Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 24.
391898 Összes oltás
Az 52. Nemzeti Eucharisztikus Kongresszus (NEK) tiszteletére, a 15. Ars Sacra Fesztivál keretei között rendeztek konferenciát a Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központjában (EOK). Az előadások középpontjában Boldog dr. Batthyány-Strattman László és az Eucharisztia állt, a rendezvény fővédnöke dr. Merkely Béla rektor volt.

„Azért is lehetünk hálásak gróf Batthyány-Strattman Lászlóért, mert személye kapocs a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és a Semmelweis Egyetem között, vagyis a katolikus egyház nemzetközi eseménye és az orvosképzés között” – fogalmazott Huszár Géza Lőrinc O. Cist. káplán atya, az eseményt szervező Dr. Batthyány-Strattman László Orvoskör Közhasznú Egyesület lelki vezetője, a konferencia levezető elnöke. Az EOK-ban megrendezett eseményen a boldoggá avatott, a NEK állandó bizottságába is beválasztott magyar orvosról és az Eucharisztiáról hangzottak el előadások, valamint bemutatkoztak a Boldog László Ösztöndíj nyertesei is. Az esemény fővédnöke dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora volt.

A Semmelweis Egyetemet nagyon különleges szálak kötik Boldog Batthyány-Strattman Lászlóhoz és rajta keresztül Rómához, egyenesen a Vatikánhoz. Aki belép az aulába, nem tévesztheti szem elől azt a gyönyörűszép aranyozott bronz domborművet, amely magát Batthyány-Strattman Lászlót ábrázolja műtét közben

– emelte ki köszöntőjében dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, beszámolva Oláh Arré Éva alkotásának keletkezéséről, valamint arról, hogyan kapott helyet az EOK épületébe. Mint elmondta, az eredeti, süttői márványból készült szobor néhány méterre Szent Péter sírjától, a Vatikánban, a Magyarok Nagyasszonya-kápolnában található. Ennek eredeti másolatát – melyet szintén Oláh Arré Éva készített speciális viaszveszejtéses bronzöntéssel – helyezték el az EOK aulájában. A dékán ezt követően egy személyes élményén keresztül beszélt arról, hogyan kapcsolódik a tudomány, a tudományosan gondolkodó ember a csodákhoz és a csodatevéshez.

Gróf Batthyány Ádám Boldizsár „Dédapám, Boldog dr. Batthyány-Strattman László” címen tartott előadás. Ebben többek között bemutatta a családi címert, melynek egyik rajza – a pelikán, amely saját vérével táplálja fiókáit – fontos egyházi jelkép is, az önfeláldozás és odaadás szimbóluma. Dr. Batthyány-Strattman Lászlóról elmondta: 26 éves korában lett orvostanhallgató és még tanulmányai közben elkezdte magánkórházának építtetését, amely végül 1902-ben nyílt meg. Életpályájának elismeréseként 2003-ban II. János Pál pápa boldoggá avatta, az egyik ismert megnevezése szerint ő volt „a szegények orvosa”.  „Orvos volt ő a hercegek között és herceg az orvosok között – tartja az egyik róla szóló mondás” – idézte fel, hozzátéve: szegény pácienseit ingyen gyógyította, a gyógyszereiért, utazási költségeiért sem kért pénzt, a környékbeli patikáknál segélyszámlát vezetett a rászorulók számára, bevételeinek kétharmadát pedig jótékony célokra használta fel. Egyik legfontosabb mondása így szólt: „Isten az, aki gyógyít, én csak egy eszköz vagyok a kezében” – mutatott rá gróf Batthyány Ádám Boldizsár.

Ezt követően dr. Csókay András idegsebész tartotta meg prezentációját „Eucharisztia a műtőben” címmel. „A Jóisten nem mindig a legalkalmasabbat választja ki komoly feladatokra, de az biztos, hogy ha kiválaszt, megpróbál alkalmassá tenni, bármit is tesz az elme. Én ezt megéltem az életemben” – fogalmazott. „Az Eucharisztia egy óriási nagy misztérium. 58 év és egy nagy dráma kellett az életemben, hogy valamit megértsek belőle” – mondta, megosztva közönséggel saját, sorsfordítónak tartott személyes történetét. Dr. Csókay András emellett beszélt az idegsebészeti misszió megalakulásáról és működéséről is – ma már hét ilyen misszión vannak túl kollégáival. Bemutatott néhány, ezek során született fotót és többek között beszélt a bangladesi sziámi ikrek szétválasztásának folyamatáról és arról, miként segítette a munkában hite és az Eucharisztia.

Az esemény zárásaként a Boldog László Ösztöndíj nyertesei tartottak előadásokat. Dr. Rajki Dávid „Az Eucharisztiával a hétköznapokban” címmel adott elő, Frivaldszky Lőrinc a hit, a hivatás és az Eucharisztia kapcsolatáról beszélt, Bátai Bence „A gyermek imája” című előadását tartotta meg, míg Marx-Gombócz Eszter a gyermeki hitről értekezett. Dr. Párkányi Anna prezentációja „Az Eucharisztia, ami mindenre képessé tesz bennünket, amely az Atya akaratát és dicsőségét szolgálja”, míg Dr. Faigl Ilona Mária előadása „Boldog László példaértékű életének a forrása az Eucharisztiából fakad” címet viselte.

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.