Tudományos Híradó című cikksorozatunkban az egyetemhez köthető D1 minősítésű tudományos közleményekről olvasható rövid összefoglaló. A cikkeket az elmúlt időszak megjelenései alapján a Központi Könyvtár, illetve dr. Szigeti Gyula innovációs igazgató válogatta.
Multiple-testing

Szinte minden tudományágban dolgozó kutató szembesül azzal a problémával, hogy számos hipotézis egyidejű értékelése során megnő a fals pozitív eredmények aránya, ugyanis a többszörös összehasonlítás növeli a valótlan asszociációk lehetőségét. A probléma megoldására számos korrekciós stratégia létezik. Közleményünkben összefoglaltuk a legfontosabb statisztikai fogalmakat és lépésről lépésre ismertettük a leggyakrabban alkalmazott korrekciós módszereket. Az alkalmazott stratégiákat érthető példákkal illusztrálva egy könnyen követhető útmutatót hoztunk létre a megfelelő korrekciós technika kiválasztásához.

Ezen felül egy teljesen automatizált megoldást is kínálunk a probléma megoldására. Az általunk létrehozott felhasználóbarát, regisztráció-mentes online eszköz a www.multipletesting.com címen érhető el, melynek használata programozási ismereteket nem igényel. Az online felület lehetővé teszi az öt leggyakrabban használt korrekciós módszer (Bonferroni-, Holm-,Hochberg-korrekció, FDR és q-érték) gyors használatát. Fejlesztésünk valódi hiánypótló megoldást nyújthat az élettudományban dolgozó kutatók számára – fogalmazott összefoglalójában dr. Menyhárt Otília.

MultipleTesting.com: A tool for life science researchers for multiple hypothesis testing correction
Otília Menyhart (Department of Bioinformatics, Semmelweis University), Boglárka Weltz (Research Centre for Natural Sciences, Cancer Biomarker Research Group, Institute of Enzymology), Balázs Győrffy (Department of Bioinformatics, Semmelweis University)
PLoS ONE 16(6): e0245824. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245824

 

Multi-omika

A hatalmas adattömeget generáló, nagy áteresztőképességű módszerek széles körű elterjedése lehetőséget nyújt a sejten belüli molekuláris szerveződés részletes elemzésére. A genom, transzkriptom, proteom, metabolom és mikrobiom különálló vizsgálata nem feltétlenül vezet ok-okozati összefüggések feltárásához, ezen szerveződési szintek integrálása azonban páratlan lehetőséget kínál komplex megbetegedések, mint például a rosszindulatú daganatok hátterében álló mechanizmusok megértésére. 

Összefoglaló közleményünkben bemutattuk a multi-omika nyújtotta lehetőségeket a tumorok osztályozásában, a diagnosztikában és a prognózis felállításában, valamint ismertettük az adatintegrációban használatos algoritmusokat. Taglaltuk az egyes omikai stratégiák klinikumot érintő eredményeit, és az elterjedésük előtt álló fő kihívásokat.Jelenleg a multi-omikai megközelítés széles körben való elterjedésének egyik fő akadálya a különböző omikai módszerek egyenetlen érettsége, valamint az adatok előállítása és feldolgozása közötti szakadék. Az elméleti megállapítások klinikai implementációjához nélkülözhetetlen a mintafeldolgozási és elemzési folyamatok szabványosítása, illetve a multidiszciplinárisan képzett szakértők jelenléte – mutatott rá összefoglalójában dr. Menyhárt Otília.

Multi-omics approaches in cancer research with applications in tumor subtyping, prognosis, and diagnosis
Otília Menyhárt (Semmelweis University, Department of Bioinformatics and 2nd Department of Pediatrics; Research Centre for Natural Sciences, Cancer Biomarker Research Group, Institute of Enzymology), Balázs Győrffy (Semmelweis University, Department of Bioinformatics and 2nd Department of Pediatrics; Research Centre for Natural Sciences, Cancer Biomarker Research Group, Institute of Enzymology)
Computational and Structural Biotechnology Journal (2021), Volume 19, Pages 949-960
https://doi.org/10.1016/j.csbj.2021.01.009.

 

Szövetépítés témájú szabadalmi áttekintés 2010 és 2020 között
A megjelent tudományos cikkek és publikációk száma évekre lebontva a „tissue engineering and regenerative medicine” kifejezésre rákeresve.

