Alapításának ötvenedik évfordulóját ünnepelte a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében megrendezett eseményt dr. Merkely Béla rektor emlékező gondolatai nyitották meg, őt követte dr. Kellermayer Miklósnak, az Általános Orvostudományi Kar dékánjának beszéde, majd az intézethez szorosan kötődő szakemberek – dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora, valamint a Semmelweis Egyetem számos professzora és volt PhD hallgatója – osztották meg személyes élményeiket. A beszédeket követően az intézet alapítója, dr. Csaba György előtt tisztelegve emléktárlót avattak.

Ünnepelni és emlékezni gyűltünk itt össze, hogy e kerek évforduló alkalmából visszatekintsünk az időben, tisztelettel adózva az ötven évvel ezelőtt létrehozott intézet alapítója, egykori vezetői, valamennyi munkatársa, és az itt végzett kiemelkedő tudományos és oktató munka előtt – fogalmazott ünnepi köszöntőjében dr. Merkely Béla. A rektor kiemelte, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egy olyan tudományos műhely, amely mindig is a progresszió és a haladás letéteményese volt. Ez a hallgatók és a munkatársak körében legendásan népszerű alapító, dr. Csaba György egyik legbecsesebb öröksége.

Hangsúlyozta, azok a tudományterületek, amelyek kutatásában és oktatásában az intézet kiemelkedik, az orvostudomány leggyorsabban fejlődő területei közé tartoznak. Mint fogalmazott, a lassan két éve mindennapjaink részének számító járványhelyzet még inkább ráirányította a figyelmet a kutatások és az innovációk fontosságára, ezáltal további lendületet adva ennek a területnek.

Kiemelte, az intézet nemzetközi viszonylatban is élen jár az extracelluláris vezikulák szerepének, működésének és terápiás célú felhasználásának vizsgálatában, dr. Buzás Edit, az intézet jelenlegi igazgatója pedig a legnevesebb nemzetközi szakmai szervezetben kitüntetetten magas helyen képviseli nem csak ezt a szűkebb szakterületet, hanem a Semmelweis Egyetemet is.

Az a munka, amit az intézet munkatársai nap mint nap végeznek, egyetemünk tudományos teljesítményébe is beépül és nagyban hozzájárul a Semmelweis Egyetem nemzetközi elismertségéhez. Ambiciózus célunkat, hogy a világ 100 legjobb egyeteme, Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljünk, csak közösen érhetjük el – hangsúlyozta dr. Merkely Béla.

A Semmelweis Egyetemen, egészen pontosan annak jogelődjén ötven éve született meg az a felismerés és elhatározás, hogy a minden földi élet egységét jelentő sejt szerkezetének és működésének vizsgálata, és az ebből szerzett tudás átadása egy erre szakosodott intézet feladata legyen – fogalmazott beszédében dr. Kellermayer Miklós. Az Általános Orvostudományi Kar dékánja aláhúzta, a nagy tudású és megszállott egyetemi vezetők áldozatos, elmélyült munkája nyomán dinamikusan fejlődött az a szellemi közösség, amely mára Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézetként világszínvonalon végzi feladatait az oktatás, a tudományos kutatás és a klinikai diagnosztika egyes területein.

A dékán felidézte, 1971 és 1994 között dr. Csaba György vezetése alatt az intézetben a hormonreceptorok filogenezisével és ontogenezisével foglalkoztak, de a fő fókusz a szárnyait bontogató sejttan és sejtbiológia oktatásának megalapozásán és megszilárdításán volt. 1994-től, már dr. Falus András vezetésével immunológiai és molekuláris genetikai, majd 2001-től genomikai irányokkal bővült a tudományos profil, és megjelentek a modern sejt- és molekuláris biológia legizgalmasabb témái és leginnovatívabb eszközei. A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet napjainkra pedig dr. Buzás Edit vezetése alatt az extracelluláris vezikula kutatás egyik fellegvárává vált.

Dr. Kellermayer Miklós kiemelte, a 2019/2020-as tanévben bevezetett, megújult kurrikulumban a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet 3 kötelező elméleti és preklinikai tantárgy – sejttan, immunbiológia, genetika és genomika – oktatásával járul hozzá az orvosképzéshez.

