Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 07.
535278 Összes oltás
A Semmelweis Egyetem nyerte el a legnagyobb összegű támogatást az idei Tématerületi Kiválósági Program keretében: az egyetem 11 kutatási projektje több mint 9,2 milliárd forintnyi forráshoz jut a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 2025 végéig.

Az intézmények kiválóságát ösztönző Tématerületi Kiválósági Programot 2021. augusztus 16-án hirdette meg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH). A program 2025 végéig biztosít forrásokat elsősorban egyetemi tudásközpontoknak és kutatóhelyeknek kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeikhez, legyen az alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy kísérleti fejlesztés.

A november 25-én kihirdetett eredmények alapján összesen 11 Semmelweis Egyetemhez köthető pályázat nyert el támogatást több mint 9,2 milliárd forint értékben. Ezzel mind a támogatott projektek számát, mind a támogatás összegét tekintve az első helyen áll az egyetem az intézmények között. (Az egyes projektekre elnyert támogatási összegek a cikkünk végén található táblázatban szerepelnek.)

A dr. Mócsai Attila, az Élettani Intézet mb. igazgatója vezette „Molekuláris biológia – Molekuláris orvostudományi kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (MOLORKIV)” című projekt célja különböző betegségek molekuláris alapjainak a megértése, új diagnosztikai és terápiás eljárások megalapozása. A pályázat három stratégiai témakört érint: a halálozási statisztikák élén szereplő daganatos betegségeket, a fertőző és immunológiai betegségeket, (beleértve a COVID-19-et is); valamint a genetikailag determinált betegségeket. A tervezett projekt a Semmelweis Egyetem 25 kutatócsoportjának szoros együttműködésében valósul meg.

A „Transzlációs kutatások és innováció az iszkémiás szívbetegség és társbetegségei diagnosztikájában és terápiájában” tématerületi kutatást dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet igazgatója vezeti. A projekt elsősorban a leggyakoribb népbetegségnek számító kardiovaszkuláris megbetegedésekhez társuló metabolikus betegségek (pl. a hiperlipidémia, a metabolikus szindróma, az elhízás, a cukorbetegség) megelőzésében és terápiájában alkalmazható kutatásfejlesztést céloz meg, 6 egyetemi kutatóintézet és kutató klinika bevonásával. A projektben új célkitűzésként jelenik meg a hiperlipidémia, vagyis a magas vérzsírszint talaján kialakuló hasnyálmirigy betegségek terápiás fejlesztése, ezek ugyanis cukorbetegséghez is vezethetnek, így közvetlenül visszahatnak a kardiovaszkuláris megbetegedésekre. Cél továbbá a COVID-19 és egyéb fertőző betegségek többszervi elváltozásainak modellezése is.

A dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója vezette „Egészséges nemzet: biztonság és eredményesség a verseny- és szabadidő sportban” pályázat keretein belül folyó kutatások három fő témakör köré csoportosulnak. Az első a versenysportolók – kiemelten a korábban kevéssé vizsgált ifjúsági (12-18 év közötti) sportolók – részletes sportolói szűrése, teljesítménydiagnosztikája és összességében utánpótlásnevelés elősegítése. A második, a biztonságos szabadidő sporttevékenység elősegítése, a Semmelweis Egyetem által nyújtott szűrőprogramok szélesebb körben elérhetővé tételével, a szabadidő sport, illetve a “master” életkorban végzett sport népszerűsítésével. A harmadik témakör elemei pedig a társadalmi mozgósítás, az egészséges életmód, a kezdő sportolók biztonságának és helyes sportág választásának elősegítése. Mindezen feladatok megvalósításához elengedhetetlen egy komplex, mesterséges intelligenciára épülő digitális sportolói regiszter létrehozása.

A „Felfedező, klinikai és kognitív idegtudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMMELWEIS NEUROSCIENCE)” tématerületi kutatás – melynek vezetője dr. Réthelyi János, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika igazgatója – egyik célja a jelenleg is sikeresen folyó idegtudományi kutatások folytatása, a felfedező, kognitív és klinikai idegtudományi területeken egyaránt. Különös hangsúlyt kapnak az előző időszak kiemelt témái, így a kísérleti neurobiológiai, neuropatológiai, neurofarmakológiai, genetikai vizsgálatok, valamint a stroke-ra, demenciára, Parkinson-betegségre, szkizofréniára, bipoláris betegségre, személyiségzavarokra, autizmus spektrumzavarra, poszt-traumás stressz zavarra, figyelemhiányos-hiperaktivitási zavarra irányuló, a legmodernebb módszereket alkalmazó kutatások. Ezzel párhuzamosan a program kiírásának megfelelően egy új multicentrikus COVID-19/Poszt-COVID vizsgálat is indul a tématerület betegellátó szervezeteinek közös részvételével, amely célja a témában jelenleg is futó vizsgálatok összefogása, a COVID-19/Poszt-COVID állapotok neurológiai, pszichiátriai és pszichológiai vonatkozásainak prospektív kutatása.

