Ünnepélyes szalagátvágással adták át a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Karának új, több mint 4500 négyzetméteres, ötemeletes épületét, amelyet Kossuth Zsuzsannáról, az ország első főápolójáról neveztek el. Az új szárny két nagyelőadónak, a gyakorlati oktatást támogató skill laboroknak és tantermeknek is helyet ad. A beruházást a kar folyamatosan bővülő képzési portfóliója és a hallgatói létszám emelkedése tette szükségessé.

Mérföldkő az Egészségtudományi Kar (ETK) történetében az új épület átadása, ahol számos innovatív oktatási ötletünk valósulhat meg – fogalmazott köszöntőjében Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán.

A karon közel 3600 hallgató tanul, akiknek plenáris előadásait hatékonyabban tudjuk megszervezni a 300 és 178 fős nagyelőadókban, a jól felszerelt új skill laborokban pedig magasabb szintű képzés biztosítható a Semmelweis Egyetem gyakorlatorientált stratégiai oktatási céljainak megfelelően

– fogalmazott a dékán, hozzátéve: a modern, 21. századi környezet ideális helyszín lesz konferenciák és egyéb szakmai rendezvények megszervezéséhez is. Emlékeztetett arra, hogy az ETK 2001-ben vehette birtokba a Vas utcai tömb első felújított épületszárnyát, majd 2004-ben megkezdődhetett az oktatás a második épületrészben is, most pedig teljessé vált a Szentkirályi utca és Vas utca közötti épületegyüttes.

Az Egészségtudományi Kar a Semmelweis Egyetem második legnagyobb kara, amely a közép-európai régió egyik legszélesebb spektrumú egészségtudományi képzését biztosítja – mutatott rá köszöntőjében dr. Merkely Béla. A rektor hangsúlyozta: az ETK nemcsak méretében emelkedik ki, hanem a fejlődés dinamizmusában is – a hallgatói létszám, a képzések és a nemzetközi kapcsolatok bővítése terén egyaránt. Ehhez immár a tér, az infrastruktúra is biztosított az új épülettömbnek köszönhetően. Mint fogalmazott, az új szárnnyal a Vas utcai épületkomplexum minden szempontból a hazai egészségtudományi képzés fellegvárává válik; a beruházással a kar teljes mértékben alkalmas lesz a jelenlegi és bővülő képzési portfóliójának támogatására, a magasabb hallgatói létszám magasabb minőségű képzésére, továbbá a külföldi hallgatók számának további növelésére is.

Dr. Merkely Béla szólt arról is: a magas szintű képzéshez elengedhetetlen a hallgatók komfortja és jólléte, az inspiráló környezet – ehhez járulnak hozzá az előadótermeken túl az épület közösségi terei is. „Az ETK, és így a Semmelweis Egyetem hazai és nemzetközi versenyképessége tovább erősödik. Ismét közelebb léptünk fontos célunk megvalósításához, a világ TOP 100 egyeteme, Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüléshez” –fogalmazott.

A rektor kitért arra is: azzal, hogy az új oktatási épületet Kossuth Zsuzsannáról nevezték el, tiszteleg az egyetem Magyarország első főápolója, a hazai ápolói hivatás megteremtője előtt is.

„Azok, akik az innováció terén járatosak, nagyon jól tudják, hogy a jövőbe érdemes fektetni, és éppen azok a fejlesztések jelentik a legjobb befektetéseket, amelyek az adott szakmát az élmezőny felé segítik – mutatott rá dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter.

A beruházás a Semmelweis Egyetem előkészítő és építtető munkája, valamint a közel hatmilliárd forintos kormányzati költségvetési támogatásnak köszönhetően jöhetett létre 2 év kivitelezési idő alatt – mondta el. A miniszter hangsúlyozta: az Egészségtudományi Kar is részese annak a fokozatváltásnak, amely a felsőoktatást ma jellemzi, és ezt követően még nagyobb sebességgel haladhat tovább a rangsorokban.

Dr. Palkovics László szólt arról is, hogy a Semmelweis Egyetem impozáns helyet foglal el az oktatás, a kutatás, az innováció és a gyógyítás területén, emlékeztetett, hogy egy év alatt 149 helyet lépett előre a Times Higher Education nemzetközi ranglistán. Hangsúlyozta, hogy az egyetem a koronavírus-járvány elleni küzdelemben a kezdetektől fogva országos szinten vezető szerepet vállalt, amelyért köszöntetet mondott.

Az eseményen dr. Palkovics László, dr. Merkely Béla, Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella, valamint dr. Medvigy Mihály, a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. vezérigazgatója szalagátvágással adták át hivatalosan az épületet. Ezt követően az új szárny névadójának, Kossuth Zsuzsannának az emléktábláját megkoszorúzta az Innovációs és Technológiai Minisztérium nevében dr. Palkovics László, az egyetem nevében dr. Merkely Béla. A kar nevében virágot helyezett el Bednárikné dr. Dörnyei Gabriella dékán és dr. Nagy Zoltán Zsolt előző dékán, a Szemészeti Klinika igazgatója. A rendezvény keretében Kossuth Zsuzsanna-emlékérmet adott át az ETK dékánja dr. Palkovics Lászlónak, dr. Merkely Bélának, dr. Pavlik Lívia kancellárnak, dr. Medvigy Mihálynak, Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettesnek, valamint dr. Nagy Zoltán Zsoltnak.

Ezt követően az érdeklődők dr. Nagy Zoltán Zsolt vezetésével tekinthették meg az új ötemeletes, több mint 4500 négyzetméteres Szentkirályi utcáról nyíló épületet.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Barta Bálint – Semmelweis Egyetem