhasználati Szabályzat, Onkoteam Szabályzat, Követeléskezelési Szabályzat, Kiküldetési és Utazási Költségtérítési Szabályzat, Szerződéskötési Szabályzat, Kitüntetési és Díjak Adományozásáról Szóló Szabályzat, Reprezentációs Kiadások Szabályzata, Iratkezelési és Elektronikus Ügyintézési Szabályzat, Szabályozó dokumentumok készítésének rendje.

Szabó Ádám

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.