A Semmelweis Biobank Hálózat, az Európa legnagyobb biobank hálózatának számító BBMRI Magyar Csomópontja, a Nemzetközi Kardiovaszkuláris Laboratórium és a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine – HCEMM) is bekerült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) top 50 hazai kutatási infrastruktúrái közé, kiérdemelve a Kiváló kutatási infrastruktúra minősítést.

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) 2018-ban készítette el az első Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Útitervet. Ennek célja, hogy számba vegye a jelentősebb magyarországi kutatási infrastruktúrákat és betekintést nyújtson azok működésébe, bemutassa a hazai kapacitások jellegét és változatosságát, felkeltse a hazai és nemzetközi kutatói közösség érdeklődését a magyarországi kutatási erőforrások és lehetőségek iránt, háttérinformációt biztosítson a kutatási infrastruktúrák további fejlesztési irányainak megalapozásához, valamint bemutassa az európai kutatási infrastruktúrákhoz és együttműködésekhez való kapcsolódási pontokat.

Az útitervet az NKFI folyamatosan szinkronizálni igyekszik a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fórumának (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) ciklusaival. Ennek érdekében 2021-ben felmérést végeztek arról, mely meglévő európai kutatási infrastruktúra mérföldkövek vagy projektek állnak a magyar kutatók érdeklődésének középpontjában, valamint arra ösztönözték a tudományos közösséget, hogy csatlakozzanak az újonnan kialakuló kutatási infrastruktúrákhoz. A felmérés eredményei alapján Magyarország 20, az ESFRI 2021-es útitervében szereplő projektben és mérföldkőben vesz részt.

A kutatási infrastruktúra-útvonaltervezési folyamat részeként 2021-ben az NKFI országos felmérést is végzett, melynek célja a legjobb magyar kutatási infrastruktúrák azonosítása volt. 98 javaslat érkezett az ESFRI-útiterv által besorolt hat tudományterületen. Ezeket az értékelési folyamat során leszűkítették, így állt össze a top 50 hazai kutatási infrastruktúra, melyek kiérdemelték a Kiváló kutatási infrastruktúra minősítést. A Semmelweis Egyetem több kutatási egysége is bekerült a legjobbak közé.

Semmelweis Biobank Hálózat

A Semmelweis Biobank Hálózat 2010-ben jött létre. A kutatási infrastruktúra az egyetem szervezeti egységeinek biobankjait fogja össze. A biológiai mintákat klinikai genetikai diagnosztika, farmakogenomikai vizsgálatok, a betegség pathogenezisére vonatkozó morfológiai, genomikai és proteomikai, metabolomikai alapkutatások, biomarker identifikáció, valamint genetikai epidemiológiai vizsgálatok céljából használják fel. Jelenleg 13 szervezeti egységben 14 biobankban működik, ahol közel 100 ezer mintát tárolnak minőségbiztosított módon. A kutatási infrastruktúráért a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete felel, a kutatási partnerei közé tartozik az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) Természettudományi Kutatóközpontja és a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja is.

BBMRI-ERIC Magyar Nemzeti Csomópont

A Semmelweis Egyetem vezetésével működő magyar konzorcium idén csatlakozott Európa legnagyobb biobank hálózatához, a Biobanking and Biomolecular Research Infrastructure – European Research Infrastructure Consortium-hoz (BBMRI – ERIC). A konzorcium tagjai közé tartozik a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Dél-pesti Centrumkórház és a Richter Gedeon Nyrt. Az intézetek összesített mintamérete jelenleg közel 100 ezer, és évente több mint 10 ezer új mintát regisztrálnak. A mintatípusok között van DNS, RNS, tumor-, izom- és idegszövet, fibroblaszt és klinikai adatok. A biobank hálózat által lefedett területek: kardiológia, neurológia, pszichiátria, hematológia, nefrológia, reumatológia, szemészet, endokrinológia, bőrgyógyászat. A Semmelweis Biobank Hálózat mintáit több mint 60 kutatásban használták fel.

Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ

A Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ (Hungarian Center of Excellence for Molecular Medicine – HCEMM) a Semmelweis Egyetem résztulajdonában működő ernyőszervezet, melynek székhelye Szegeden található, míg a kutatási infrastruktúra budapesti részlege az Elméleti Orvostudományi Központ épületében működik. A HCEMM-et a molekuláris medicina témájában a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal koordinálása alatt működő konzorcium – a Semmelweis Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont és az EMBL – hozta létre. A kiválóság-alapú kutató- és szolgáltató-központ fő profilja a betegségek prevenciójának, kialakulásának, terápiájának és diagnosztikájának kutatása. A kutatási infrastruktúra két izotóplaboratóriumból és három képalkotó laboratóriumi helyiségből áll. Több mint 80 izotóp kezelésére van engedélye, nyomon követésre, képalkotó és terápiás célokra, valamint röntgensugaras alkalmazásra. Ezenkívül egy helyi izotópot tartalmazó állattartó létesítmény is kapcsolódik az kutatási infrastruktúrához. Szolgáltatásai kiterjednek a radiomikai kimenetek kidolgozására és az adatok statisztikai elemzésére. Nemzetközi partnerei közé tartozik a Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf drezdai központú kutatólaboratórium és az Institut für Radiopharmazeutische Krebsforschung.

Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium

A Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium (National Cardiovascular Laboratory) a Nemzeti Szívprogram keretében létrehozott stratégiai fontosságú kutatási infrastruktúrák közé tartozik. A program révén létrejött, szolgáltató „core” laboratóriumokban a kardiovaszkuláris kutatásokban nélkülözhetetlen molekuláris biológiai, sejt-technológiai és állatkísérletes vizsgálatok, humán képalkotó, illetve bioinformatikai eljárások is végezhetők. A Nemzeti Kardiovaszkuláris Laboratórium a Semmelweis Egyetem koordinálásában működik, hat laboratórium hálózatának szakmai egységében. A laboratóriumok többek között a kardiovaszkuláris területen innovatív gyógyszereket, orvostechnikai eszközöket, és eljárásokat fejlesztenek preklinikai és klinikai fázisokban; képalkotó tevékenységet végeznek; génkifejeződési folyamatokat vizsgálnak omikai módszerekkel; bioinformatikai adathalmazokat dolgoznak fel mesterséges intelligencia és hálózati dinamika segítségével; valamint sejt- és szövettenyésztést végeznek. Az infrastruktúra kutatási eredményei hozzájárulnak a bizonyítékokon alapuló szív- és érrendszeri egészségfejlesztéshez, betegségmegelőzési programokhoz, segítve ezzel a hosszabb és egészségesebb élet elérését az ország lakossága számára. Nemzetközi partnerei közé tartozik többek között a Heidelbergi Egyetem és a hamburgi Asklepios Klinikák.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.