Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 18.
530637 Összes oltás
Május 2. és – a határidő meghosszabbítása után – május 15. között tölthetik ki online a Semmelweis Egyetem munkatársai a dolgozói elégedettségről szóló felmérést. A teljes mértékben anonim kérdőív segítségével 10 nagy témakörben mondhatnak véleményt a dolgozók, ezek érintik például a munkakörülményeket, a vezetők tevékenységét, az egyetemi kötődést, valamint a COVID-helyzet kezelését. Az egyetem vezetése hangsúlyozza: fontos, hogy minél többen megfogalmazzák a véleményüket, hiszen ezzel segítik a munkavállalói igények, elvárások minél pontosabb megismerését. A dolgozók elégedettsége, jólléte stratégiai kérdés, éppen ezért az eredmény alapján intézkedési terv készül az elégedettség további javítására. A kérdőív belső hálózatból érhető el a Munkatársak felületről. 

„Egyetemünk legnagyobb értéke az emberi erőforrása, vagyis a Semmelweis Polgárok közössége, hiszen a kitűzött célokat, víziónk megvalósítását csak együtt tudjuk elérni” – hangsúlyozta dr. Merkely Béla rektor. Éppen ezért, mint fogalmazott, az egyetem vezetése számára kiemelten fontos a munkavállalók megtartása, elégedettségük fokozása. Ezt a célt szolgálja az egyetem informatikai rendszerén kívül lebonyolításra kerülő, online kitölthető anonim felmérés is, hiszen ennek segítségével tudjuk begyűjteni azokat az információkat, amelyek szükségesek az elégedettség további javításához – mondta.

Minden vélemény számít, és most mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy hozzájáruljon az egyetem formálásához

– emelte ki dr. Merkely Béla.

Legutóbb 2013-ban, majd 2015-ben volt hasonló vizsgálat az egyetemen. Az intézmény vezetésének, az Alkalmazotti Tanácsnak és az érdekképviseleteknek, illetve a minőségfejlesztés felelőseinek egyidejű, közös igénye volt a korábban a COVID-19 miatt elmaradt újabb dolgozói elégedettségfelmérés elvégzése. 

Dr. Pavlik Lívia kancellár elmondta: a kérdőív számos területre fókuszálva próbálja feltérképezni, hogy a munkavállalók hogyan élik meg a mindennapokat, mivel elégedettek és min változtatnának.

Kiemelte: nem az az elvárás egy munkavállalói elégedettségfelméréssel szemben, hogy minden területen a kiválóságról adjon visszaigazolást – bár természetesen az is fontos, hogy mi az, amivel a munkatársak elégedettek, amin nem szabad változtatni –, hanem az a lényeges, hogy minél többen szólaljanak meg, így az értékelést követő lépések a többség véleményén alapulhatnak.

Fontos hogy a valós érzékelést lássuk azzal kapcsolatban, melyek a sarkalatos pontok, amik odafigyelést igényelnek, és célzottan kezelhessük a munkatársak számára legfontosabb igényeket, támogatva ezzel az egyetem előrehaladását is – fogalmazott.  

„Munkatársaink bármely munkakörben dolgozzanak is, akkor teljesítenek a legjobban, ha elégedettek a munkakörülményeikkel és jól érzik magukat. Éppen ezért fontos folyamatosan figyelnünk munkavállalóinkra és a jelzéseikre, hogy lássuk, milyen körülmények növelik az elégedettséget, milyen szerepet játszik ebben például az eszközellátottság, a Családbarát Program keretében járó kedvezmények, vagy a bérfejlesztés” – hangsúlyozta Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes.  

Mint rámutatott, a cél, hogy a munkavállalói észrevételek támogassák a szükséges fejlesztések beazonosítását, priorizálását, lehetővé téve a munkatársi igényekre történő fókuszált reagálást. Éppen ezért érdemes kitölteni a kérdőívet, melynek kiértékelése után intézkedési terv készül és már rövid távon is várhatók lépések, hiszen a dolgozók elégedettsége, jólléte stratégiai kérdés az egyetem számára.

A rektorhelyettes elmondta: kiemelt szempont volt, hogy a kérdőív viszonylag rövid idő alatt kitölthető legyen. A felmérésben való részvétel körülbelül 20 percet vesz igénybe, és külső felületen, vagyis nem belső egyetemi honlaprendszeren keresztül történik.

A témák között az alábbiak szerepelnek:

  • egyetemi kötődés
  • intézményi stratégia, szervezettség, folyamatok
  • együttműködés
  • információáramlás, kommunikáció
  • elismerés
  • a COVID krízishelyzet kezelése
  • munkakörülmények
  • vezetés
  • szervezeti értékek
  • erősségek, változtatási javaslatok

A kérdőív az egyetemi honlap Munkatársak felületén található bejegyzésből, belső hálózatból érhető el.

 Dr. Reichert Péter emberierőforrás-gazdálkodási főigazgató elmondta: a kérdőív demográfiai része (a kitöltő életkorára, az itt töltött jogviszonyának hosszára, a betöltött munkaköri kategóriára, a munkavégzési területre vonatkozó bevezető) segít abban, hogy a dolgozói visszajelzéseket hatékonyan lehessen feldolgozni és értékelni, azonosítani lehessen a szervezet erős és gyenge pontjait, fejlesztendő területeit, az elégedettség javítását szolgáló intézkedések pedig a megfelelő célcsoportok irányába valósuljanak meg. Fontos hangsúlyozni, hogy a felmérés eredménye, és az arra reflektáló, elégedettséget javító intézkedések a munkatársak számára is megismerhetőek lesznek – mondta.

Az egyetemi vezetés éppen ezért mindenkit arra biztat, hogy töltse ki a kérdőívet, segítse ezzel a munkavállalói igények, elvárások minél pontosabb megismerését, a szükséges intézkedések meghozatalát.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.