70. születésnapja alkalmából kollégái, barátai, pályatársai köszöntötték dr. Simon Lajos pszichiátert, pszichoterapeutát, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docensét a klinika tantermében rendezett ünnepségen. A rendezvény keretében mutatták be az ünnepelt 70. születésnapjára megjelent kötetet a Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület gondozásában, melyben volt és jelenlegi munkatársak írásaikkal világítják meg gazdag életpályájának egy-egy mozzanatát.

„Te olyan ember vagy, aki mindent szívvel-lélekkel teszel” – fogalmazott dr. Simon Lajos pszichiáterről, psziochoterapeutáról, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi docenséről köszöntőjében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes, aki egyúttal személyes emlékeket idézett fel az első találkozásukról.

Dr. Tringer László, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika professor emeritusa az ünnepeltet méltatva kiemelte, dr. Simon Lajos egyike azoknak a hazai pszichiátereknek, akik korán felismerték, hogy a kémiai gyógymódok önmagukban nem elégségesek a mentális betegségek maradék nélküli leküzdésében. Teljes szakmai lendületét a lelki gyógymódok fejlesztésének, és a betegségekből való felépülés előmozdításának szentelte. Ugyanakkor lépést tartott a technika fejlődésével, kutatta és ma is vizsgálja a műszaki vívmányok legújabb lehetőségeit, amelyek a betegek gyógyításában is segítséget jelenthetnek – fogalmazott köszöntőjében, majd egy saját verssel lepte meg az ünnepeltet.

Dr. Bitter István, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika egyetemi tanára személyes történetek felidézése után kiemelte az ünnepelt klinikához való hűségét, dr. Simon Lajos ugyanis azon kevesek közé tartozik, aki pályája elejétől, immár 51 éve az egyetem polgára. Mindig is figyelemre méltó volt a betegekkel való viszonya, melyet a nyitottság és partnerség jellemez. „Lelkes, alapos, időt és fáradságot nem kímélő módon foglalkozott pácienseivel” – idézte fel. Beszélt a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika alapítványáról, a Moravcsik Alapítványról is, melynek dr. Simon Lajos az elnöke.

Dr. Simon Lajos egyéniségének sokszínűsége az oktatásban is megjelenik – szögezte le dr. Unoka Zsolt egykori témavezetőjéről. A klinika igazgatóhelyettese kiemelte, jellemző, hogy körülötte mindig kialakul egy szűkebb csoport, akik részt vesznek az általa kezdeményezett kutatásokban. Az ünnepeltet méltatva elmondta, mindig megtalálja azokat a fiatalokat, akik a témát tovább viszik, és akár a doktori fokozatig fejlesztik. „Sok fiatalnak segítettél megtalálni a saját útját” – fogalmazott.

Dr. Perczel-Forintos Dóra, a Klinikai Pszichológia Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára az ünnepeltről szólva kiemelte, pszichoterápiás felfogását a humanisztikus, személyközpontú szemléletmód jellemezi, a tudástőke mellett a kapcsolati tőkével is kiválóan bánik. Céljai eléréséhez felhasználja a kapcsolatokban rejlő lehetőségeket, amit jól tükröz szólásmondása is: „a csatát nem a helyszínen kell megnyerni”. Felidézte, hogy dr. Simon Lajos nevéhez fűződik az olyan, legújabb pszichoterápiás eljárások alkalmazása is, mint például a video-felvétellel kísért terápiás ülések, melyek rá is nagy hatással voltak. A tanszékvezető egy piros Ferrari modellautóval lepte meg az ünnepeltet, utalva autóversenyző múltjára.

Dr. Balázs Judit, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnöke felidézte közös együttműködésüket, kiemelve a PsychArt24 mozgalmat, mely célja, hogy a művészet kifejező erejét felhasználva hozzájáruljanak a pszichoszociális fogyatékossággal élők ellen irányuló előítéletek és diszkrimináció csökkentéséhez.

Dr. Pászthy Bea, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika egyetemi docense a dr. Simon Lajos és Kovács Emese által létrehozott antistigma programra, a PsychArt24-re utalva elmondta,  a mentális betegséggel élő személyek kezelése során az alkotás folyamata gyógyító erővel bír, kiegészíti az evidencán alapuló terápiás eljárásokat. A pszichiátriai betegek művészi alkotásainak bemutatása, láthatóvá tétele a mi szakmánkban az „akadálymentesítés”. A pszichoszociális fogyatékossággal élők számára az akadálymentesítés a társadalom tagjainak a szemléletében, gondolkodásában remélt és bekövetkező változást, az előítéletek és a diszkrimináció csökkentését jelenti – idézte dr. Simon Lajos szavait.

A szakma vezéregyéniségének nevezte az ünnepeltet dr. Harmatta János, az Országos Mozgásszervi Intézet Pszichoszomatikus és Pszichoterápiás Rehabilitációs Osztályának osztályvezető főorvosa, aki kiemelte dr. Simon Lajos sajátos viszonyát az időhöz. „A határidő fenyegető közelsége kell ahhoz, hogy elvonja egy – éppen más – feladattól, s a munka végül is az ’utolsó pillanatban’ elkészüljön” – mutatott rá.

Dr. Kurimay Tamás, a Budai Egészségközpont munkatársa dr. Simon Lajos szerteágazó tevékenységét érzékeltetve beszélt az általa vezetett antistigma programról, a pszichoszociális fogyatékossággal élők számára évente megrendezett Ki Mit Tud? országos tehetségkutató és tehetséggondozó vetélkedőről, a PsychArt 24 Művészeti Maratonról, valamint a Budapest Art Brut Galériáról, melyek mind összefonódnak az ünnepelt nevével. Dr. Pucsek József, a Moravcsik Alapítvány szakmai vezetője köszöntőjében felidézte, hogy dr. Simon Lajos 2010 óta részt vesz az alapítvány rekreációs alkotótáborain, megosztva az itt átélt közös emlékeket is. Dr. Majtán Máté, a Magyar Ifjúsági Konferencia innovációs menedzsere, az ünnepelt egykori TDK-hallgatójaként idézett fel személyes emlékeket.

A köszöntések végén bemutatták dr. Simon Lajos 70. születésnapjára készült „A csatát nem a helyszínen kell megnyerni” c. könyvet is. A Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület gondozásában megjelentetett kötetben volt és jelenlegi munkatársak írásaikkal világítják meg az ünnepelt gazdag életpályájának egy-egy mozzanatát.

Zárásként dr. Simon Lajos köszönetet mondott az ünnepségért, majd röviden karrierjére is visszatekintett, mely során sok személyes emléket, történetet osztott meg. Felidézte azt is, hogy 51 évig volt az egyetem polgára, ez idő alatt öt igazgatóval dolgozhatott együtt, akiktől sokat tanult.

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.