Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 25.
407854 Összes oltás
Az Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézetének diplomaátadó ünnepségén a mentálhigiénés lelkigondozó képzés 36 végzőse vehette át elismerő oklevelét a Párbeszéd Házában.

Az esemény kezdetén dr. Török Gábor, a mentálhigiénés lelkigondozó szakirányú továbbképzési szak szakcsoportvezetője köszöntötte az ünnepség résztvevőit, amely hálaadó áhítattal kezdődött Erlitz Anita Renáta református lelkésznő és Ambróczi Tamás katolikus pap celebrálásával.

Dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató köszöntőjében emlékeztetett, 2019 őszén a nyolcadik évfolyam még a szokásos módon kezdte meg képzését, de mint fogalmazott, azóta felfordult a világ. Semmi nem a megszokott, minden nap újabb és újabb váratlan helyzetekkel találkozunk. A hallgatóknak új tanulási módszerek és vizsgahelyzetek közepette kellett helyt állniuk, ám a nehézségek és küzdelmek ellenére tanulmányaikat sikeresen teljesítették – emelte ki. Kitért rá, békeidőben hajlamosak vagyunk mindent magától értetődőnek venni, a krízisek azonban lehetőséget teremtenek rá, hogy elgondolkodjunk, a nehéz élethelyzetet megéljük-e, túléljük-e vagy éppen csak átéljük. Mennyire tudtunk saját helyzetünkkel szembenézni és még fontosabb, hogy vajon erőforrásainkat felismertük-e, megbecsültük-e és hosszú távú megtartásán gondolkoztunk-e – tette fel a kérdést, melyre egy Simone Weil idézettel válaszolt: „Meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami a miénk”.

A hallgatói visszaemlékezések és a végzősök által előadott humoros jelenet után az oklevelek átadása következett. Idén 36 lelkigondozó szerzett diplomát a Semmelweis Egyetemen, az okleveleket dr. Pethesné Dávid Beáta intézetigazgató és dr. Török Gábor szakcsoportvezető adták át.

Bódi Bernadett
Fotó: Hartyányi Norbert

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.