Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. május 15.
530484 Összes oltás
Magyarországon először a Semmelweis Egyetemen válik elérhetővé a német nyelvű egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális képzés. A Szaknyelvi Intézet szervezésében 2022 februárjában induló új képzésen a hallgatók olyan készségeket sajátítanak el, melyekkel az írott vagy hallott szakmai szöveget rugalmasan és hatékonyan tudják a célnyelvre átültetni. Dr. Fogarasi Katalin egyetemi docens, az intézet igazgatója kiemelte, a Semmelweis Egyetem fontos képzési nyelve a német, az új szakirányú továbbképzés segítséget nyújt abban is, hogy az eddig leginkább csak magyar és angol nyelvű jegyzetek, tananyagok pontos fordításban megjelenhessenek a német hallgatók számára is.

Dr. Fogarasi Katalin elmondta, az angol-magyar nyelvpárú egészségtudományi szakfordító- és tolmácsképzésnek már egy évtizedes múltja van a Semmelweis Egyetemen – ez először az Egészségtudományi Karon indult, ám 2021 óta már a Szaknyelvi Intézet működteti. Kiemelte, hogy az intézet fordítóirodák körében végzett felméréséből kiderült, egyre nő a kereslet a német egészségtudományi szakfordítások iránt. Ezért is tartották fontosnak, hogy az eddig csak angol nyelven működő képzés németül is elérhetővé váljon.

A növekvő egészségturizmus és mobilitás következtében is egyre gyakrabban fordul elő, hogy orvosi leletek, műtéti leírások, kezelési tervek, ápolási dokumentációk, kórboncolási jegyzőkönyvek német nyelvű szakfordítására is szükség van – fejtette ki az intézetigazgató. Gyakori, hogy orvosok vagy más területen dolgozó egészségtudományi szakemberek szakfordítóként külföldi tankönyvek fordítási munkájában is részt vesznek – tette hozzá. Dr. Fogarasi Katalin hangsúlyozta, nem szinkrontolmácsokat, hanem konszekutív tolmácsokat képeznek, akik kisebb vagy nagyobb blokkokban, esetleg blattolva közvetítenek biomedicinális témakörben elhangzó előadásokat. Kiemelte, hogy mivel az egyetem fontos képzési nyelve a német, ezért a szakfordító-tolmácsok a nemzetközi egészséggazdasági kapcsolatok erősítése, a tudásmegosztás, a betegellátás és egészségturizmus területén túl az egyetemi képzést is támogathatják: hosszú távú terveik között szerepel, hogy az eddig leginkább csak magyar és angol nyelven elérhető jegyzetek, tananyagok hiteles módon megjelenjenek a német nyelvű hallgatók számára is, ebben is segíthet az új képzés.  A német-magyar egészségtudományi szakfordító-tolmács posztgraduális képzés 2022 februárjában indul a Szaknyelvi Intézetben. Az angol-magyar szakfordító- és tolmácsképzés is megújul: februártól kezdve mindkét nyelvpárban a kurzusok nagyobb része zajlik online formában, és a gyakorlati oktatás valós fordítási és tolmácsolási projektekre épül. 

A jelentkezés határideje 2022. február 4., további információ az intézet honlapján található

A Szaknyelvi Intézet új, gyakorlatközpontú, elsősorban szaknyelvi, térítéses kurzusokat is indított, ahol lehetőség van a klinikai szaknyelvet tanrenden kívüli időpontokban, még specifikusabban és intenzívebben, szimulált betegek segítségével autentikus nyelvi és szakmai környezetben elsajátítani. Az először 2021 októberében meghirdetett kurzusokra a tavaszi szemeszterben ismét lehet jelentkezni, további információ az intézeti honlapon érhető el. Ezeket elsősorban azoknak ajánlják, akik külföldi gyakorlatra vagy ösztöndíjra készülnek, de a kurzusok segítséget nyújtanak akár hazai vagy nemzetközi orvosi nyelvvizsgára felkészülésben, idegennyelvű prezentációk elkészítésében, vagy az egészségügyi üzleti nyelvhasználatban is. Javasolják továbbá a képzést mindazoknak, akik bármilyen formában együtt dolgoznak vagy együtt fognak dolgozni nem magyar anyanyelvű páciensekkel vagy egészségügyi szakemberekkel. A speciális kurzusokon olyan plusz információkat és gyakorlási lehetőséget biztosítanak a hallgatóknak, amire a graduális oktatás nagyobb létszámú csoportjaiban nincs lehetőség. A hallgatók karriertámogatására létrejött plusz szolgáltatás 20 és 40 órás blokkokban, heti 1×2 vagy 1×4 órában vehető igénybe péntek délután, valamint szombat délelőtt, az órák legnagyobb része online zajlik.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.