Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. január 17.
506415 Összes oltás
A speciális ellátást igénylők fogászati kezelésére 2014-ben létrehozott hat centrum képviselői vettek részt az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika által szervezett szimpóziumon. Dr. Németh Zsolt, a klinika igazgatója, a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese elmondta, a rendezvény célja a szakmai kapcsolattartás mellett a tapasztalatcsere is volt, illetve, hogy az érintetteket gondozók tudják hova fordulhatnak, ha tervezhető vagy sürgős kezelésre van szükségük. A szimpóziumon elhangozott tapasztalatokból szakmai anyag is készül.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes megnyitó beszédében felidézte, hogy a Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján már 36 évvel ezelőtt is végeztek altatásos fogászati, szájsebészeti ellátást a fogyatékkal élők számára. A speciális ellátást igénylő gyerekeket pedig a II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikán speciálisan kialakított rendelőben fogadták. Mint arra rámutatott, szervezett formában 2014-től látják el ezeket a betegeket országosan hat centrumban, ahol a megfelelő infrastruktúra mellett az ellátásban résztvevő altatóorvosok, asszisztensek, fogorvosok, betegszállítók finanszírozása is megoldott. Hozzátette, az új centrumokban az addigi egysíkú kezelés kibővült, az ellátás színvonala is sokat javult.

Dr. Cserháti Péter, a Semmelweis Egyetem komplex rehabilitációs fejlesztéséért felelős rektori biztosa arról beszélt, hogy a speciális ellátást igénylők fogászati kezelése sajátos körülményeket igényel, hiszen náluk a fogmegtartó és egyéb beavatkozások szinte kizárólag csak altatásban végezhetők, a megszokott, fogorvosi ellátó helyeken pedig nincs lehetőség erre. Kiemelte, gyakran még egy egyszerű fogkőeltávolítás sem oldható meg altatás nélkül, hiszen a betegek többsége állapotánál fogva, klinikai környezetben nem együttműködő. Ezért volt szükség olyan komplex centrumok létrehozására, ahol egyszerre rendelkezésre áll mind az altatáshoz, mind pedig a fogorvosi-szájsebészeti ellátáshoz szükséges infrastrukturális háttér. Felidézte, hogy helyettes államtitkárként, majd a rehabilitációs szakellátás fejlesztéséért felelős miniszteri biztosként maga is részt vett az új ellátási struktúra kidolgozásában, mely eredményeképpen létrejöttek az ezzel foglalkozó centrumok.  

Dr. Németh Zsolt, az Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika igazgatója, a Fogorvostudományi Kar dékánhelyettese, a szimpózium életre hívója elmondta, ez a mostani volt az első olyan rendezvény, ahol a speciális ellátást igénylők kezelését végző centrumok (Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Bethesda Gyermekkórház, Semmelweis Egyetem) munkatársai megoszthatták egymással tapasztalataikat és a jó gyakorlatokat. A meghívott előadók bemutatták a náluk zajló munkát, kitérve rá, hogy milyen problémákkal találkoznak, milyen betegszámokkal dolgoznak, milyen lehetőségeik vannak. Dr. Németh Zsolt elmondta, terveik szerint az elhangzott tapasztalatokból egy szakmai anyag is készül majd, összegezve a létrehozás óta eltelt hét év tanulságait és a továbblépési lehetőségeket. Hosszú távú tervek között említette még további centrumok kialakítását, továbbképzések szervezését a témában, illetve a prevenció fontosságát hangsúlyozva célzott fogászati szűrővizsgálatokat is végeznének az érintett otthonokban. „Nagyon fontos, hogy az érintett szülők, hozzátartozók vagy gondozók tudják, hogy van már ilyen lehetőség, tudjanak kihez fordulni, ha tervezhető vagy sürgős kezelésre van szükségük” – fogalmazott az igazgató.

Bódi Bernadett
Fotó: Karancsi Rudolf

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.