Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 28.
543542 Összes oltás
Elfogadta a Szenátus az egyetem 2022. évi költségvetését, amely mintegy 195 milliárd forint bevétellel és 191 milliárd forint kiadással kalkulál. A 2022. évi tervezett bevételek várhatóan 20 százalékkal haladják meg az ideit. A decemberi ülésen döntöttek egyebek mellett a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) módosítása keretében a Családbarát Egyetem Központ létrehozásáról, valamint több szabadon választható tárgy bevezetéséről.

Döntöttek az SZMSZ egyes rendelkezéseinek módosításáról, amely keretében átvezettek több, a modellváltás miatt szükséges technikai jellegű változtatást. Emellett rögzítették egyebek mellett az SZMSZ-ben, hogy az Egyetemi Innovációs Bizottság a szellemitulajdon-kezelés döntéshozó testülete, továbbá azt is, hogy az Egyetemi Doktori Tanács fogadja el a Kooperatív Doktori Program Szabályzatot és módosításait a rektor és kancellár előzetes egyetértése mellett. Új szervezeti egység jött létre Családbarát Egyetem Központ néven, amely összefogja a Családbarát Egyetem Programmal kapcsolatos, eddig több szervezeti egységnél végzett feladatokat. Bekerültek az SZMSZ-be az Informatikai Főigazgatóság feladatainak és szervezeti struktúrájának, valamint a Gazdasági Főigazgatóság belső szervezeti struktúrájának változásai.

Megszavazta a testület a Semmelweis Egyetem 2022. évi költségvetését, amely a november 2-i ülésen elfogadott koncepció szerint került kidolgozásra. A jövő évi költségvetés bevételi főösszege 195 milliárd (195 306 millió) forint, kiadási főösszege 191 milliárd (191 216 millió) forint.

A pozitív egyenleg az idei évi maradvánnyal együtt több mint 5 milliárd forint. Az egyetemi stratégiai alap egyenlege 4 és fél milliárd forint, a felújítási alapé pedig 5,3 milliárd forint. 16 milliárd a pályázatokra felhasználható forrást, a KFI alap a működési költségvetésen belül 2,8 milliárd forint, míg a szolidaritási alap 5 milliárd forint, a felújítási alap tervezett összege 4 milliárd forint, a kockázati alap mintegy 2 milliárd forint. A 2022. évi tervezett bevételek 20 százalékkal haladják meg a 2021-es várható bevételeket, míg a várható kiadások 17 százalékkal emelkednek – ez utóbbiban a legnagyobb tételt a személyi költségek jelentik. A főbb bevételi források – így a betegellátás, a közfeladatfinanszírozási szerződésen keresztül finanszírozott felsőoktatás, köznevelés és szakképzés, valamint a devizás oktatás – területén mind növekedés várható. A modellváltás kapcsán létrejött közfeladatfinanszírozási szerződésben megjelenő finanszírozási összegek jelentősen, 233 százalékkal növekednek az idei évi eredeti támogatási összeghez képest a régi és a megjelenő új finanszírozási jogcímeknek megfelelően.

Szavazott a testület az Asklepios Campus Hamburgon (ACH) működő Pszichiátriai Tanszéki Csoport vezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírálásáról, valamint véleményezték a szenátorok az ACH tantárgyfelelősi pályázatait, továbbá a Semmelweis Egyetem aktuális oktatói pályázatait.

Döntöttek kötelező, valamint kötelezően választható német nyelvű terminológiai tantárgyak bevezetéséről az Általános Orvostudományi Karon, a 2021/22. tanév 2. szemeszterétől. Eszerint a Medizinische Terminologie (orvosi terminológia) kötelező tárgy a korábbi hasonló nevű választható tárgy helyébe lép, a Terminologie der klinikschen Fachgebiete (a klinikai szakterületek terminológiája) pedig új kötelező tárgyként jelenik meg.

Új szabadon választható tárgy bevezetéséről is döntés született az Általános Orvostudományi Karon a 2021/2022. tanév II. félévétől „Farmakokinetika, Gyógyszermetabolizmus és Transzlációs Farmakológia, a Magyar Farmakológus Társaság Konferenciája” néven. Szabadon választható tárgy lesz a Zöld egyetem projekt keretében a „Zöld egyetem – A környezetünkért közösen” tantárgy a tavaszi félévtől. Ennek célja a hallgatók környezetvédelmi tudásának bővítése, valamint az egyén és a közösség szintjén bemutatni azokat a lehetőségeket, melyekkel a környezetünket és közvetlen egészségünket védhetjük.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.