Kiegészült az Ukrajnából menekült hallgatók rendkívüli átvételi eljárásával a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat a Szenátus április döntése értelmében. A testület egyebek mellett határozott a Pancreas Betegségek Tanszéki Csoport létrehozásáról a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten, továbbá véleményezték az egyetem számviteli törvény szerinti éves beszámolóját.

Igazodva az egyetem digitalizációs törekvéseihez új platform jött létre a szenátusi előterjesztések előkészítésére és kezelésére, ehhez kapcsolódóan áprilisi ülésén megszavazta a testület a Szenátus ügyrendjében szükséges módosításokat.

Véleményezték a szenátorok a Semmelweis Egyetem számviteli törvény szerinti, 2021. augusztus 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozó éves beszámolóját, amely – szintén kapcsolódva az egyetem modellváltásához – közhasznúsági jelentéssel is kiegészült a jogszabályi előírások értelmében. Az előterjesztés 2021. december 31-i fordulónappal részletezi az egyetem vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint a fenti időszakra vonatkozó gazdálkodási eredményét. A fordulónapon az eszközök és a források összege meghaladta a 125 milliárdot. A minden fórum által jóváhagyott, végleges beszámoló közzétételének határideje május 31.

Módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Tanulmányi és Vizsgaszabályzatra (TVSZ) vonatkozó része annak érdekében, hogy az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) Mentálhigiéné Intézetében egységesek legyenek az oklevélre és annak minősítésére vonatkozó szabályok. Emellett új néven – interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szakként – szerepel a szabályzatban a korábbi családtudományi és családterápiás mesterképzési szak, valamint bekerült két új szak is (idősügyi interaktív életút-tanácsadó szakirányú továbbképzési szak, valamint házasság- és család-lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak).

Kiegészült a TVSZ az Ukrajnából menekült hallgatók rendkívüli átvételi eljárásával. Eszerint az érintett hallgatók felvételének kezelése és bírálata – tekintettel a humanitárius megoldást igénylő szükséghelyzetre – nem kari, hanem egyetemi szinten történik, és központosítva az Nemzetközi Hallgatók Képzéseinek Központja (NHKK) végzi gyorsított eljárásban.

Megszavazta a testület a Pancreas Betegségek Tanszéki Csoport létrehozását a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten. A tanszéki csoport a 2021. augusztus 1-jével létrejött Pancreas Betegségek Részlegén belül működik az átfogó graduális és posztgraduális képzés biztosítása érdekében. A tanszéki csoport egy olyan kollaboratív, multidiszciplináris munkakörnyezet bemutatására törekszik, ahol a hallgatók teamben végzett gyógyító munkát tanulnak szuperspecializált szakorvosok között.

Új szabadon választható tárgy létrehozásáról döntöttek a 2022/2023-es tanév I. félévétől „Demonstrator Tätigkeit – Erste Hilfe” címmel az Általános Orvostudományi Karon a Sürgősségi Orvostani Klinika kezdeményezésére. A képzés a demonstrátori feladatok elvégzésére készíti fel a hallgatókat, akik aztán az első évfolyamos német csoport oktatását támogathatják.

Zöld utat adott a testület a Biostatisztikus alapképzés (BSc) és Adatelemző biostatisztikus mesterképzés (MSc) létesítéséhez szükséges miniszteri jóváhagyás megkéréséhez, amely megelőzi a MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) véleményezés megindítását. A hiánypótlónak számító képzés a Semmelweis Egyetem vezetésével, az Állatorvostudományi Egyetemmel együttműködésben valósulna meg az Általános Orvostudományi Kar akkreditált alap-, és mesterképzéseként.

Módosulhat a testület döntése alapján az Egészségtudományi Kar (ETK) Kreditátviteli Bizottságának ügyrendje a kérvénykezelés egyszerűsítése és racionalizálása érdekében.

Változik az EKK Mentálhigiéné Intézet tanterve az interdiszciplináris családtudományi mesterképzési szakon, a laktációs szaktanácsadó, valamint a közösségi és családi mediáció szakirányú továbbképzési szakokon. Egyes tantárgyaknál indokolttá vált a kreditek és az óraszámok megváltoztatása, bizonyos esetekben egy-egy tárgy több félévre bontása, vagy áthelyezése más félévre, valamint a számonkérés módjának módosítása.

Elfogadták az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ minőségügyi és betegbiztonsági menedzser mesterképzési szak létesítéséről valamint a képzési és kimeneti követelményeiről szóló előterjesztést. Ezzel a 2016-ban elindított szakirányú továbbképzés kibővítése és mesterszintre emelése történik meg hazai szinten egyedülálló módon.

Döntött a Szenátus az egyetemi kitüntetések, díjak adományozásáról, valamint az állami kitüntetések felterjesztési eljárásáról szóló szabályzat módosításáról, amely értelmében bővült azoknak a köre, akiknek Pro Universitate életműdíj, valamint Kiváló Oktató kitüntetés ítélhető oda.  

Az áprilisi ülésen határoztak Pro Universitate életműdíj, Pro Universitate díj, valamint a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetések adományozásáról, továbbá aktuális kutatói pályázatot is véleményezett a testület.

Dobozi Pálma