Az „Interdiszciplináris öregedéstudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen” téma vezetője dr. Tabák Ádám, a Népegészségtani Intézet, valamint a Belgyógyászati és Onkológiai Klinika kutatóprofesszora. A magyar társadalom rohamosan öregszik, jellemzően „sikertelenül”, melyet tükröz az egészségben eltöltött életévek alacsony volta. A javasolt kutatások vizsgálják a magyar lakosság sikertelen öregedésének okait és a feltárt problémák kezelésére jó gyakorlatok azonosítását és kifejlesztését célozzák. A kutatások célkeresztjében a Semmelweis Egyetem saját idősödő dolgozói állnak (Semmelweis Study). A javasolt interdiszciplináris vizsgálatok a Semmelweis Egyetem és a kormányzat együttműködésének keretében kidolgozandó, az idősügyi politika stratégiai bázisaként szolgáló átfogó Nemzeti “Sikeres Öregedésért” Program megalkotásához kívánják a szakmai alapokat biztosítani.

A „Semmelweis Federált Adattárház kialakítása a nemzeti genomikai adatok adatvédelmet biztosító megosztásának támogatására (SEFA)” tématerületi kutatás irányítója dr. Molnár Mária Judit, a Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete vezetője. A Semmelweis Biobank Hálózat mintegy 100 ezer egyén biológiai mintáit és klinikai adatait őrzi. Ezt az adatvagyont azonban diverz, fragmentált, egymással nem kompatibilis adatgyűjtő rendszerek kezelik. Az egyetem adatbázisait egységesítő adattárház nemcsak orvosbiológiai kutatások, hanem a magyar társadalom egészségi állapotáról is torzítatlan képet mutató adatvagyon csírája lesz. Cél a Semmelweis Egyetemen belül egy egységes adatmodellre szabványosított, nagyméretű federált adatforrásokból álló hálózat létrehozása.

„Pacemakerrel és beültetett defibrillátor eszközzel rendelkező betegek biztonságos telemetriás utánkövetése és gondozása” című kutatás – amelynek vezetője dr. Merkely Béla – célja egy országos telemetriás központ létrehozása, amely döntéselőkészítő információkkal és felügyeleti funkciókkal támogatja a pacemakerrel és beültetett defibrillátorral (CIED eszközökkel) rendelkező szívelégtelenségben szenvedő betegeket ellátó centrumok tevékenységét. A projekt keretében egy olyan telemonitoring rendszer jöhet létre, amely minden szempontból magas színvonalon és biztonságosan képes ellátni e betegek távmonitorozását, illetve mesterséges intelligencia alkalmazásával folyamatosan fejleszti az ellátási protokollt. A projekt keretében a Semmelweis Egyetemhez integrált országos hatókörű Telemetriás Központ jön létre. 

Dr. Pircs Karolina Milena, a Transzlációs Medicina Intézet tudományos főmunkatársa a vezetője a „MiND+: Memória és kognitív zavarokat javító Indukált Neuronális Drug-screening platform kutatása és fejlesztése” projektnek. A pályázat célja az öregedéshez kapcsolódó kognitív rendellenességek új, piaci alapú gyógyszertesztelési stratégiájának kidolgozása humán bőrsejtekből, direkt átprogramozott indukált neuronok módszertanát alkalmazva. Az új modellrendszer képes a humán idegsejtek öregedésének tanulmányozásához szükséges jelenlegi korlátok legyőzésére. A különböző korú donorokból származó indukált neuronok összehasonlításával teljesen új és humán releváns információkat nyerhetünk az öregedés során bekövetkező változásokról.

A 2021. évi Tématerületi Kiválósági Program (TKP) keretében országos szinten 39 tudásközvetítő szervezet 80 tématerületi kutatása összesen mintegy 75 milliárd forint értékben kap támogatást a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból. A pályázat keretében 3, egyenként 25-25 milliárd forint támogatási keretösszeggel rendelkező kutatási területre –Egészség; Nemzeti kutatások (NKTA); Nemzetvédelem, nemzetbiztonság – nyílt lehetőség támogatási kérelmeket benyújtani pályázatonként legfeljebb 2 milliárd forint támogatás igénylésével. A támogatott pályázatok száma alprogramonként: Egészség alprogram 29, Nemzeti kutatások alprogram: 27, Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram 24.