A regeneratív orvostudomány és a szövetépítés területén is gyakran nehézséget okoz az alapkutatás során szerzett tudás hasznosítsa alkalmazott kutatásban, illetve akkor, amikor a cél egy termék vagy szolgáltatás fejlesztése és kereskedelmi forgalomba helyezése.  Ezeken a területeken évről évre nő a megjelenő publikációk száma, a szabadalmak száma azonban csak századrésze a megjelent cikkeknek, hiszen alig találhatók piacra került termékek.

Az elmúlt tíz évben publikált szabadalmakat vizsgálva csak kettőt találtunk, amely már a klinikai kutatás fázisában van, ezek 2014-ben és 2015-ben jelentek meg. Ez mutatja, hogy öt évbe is telhet eljutni a klinikai kutatás fázisáig. A termékfejlesztés időtartama és költségei nagyban függenek attól, hogy a termék milyen kategóriába sorolható: egy szolgáltatás fejlesztése valósítható meg a legegyszerűbben, de egészségipari termékek is viszonylag kevés forrásból létrehozhatóak, ha orvostechnikai eszköznek minősülnek. A leghosszabb idő és legnagyobb anyagi ráfordítás gyógyszerfejlesztéshez szükséges. A felmérésünk alapján nagy a szakadék az alapkutatás, az alkalmazott kutatás, és a termékfejlesztés között. Véleményünk szerint, ahhoz, hogy a következő 10-15 év során több termék kerüljön forgalomba, arra lenne szükség, hogy a kutatók és transzlációs szakemberek szorosabban együttműködjenek, illetve, hogy az engedélyező hatóságok alaposabban kidolgozzák a transzlációs orvostudomány és szövetépítés területére vonatkozó engedélyeztetési szabályokat – fogalmazott összefoglalójában dr. Hornyák István.

Overview of Tissue Engineering Patent Strategies and Patents from 2010 to 2020, Including Outcomes
Adél Hinsenkamp (Institute of Translational Medicine, Semmelweis University, Zoltán Benyó (Institute of Translational Medicine, Semmelweis University), István Hornyák (Institute of Translational Medicine, Semmelweis University)
Tissue Engineering Part B: Reviews ahead of print
http://doi.org/10.1089/ten.teb.2021.0045

 

A halálokok osztályozása a COVID-19-fertőzéssel összefüggésében, 100 elhunyt kórboncolása alapján

A COVID-19-ben elhunytak halálokának megállapítása gyakran nem egyértelmű, mert kérdéses, hogy a SARS-CoV-2 vírusfertőzés milyen mértékben járult hozzá a halál bekövetkezéséhez.  Erre választ csak részletes klinikopatológiai elemzés adhat, melyet kutatócsoportunk a pandémia 1. és 2. hullámában elhunyt 100 COVID-19 beteg boncolása kapcsán végzett el. A legsúlyosabb, igen változatos kép a tüdőkben mutatkozott, melyek légtelensége változó kiterjedésű volt. Emögött összetett kórfolyamatok, így gyulladás, tüdővizenyő, érrögösödés volt látható, egyéb szervekben észlelt károsodásokkal együtt. A vírusfehérjék eltérő arányban és eloszlásban voltak kimutathatók.

Az elhunytak halálokát három kategóriába soroltuk: COVID-19-betegséggel szorosan összefüggő („erős”), súlyos alapbetegség és a vírusfertőzés együttes szerepe („együttes”) és amelyben nem a vírusfertőzés tehető felelőssé a halál bekövetkezéséért („gyenge összefüggés”). Az első hullámban az „együttes”, a másodikban a „szoros” összefüggésű COVID-19 halálesetek fordultak elő nagyobb arányban, mely lehet a javuló klinikai ellátás, de a változó virális illetve járványtani tényezők következménye is. Munkánk rámutatott a klinikopatológiai elemzés fontosságára, melyet az egyik legnagyobb számú boncolási anyagon végeztük el a világon. A COVID-19 kapcsán fontos klinikopatológiai tanulság, hogy akár súlyosabb alapbetegség hiányában is fatális kimenetelű lehet a betegség és előre vetíti, hogy az újabb COVID-19 hullámok súlyosan érinthetik az alapvetően egészséges embereket is – összegezte dr. Schaff Zsuzsa.

