Életének 63. évében elhunyt dr. Török Péter, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének korábbi igazgatója

Nekrológ

Megdöbbenve és fájdalommal tudatjuk, hogy 2022. február 11-én, 63 éves korában, betegségben elhunyt dr. Török Péter szociológus, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézetének korábbi igazgatója, a Károli Gáspár Református Egyetem intézetvezető egyetemi docense.

Péter 2006-2015 között volt az intézet munkatársa, 2008-2013 között intézetigazgatója, 2011-2014 között az Egészségügyi Közszolgálati Kar dékánhelyettese. 2012-ben munkáját Semmelweis Egyetem kiváló oktatója díjjal ismerték el. Tudományos érdeklődése középpontjában szociális, mentálhigiénés, családi kérdések és roma emberek élethelyzetei álltak. Szűkebb kutatási területe a vallásszociológia területén az új vallási mozgalmak volt. Számos szakmai és közéleti pozíciót töltött be, 2010-2017 között a Magyar Szociológiai Társaság Vallásszociológiai Szakosztályának elnöke, valamint a Religion and Society in Central and Eastern Europe (RASCEE) c. folyóiratnak alapító főszerkesztője.

Tudományos munkássága mellett fontos volt számára a személyes hit elmélyítése és a jezsuita lelkiség is, Anthony de Mello könyveinek és más lelkiségi irodalmak fordítójaként szolgálta e területet. Az utóbbi években a betegségei és az ezzel járó szenvedés elviselésében is megmutatkozott, hogy mély és személyes kapcsolatot ápolt Teremtőjével, így békében és a feltámadás reményében távozott el közülünk.

Emlékét megőrizzük, szellemi örökségét ápoljuk, és a közösen elkezdett és végzett munkát folytatjuk!

Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.