Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás
Kilencvenen kezdték meg szeptembertől a Semmelweis Egyetemen PhD-képzésük keretében az újonnan indult transzlációs medicina képzési programot, amely lehetővé teszi a doktori és a szakorvosi képzés párhuzamos folytatását is. Az oktatási modell bevezetéséért és a képzésért felelős, június 1-jével létrejött Transzlációs Medicina Központ igazgatója, dr. Hegyi Péter azt vallja: az ellátás minden szereplője számára fontos tudás, hogy a tudományos eredmények miként fordíthatók a beteg javára.

A Transzlációs Medicina Központ 2021. június 1-jével jött létre a Szenátus döntése alapján, azzal a céllal, hogy elindítsa az egyetem egy új oktatási modulját, a transzlációs medicina képzési programot. A tudományos és innovációs rektorhelyettes felügyelete alatt működő, kutatás-fejlesztést és innovációt (KFI) támogató rendszer részeként létrehozott központ igazgatója, dr. Hegyi Péter Pécsről érkezett az egyetemre. Mint hangsúlyozza: az új, minden kar számára nyitott képzési program célja, hogy az orvosok és a kutatók képzése ne váljon szét egymástól. A transzlációs kutatás lényege, hogy a tudományos eredményeket azonnal visszafordítjuk a betegek gyógyulása javára, ehhez pedig arra van szükség, hogy a betegellátásban részt vevő személyek – az orvostól a gyógyszerészen át a dietetikusig és gyógytornászig – megkapják azt a tudást, aminek segítségével ezt meg tudják valósítani – fogalmazott.

Évente 1,4 millió tudományos közlemény jelenik meg világszerte, és ahhoz, hogy ennek a tudáshalmaznak a jelenleginél nagyobb része hasznosuljon a betegágy mellett, meg kell tanulni az információk gyors és hatékony szűrésének módszertanát, így a tárgyak között szerepel a metaanalízis és a statisztika is. – Célunk, hogy akik nálunk végeznek lássák, a betegágy mellett megfogalmazódó kérdések alapján miként lehet felépíteni a tudományos aktivitást, ismerjék meg a tudományos módszertanokat, a tudomány alapú betegellátást, legyen számukra egyértelmű: egy jó orvosnak muszáj tudományos munkát is végezni – fogalmazott. Mint megjegyezte, a víziójuk az, hogy olyan orvosok dolgozzanak a betegellátás minden szintjén, akik ezzel a tudással rendelkeznek, hiszen ez emeli a minőséget és a költséghatékonyságot is. A transzláció fontosságát egy Nature Medicine-ben a közelmúltban megjelent cikk is bizonyítja, amelynek dr. Hegyi Péter az első szerzője.

Az idei felvételi során 161 jelentkezőből 90 főt vettek fel, közülük 68-an új belépők a PhD-képzésbe, míg a többiek már a Doktori Iskola hallgatói voltak, és 50 fő vesz részt szakorvosképzésben is. Szinte minden karról érkeztek hallgatók, és mint dr. Hegyi Péter kiemelte, első számú motivációként azt említették, hogy jó orvosok szeretnének lenni.

A nagyszámú bővítést az Innovációs és Technológia Minisztérium tette lehetővé, amely a Semmelweis Egyetem esetében a jelenlegi 160 államilag finanszírozott PhD-s helyet 90-el növelte. Minden hallgatónak saját témával és témavezetővel kellett érkeznie. Az első évben heti négy nap folyik az oktatás, a fennmaradó idő fordítható a szakorvosképzésre, az egészségügyi ellátásban végzett munkára, majd a második évtől megfordul ez az arány. A transzlációs medicina képzési programba emellett körülbelül ugyanennyi TDK-hallgató is részt vesz, akik a tudományos diákköri munka keretében kreditpontot kapnak a kurzusért.

A szakember a Szegedi Tudományegyetemen vehette át orvosi diplomáját 1996-ban, és itt szerezte PhD-ját is, amihez a szükséges mutatókkal már a graduális képzés végén rendelkezett. Ezzel párhuzamosan kezdte meg a belgyógyász rezidens képzését, majd ezt átmenetileg megszakítva négy évet töltött az Egyesült Királyságban és az USA-ban, kutatómunkát végezve. 2002-ben egy Wellcome Trust pályázattal tért haza Szegedre, amely lehetővé tette egy saját kutatási laboratórium kiépítését, miközben folytatta a belgyógyászat szakorvosi képzését is, majd a gasztroenterológia szakvizsgát is megszerezte. 

Dr. Hegyi Péter elmondta: a transzlációs medicina oktatási modell pilot programját korábban a Pécsi Tudományegyetemen indította el kisebb számú hallgatóval, ennek a teljes intézményre való kiterjesztése valósulhat meg most a Semmelweis Egyetemen. A modell kidolgozására saját tapasztalata sarkallta, miután látta, hogy szakterületén, a hasnyálmirigy-gyulladás kezelésében mennyire kevés felfedezés kerül vissza rövid úton a betegellátásba. A transzlációs program elindítását a jelentős presztízsű és pénzügyi forrást tartalmazó MTA Lendület pályázat tette lehetővé számára. Később Pécsett kapott lehetőséget arra, hogy egyszerre végezzen betegágy melletti munkát és tudományos tevékenységet.

A Semmelweis Egyetemre szintén ez a kettős lehetőség vonzotta. Mint elmondta, amellett, hogy a korábbinál nagyobb dimenzióban, összegyetemi szinten tudja megvalósítani a transzlációs medicina oktatási modellt, egy európai szinten is egyedülálló multidiszciplináris, szervközpontú pilotprogram kialakítására is lehetőséget kapott. A Szenátus nyáron döntött egy új pancreas betegellátó szervezeti egység kialakításáról, amely a jelenlegi Mária utcai parkoló területén épül fel. A létrehozandó kiválósági központban minden diszciplína egy helyen lesz, amely ahhoz szükséges, hogy a jelenlegi idő tizedére csökkenjen pl. a hasnyálmirigyrák kivizsgálása. Az új központ létrejöttéig szeptember 1-jével egy kifejezetten hasnyálmirigy beteget ellátó részleg jött létre dr. Hegyi Péter vezetésével a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikához rendelten, a Transzplantációs és Sebészeti Klinika területén. Itt a betegellátó tevékenység mellett tovább folytatja tudományos munkáját is, amely jelenleg elsősorban arra fókuszál, hogy heveny hasnyálmirigy-gyulladás esetén miként lehet megelőzni a krónikus betegség vagy rák kialakulását.

Dobozi Pálma
Kovács Attila – Semmelweis Egyetem