A COVID-19-association-dependent categorization of death causes in 100 autopsy cases
Krisztina Danics (Department of Forensic and Insurance Medicine, Semmelweis University), Adrián Pesti (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), Klára Törő (Department of Forensic and Insurance Medicine, Semmelweis University), Noémi Kiss-Dala (Central Hospital of Southern Pest-National Institute of Hematology and Infectious Diseases), János Szlávik (Central Hospital of Southern Pest-National Institute of Hematology and Infectious Diseases), Botond Lakatos (Central Hospital of Southern Pest-National Institute of Hematology and Infectious Diseases), Andrea Radnai (Heathware Consulting Ltd), Tamás Balázs (Heathware Consulting Ltd), Miklós Bacskai (Heathware Consulting Ltd), Deján Dobi (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), Tibor Várkonyi (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), Tibor Glasz (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), Gábor Lotz (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), András Kiss (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), Zsuzsa Schaff (2nd Department of Pathology, Semmelweis University), István Vályi-Nagy Central Hospital of Southern Pest-National Institute of Hematology and Infectious Diseases
GeroScience 43, 2265–2287 (2021). https://doi.org/10.1007/s11357-021-00451-w

A COVID-19 egyenlőtlen terhei Magyarországon: a világjárvány második hullámának földrajzi és társadalmi-gazdasági elemzése

Publikációnk a morbiditás és mortalitás terén hazánkban megfigyelt egyenlőtlenségeket mutatja be a COVID-19 pandémia második járványhulláma során. A vizsgálat során egy ötfokú deprivációs index segítségével kategorizáltuk a Magyarország településein élőket a társadalmi-gazdasági helyzetük alapján. Indirekt standardizált hányadosokat használtunk a depriváció és az egészségi állapot indikátorok összefüggéseinek értékelésére.

A kedvezőtlen társadalmi-gazdasági helyzetű települések lakói körében az országos átlagnál kisebb volt az igazolt COVID-19 megbetegedés kockázata, de nagyobb a COVID-19-cel összefüggő halálos kimenetel kockázata. Az eredmények azt mutatják, hogy a bejelentett esetek száma jelentősen alábecsülheti a valós esetszámokat, különösen a kedvezőtlenebb társadalmi-gazdasági helyzetű településeken élők körében. Az összes halálok miatti többlethalálozás az összes korcsoportot vizsgálva országosan 35%-kal haladta meg az előző hat év átlagát a 2020 42. hetétől 2021 2. hetéig tartó időszakban. A leginkább deprivált települések lakosságának körében a többlethalálozás 38%-kal magasabb volt, mint a legkevésbé deprivált ötödbe tartozóké. A döntéshozók számára az a tanulság, hogy a sérülékeny közösségek azonosítása rendkívül fontos a szükségleteik jobb kielégítése érdekében, nemcsak a COVID-19 világjárvány, hanem egyéb jövőbeli járványok pusztító hatásainak mérséklése érdekében is – foglalta össze dr. Oroszi Beatrix.

Unequal burden of COVID-19 in Hungary: a geographical and socioeconomic analysis of the second wave of the pandemic
Beatrix Oroszi (Epidemiology and Surveillance Centre, Semmelweis University), Attila Juhász (Department of Public Health, Government Office of the Capital City Budapest), Csilla Nagy (Department of Public Health, Government Office of the Capital City Budapest), Judit Krisztina Horváth (Epidemiology and Surveillance Centre, Semmelweis University), Martin McKee (European Centre on Health of Societies in Transition (ECOHOST), London School of Hygiene and Tropical Medicine), Róza Ádány (MTA-DE-Public Health Research Group, Department of Public Health and Epidemiology, Faculty of Medicine, University of Debrecen; Department of Public Health, Faculty of Medicine, Semmelweis University)
BMJ Global Health 2021;6:e006427

 

A bőr mikrobiom befolyásolása, mint kezelési lehetőség krónikus bőrbetegségekben

Közleményünkben összefoglaltuk a bőr mikrobiom befolyásolásának lehetőségeit idült bőrgyógyászati betegségek kezelésére. Antoni van Leuwenhoek németalföldi zoológus volt az első, aki 1683-ben megfigyelte, hogy baktériumok élnek az emberi bőr felszínén. A bőr mikrobiomja baktériumokat, gombákat, vírusokat, archeákat, protozoonokat és mikro-eukariótákat foglal magába. Növekvő számú bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a bőr és a bél mikrobiom összetétele hatással van különböző bőrbetegségek lefolyására.