Dr. Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Egyetem rektora dr. Csaba György aspiránsaként 1981-ben került az akkori Biológiai Intézetbe, ahol 3 évig dolgozott.

„Állatorvosként kisebbrendűségi érzéssel kezdtem meg a munkám az intézetben, ez azonban dr. Csaba György és az orvoskollégák segítő, szeretetteljes hozzáállásnak és befogadásnak köszönhetően hamar elmúlt” – elevenítette fel emlékeit dr. Sótonyi Péter. Hozzátette, dr. Csaba György nem csak tudósként volt óriás, hanem előadóként is: hatalmas lelkesedéssel tudott beszélni, és ezt a lelkesedést át tudta adni a hallgatóknak. Előadásain sokszor párnát kellett osztani, hogy a tömött teremben a lépcsőre is leülhessenek a hallgatók.

„A szobája mindig nyitva állt, bármikor kereshettük. Engem ő tanított meg cikket írni, tőle sajátítottam el a modern gondolkodást. Egy életre szóló közös szimpátia és szeretet alakult ki közöttünk. Az életem alakulását – hogy az Állatorvostudományi Egyetem rektora lettem – nagymértékben neki köszönhetem” – hangsúlyozta. 91 éves korában is hajtotta előre kíváncsisága, teljes szellemi frissességnek örvendett, cikkeket publikált. Dr. Csaba György nem csak a főnököm volt, hanem a példaképem is – mondta dr. Sótonyi Péter.

„Mi az, amit a fiataloknak át lehet adni?” – tette fel a kérdést dr. Falus András, aki 18 éven keresztül, 1994-2012 között állt a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet élén. „Az első lehetőség az, hogy tudást adunk át, ám a fiatalok pillanatok alatt sokkal olvasottabbak lesznek, mint mi. A második lehetőség, hogy szorgalmat, a munka szeretetét adjuk át – ők legalább olyan ambiciózusak a szó legtisztább értelmében, mint mi próbáltunk lenni. Amit át lehet adni, amit érdemes átadni, az a stílus. Az a stílus, hogy én hogy nézek valakire, hogy kezdek el vele beszélni, hogy hallgatom meg az esetleges kritikáját. A stílus, ahogy a hallgatókkal beszélek, ahogy vizsgáztatok.” Dr. Falus András sok sikert kívánt a munkatársainak a következő ötven évre.

Rendkívül megtisztelő, hogy olyan nagy elődök nyomába léphetek, mint dr. Csaba György és dr. Falus András. Sok kiváló ember dolgozik velem a sikerért, számunkra az intézet több mint néhány folyosó, vagy dolgozószoba. Családias a hangulat, jó itt dolgozni, hiszen a szakmai és emberi értékek is helyén vannak – mondta dr. Buzás Edit. A Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet jelenlegi igazgatója kiemelte, az intézet dinamikusan fejlődik, egyre több kutató és oktató munkatársuk van, emellett korszerű műszerparkkal és jól definiált kutatási arculattal rendelkeznek.

Az intézet alapításának ötvenedik évfordulójáról megemlékezett még dr. Igaz Péter, a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika egyetemi tanára, dr. Tóth Sára, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet nyugalmazott egyetemi docense, dr. Szalai Csaba, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet igazgatóhelyettese, dr. György Bence (Institute of Molecular and Clinical Ophtalmology, Svájc), és dr. Dérfalvi Beáta, (Dalhousie University and IWK Health Center, Kanada).

Galéria

12kép

Az ünnepség ezt követően a Nagyvárad téri Elméleti Tömb „lepényépületében” található intézeti tárgyalóban folytatódott, amelyet a múlt év augusztusában elhunyt alapító előtt tisztelegve Csaba György teremre neveztek át. Dr. Kőhidai László, a Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet egyetemi docense rövid megemlékezést tartott dr. Csaba Györgyről, majd felavatták azt a tárlót, amelyben helyet kaptak a néha igazgató kitüntetései és legfontosabb könyvei. Az intézet alapításának ötvenedik évfordulója alkalmából egy jubileumi, összefoglaló kötet is megjelent.

Horváth Dóra
Fotók: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.