Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás
Megszerezhető lesz a jövőben a Semmelweis Egyetemen a német rendszer szerinti „Dr. med.” cím, miután a Szenátus elfogadta az ennek a lehetőségnek a megteremtéséről szóló előterjesztést. A testület márciusi ülésén támogatta egyebek mellett azt is, hogy Neurorehabilitációs szakértő MSc szak jöjjön létre a Pető András Karon.

Támogatta a Szenátus, hogy megteremtse az egyetem a lehetőséget német nyelven a külföldön viselhető „Dr. med.” cím megszerzésére, amelyhez az alapot a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (Nftv.) 2022 januári kiegészítése adja meg. A Semmelweis Egyetem a Doktori Iskola (DI) keretében alakítja ki a cím megszerzésének feltételeit, amely nyomán a németországihoz igazított szakmai keretek és eljárásrend keretében juthatnak hozzá az érintett hallgatók ehhez a külföldön viselhető címhez, amelynek tudományos értéke a magyar rendszerben a szakdolgozat és a PhD-fokozat között van. A cím megszerzéséhez a DI által jóváhagyott bizottság előtt kell komplex vizsgát tenni, majd ezt követően nyújtható be a disszertáció.

Támogatta a testület a Neurorehabilitációs szakértő MSc szak létesítéséről szóló előterjesztést, az ehhez szükséges folyamat elindítását. A négy féléves képzés a tervek szerint 2024 őszétől indul el a Pető András Karon magyar és angol nyelven, és célzottan a neurológiai kórformákhoz köthető rehabilitációs területeket öleli fel. A cél olyan egyetemi szintű tudást megalapozó képzést biztosítani a területen ténykedni kívánó, illetve már ebben dolgozó nem orvos teamtagoknak, amellyel eleget tudnak tenni a kihívásoknak.

Jóváhagyták a szenátorok a Hallgatói Önkormányzat (HÖK) Alapszabályának módosítását; a HÖK Küldöttgyűlése által február 28-án elfogadott dokumentum változtatásait a mindennapi, gyakorlati működéshez való igazítás indokolta.

Elfogadták a Szenátus által létrehozott, karokon működő állandó bizottságok (Tanulmányi és Vizsga Bizottság, Kreditátviteli Bizottság, Etikai és Fegyelmi Bizottság, a Pető András Kar tekintetében további két bizottság: a Gyakorlati Képzési Bizottság és a Kiadói és Könyvtár Bizottság) munkájáról szóló beszámolót, amelyet legalább évente egy alkalommal szükséges elkészíteni a szabályok szerint.  

Több ponton módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat foglalkoztatási követelményrendszerre vonatkozó része, amely tartalmazza a modellváltással összefüggő egyszerűsítő rendelkezéseket. A főbb tartalmi változások közé tartozik, hogy magasabb vezetői megbízásoknál indokolt esetben, rektori, kancellári, illetve Klinikai Központ elnöki engedéllyel el lehet térni a nyilvános pályáztatási folyamattól. Oktatói és tudományos kutatói munkakörben lehetőség van hetven éves korig vezetői megbízást betölteni a korábbi hatvanöt év helyett. Egyszerűsítés történt az egyetemi, főiskolai tanári pályázatok esetében, valamint a vendégprofesszor címre vonatkozó eljárási szabályoknál is. Az egyetem alaptevékenységét támogató területeken – szintén a modellváltással összefüggésben – új munkaköri rendszert vezettek be Semmelweis grade néven, amelyben egységes és átlátható szabályok és elvek mentén határozták meg a különböző munkaköri szinteket. Beemelték a szabályzatba az egyéni teljesítményértékelési rendszer, valamint a teljesítményösztönző célprémium rendszer alapfogalmait és főbb elveit.  

Véleményezett a testület egy vezetői és három oktatói pályázatot is.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.