Számos olyan kutatási eredményt értékeltünk és vetettünk össze, melyek fókuszában mikrobiom összetételének befolyásolása áll. Ezt az új megközelítést többek között atópiás eredetű bőrgyulladás, pikkelysömör, szeborreás ekcéma, égési sérülések és akne kezelésére alkalmazták. A vizsgálatok többsége klinikai és kísérletes kutatások során egyaránt jelentős pozitív hatást írt le. Ugyanakkor, a rendelkezésre álló eredmények korlátozott száma és részben ellentmondásos volta miatt további vizsgálatok szükségesek ahhoz, hogy a mikrobiom befolyásolása a gyakorlati betegellátás során is széles körben alkalmazható kezelési lehetőséggé válhasson a bőrgyógyászat területén – hívta fel a figyelmet összefoglalójában dr. Kiss Norbert.

Microbiome Modulation as a Therapeutic Approach in Chronic Skin Diseases
Karina Polak (Doctoral School, Medical University of Silesia), Antal Jobbágy (Department of Dermatology, Venereology and Dermatooncology, Semmelweis University), Tomasz Muszyński (Doctoral School of Medical and Health Sciences, Jagiellonian University Medical College), Kamila Wojciechowska (Doctoral School, Medical University of Silesia), Aleksandra Frątczak (Chair and Department of Dermatology, Medical University of Silesia), András Bánvölgyi (Department of Dermatology, Venereology and Dermatooncology, Semmelweis University), Beata Bergler-Czop (Chair and Department of Dermatology, Medical University of Silesia), Norbert Kiss (Department of Dermatology, Venereology and Dermatooncology, Semmelweis University)
Biomedicines (2021), 9(10), 1436; https://doi.org/10.3390/biomedicines9101436

 

A Digitális Variancia Angiográfiával akár 70%-os röntgen sugárdózis csökkentés is elérhető az alsó végtagi érfestések során

A Semmelweis Egyetem Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet és a Kinepict Health Kft munkatársai által fejlesztett Digitális Variancia Angiográfia módszer segítségével, az Intervenciós Radiológiai Tanszéken klinikai körülmények között elérhető sugárdózis csökkentését bizonyítottuk. A jelenleg használt, képkivonásos eljárással szemben a DVA, sokkal érzékenyebb a változásokra. Ezen érzékenység teszi lehetővé, hogy például alsó végtagi kontrasztanyagos érfestések során, kisebb röntgensugár terhelés mellett is, legalább olyan jó minőségű képet kapjunk, mint az eddigi módszerrel.

Kiemelkedően fontos eredmény, hogy a 70%-kal csökkentett sugárzás ellenére a DVA a jelenlegi módszernél is jobb képminőséget adott a térd alatti 1-3 mm átmérőjű verőereket tartalmazó régióban. Ezen régió elzáródásainak és szűkületeinek kezelése az intervenciós radiológia egyik kiemelkedően fontos területe, sokszor az itteni erek jól megítélhetőségén és kezelhetőségén múlik a végtag megmentése – foglalta össze dr. Gyánó Marcell.

Digital variance angiography allows about 70% decrease of DSA-related radiation exposure in lower limb X-ray angiography
Marcell Gyánó (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Márton Berczeli (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Csaba Csobay-Novák (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Dávid Szöllősi (Kinepict Health Ltd), Viktor I. Óriás (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), István Góg (Kinepict Health Ltd), János P. Kiss (Kinepict Health Ltd), Dániel S. Veres (Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University), Krisztián Szigeti (Kinepict Health Ltd; Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University), Szabolcs Osváth (Kinepict Health Ltd; Department of Biophysics and Radiation Biology, Semmelweis University), Ákos Pataki (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Viktória Juhász (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Zoltán Oláh (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Péter Sótonyi (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University), Balázs Nemes (The Heart and Vascular Center, Semmelweis University)
Sci Rep 11, 21790 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-01208-3

A rövid összefoglalókat a tudományos publikációk szerzői készítették.
Szerkesztette: Szabó Ádám
Fotó: a publikációkból származó képek; Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.