A „Transzlációs reumatológia – Transzlációs reumatológiai kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMTRHEUM)” programot dr. Nagy György, a Reumatológiai és Klinikai Immunológiai Tanszék vezetője irányítja. A tervezett kutatások érintik a vizsgált gyulladásos reumatológiai kórképek, így a rheumatoid arthritis patomechanizmusának, diagnosztikájának és terápiájának számos fontos elemét. A pályázat egyedülálló módon egyesíti az elméleti reumatológiai/immunológiai kutatásokat a klinikai vonzatokkal, valódi transzlációs hidat létrehozva. A projekt lehetőséget teremt a betegek életét és a mindennapi betegellátást megkönnyítő predikciós algoritmusok kidolgozására, valamint újabb terápiás célpontok azonosítására. A pályázat keretében megvalósuló vizsgálatok egyben lehetőséget teremtenek egy jól működő transzlációs reumatológiai kutatási hálózat kialakítására a Semmelweis Egyetemen.

A „Betegút kutatás és dashboard kritikus infrastruktúra védelmére járványügyi válsághelyzetben” című projekt az egészségügyi ellátórendszer, mint kritikus infrastruktúra védelmét és rezilienciáját erősíti meg bigdata alapú elemzésekre alapozva, szem előtt tartva a kiberbiztonsági tényezőket is. A tervezett kutatás keretében összehasonlítják a járványhelyzet előtti és azt követő gyakorlatokat, így a szakmai ajánlások ismeretét felhasználva a pandémia nélküli „szokásos” gyakorlat ütköztethető a járványhelyzeti időszak gyakorlatával. A projekt vezetője dr. Szócska Miklós, az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) dékánja és dr. Belicza Éva, az EKK Egészségügyi Menedzserképző Központ egyetemi docense. A projekt eredményeként egyebek mellett azonosíthatóvá válnak azok az ellátási pontok, amelyek katasztrófa/járványügyi helyzetben azonnali intézkedést igényelnek a betegellátás biztonsága érdekében.

A „COVID-19: patogenetikai tényezők és a SARS-CoV-2 hatásmechanizmusának vizsgálata fertőzöttekben és vakcinációt követően” kutatást dr. Kiss András, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója vezeti. A vizsgálatok célja feltárni a különbségeket a pandémia egyes hullámaiban elhunytak szervi érintettsége között és specifikus patomorfológiai eltéréseket detektálni. Az immunhisztokémiai és molekuláris patológiai vizsgálatok érintik az egyes sejttípusok szerepét és érintettségét a SARS-CoV-2 fertőzésben, a betegség patomechanizmusában jelentős szerepet játszó endothelsejt károsodásának patogenezisét. A kardiovaszkuláris és hepatikus érintettség sejtszintű elemzése magyarázhatja az ezen szervekkel összefüggő klinikai tüneteket.

Dobozi Pálma
Fotó (illusztrációk): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

       

 Nyertes egyetemi pályázatok

Egészség alprogram

A kutatási projekt címe

Támogatási összeg (HUF)

Molekuláris biológia – Molekuláris orvostudományi kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (MOLORKIV)

1 600 000 000

Transzlációs kutatások és innováció az iszkémiás szívbetegség és társbetegségei diagnosztikájában és terápiájában

1 400 000 000

Felfedező, klinikai és kognitív idegtudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMMELWEIS NEUROSCIENCE)

1 200 000 000

Transzlációs reumatológia – Transzlációs reumatológiai kiválósági kutatások a Semmelweis Egyetemen (SEMTRHEUM)

   510 000 000

COVID-19: patogenetikai tényezők és a SARS-CoV-2 hatásmechanizmusának vizsgálata fertőzöttekben és vakcinációt követően

     64 000 000

 

Nemzeti kutatások alprogram

Egészséges nemzet: biztonság és eredményesség a verseny – és szabadidő sportban

1 200 000 000

Interdiszciplináris öregedéstudományi kutatások a Semmelweis Egyetemen

1 000 000 000

 

 Nemzetvédelem, nemzetbiztonság alprogram

Semmelweis Federált Adattárház kialakítása a nemzeti genomikai adatok adatvédelmet biztosító megosztásának támogatására (SEFA)

750 000 000

Pacemakerrel és beültetett defibrillátor eszközzel rendelkező betegek biztonságos telemetriás utánkövetése és gondozása

653 762 000

MiND+: Memória és kognitív zavarokat javító Indukált Neuronális Drug-screening platform kutatása és fejlesztése

 

600 000 000

Betegút kutatás és dashboard kritikus infrastruktúra védelmére járványügyi válsághelyzetben

 

298 616 750

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.