Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 19.
388359 Összes oltás
Közel 1,2 milliárd forintnyi támogatást nyert el az elkövetkező 3, illetve 4 évre a Semmelweis Egyetem 30 kutatócsoportja a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által meghirdetett alapkutatási pályázatokon. Az egyéni kutatókat és kutatócsoportokat megcélzó, úgynevezett OTKA-típusú programok a legkülönbözőbb kutatói kezdeményezésű projektek finanszírozásával, három pályázati kategóriában – Kutatási témapályázatok, Fiatal kutató kiválósági program, Posztdoktori kiválósági program – segítik a hazai tudományos élet legkiválóbb kutatóinak szakmai fejlődését, eredményeit és nemzetközi elismertségét.

A tudományos fokozatot legfeljebb 12 éve megszerzett, azaz a kutatói életpálya elején álló pályázók számára létrehozott Posztdoktori kiválósági program és Fiatal kutatói kiválósági program kategóriájában 15 Semmelweis Egyetemhez kapcsolódó projekt nyert több, mint fél milliárd forintnyi támogatást.

A Kutatási témapályázat alprogramban a már tapasztaltabb kutatók és az általuk vezetett kutatócsoportok igényelhettek támogatást sikeres alapkutatási témájuk továbbviteléhez, vagy éppen új, ígéretes témák kidolgozásához. Ebben a kategóriában szintén 15 egyetemi kutatócsoport jutott mintegy 700 millió forintnyi forráshoz.

A pályázatok kiértékelése többszintű eljárásban, egyéni bírálók és szakértői testületek bevonásával történt. Az értékelésben főszerepet játszott a benyújtott projekt tudományos jelentősége, újszerűsége, várható eredményei, az eredmények tudományos és társadalmi hasznosítása, emellett a korábbi kutatói teljesítmény. Ezen kívül a publikációk számával és idézettségével mérhető tudományos eredmények is sokat nyomtak a latban.

Vezető kutató Projekt címe
dr. Kolev Kraszimir
Biokémiai Tanszék
(igazgatóhelyettes, egyetemi tanár, FOK tantárgyi előadó)
Trombusok mechanikai és litikus stabilitásának unortodox molekuláris és szerkezeti determinánsai
dr. Giricz Zoltán
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet (Tudományos főmunkatárs)
Metabolikus betegségek hatása az extracelluláris vezikula alapú jelátvitelre a kardiovaszkuláris rendszerben
dr. Jakus Zoltán
Élettani Intézet
(egyetemi docens)
A szervspecifikus nyirokér növekedés és funkció modulálása nukleozid-módosított mRNS-ek segítségével
dr. Benyó Zoltán
Transzlációs Medicina Intézet
(egyetemi tanár, igazgató)
Anafilatoxinok vaszkuláris hatásainak celluláris és molekuláris mechanizmusai és szerepük az abdominális aorta aneurizma pathogenezisében.
dr. Hunyady László
Élettani Intézet
(Általános Orvostudományi Kar, egyetemi tanár)
Új receptor ligandok szerkezeten alapuló azonosítása és karakterizálása
dr. Görbe Anikó
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
(egyetemi docens)
Rejtett kardiotoxicitás és kardioprotekció vizsgálata transzlációs sejtkultúra modelleken
dr. Wiener Zoltán
Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet
(egyetemi docens)
A fibroblaszt heterogenitás és a driver mutációk szerepe az agresszív típusú vastagbéltumor kialakulásában
dr. Bödör Csaba
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet (tudományos főmunkatárs)
Genetikai klasszifikáció és precíziós kezelés tervezés diffúz nagy B-sejtes lymphomában
dr. Szarvas Tibor Gábor
Urológiai Klinika
(tudományos munkatárs)
Az immunellenőrzőpont-gátló terápia hatékonyságának előrejelzése húgyhólyagdaganatos betegekben a tumor molekuláris mintázatának, valamint a széklet mikrobiom-összetételének vizsgálatával
dr. Sárdy Miklós
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
(igazgató, Bőrgyógyászat Szakmai Grémium elnöke)
A dermatitis herpetiformis klinikai és immunológiai sajátságai
dr. Molnár Mária Judit
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete
(egyetemi tanár, intézetvezető)
Funkcionális genomikai kutatások a ritka örökletes neurológiai betegségek genomikai architektúrájának vizsgálatára
dr. Erdélyi Dániel
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
(klinikai főorvos, egyetemi docens)
Akut leukémiák liquor biomarkereinek vizsgálata
dr. Hegedűs Tamás Zoltán
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
(tudományos főmunkatárs)
A SARS Cov-2 E fehérje és a humán SERCA pumpa molekuláris kölcsönhatásainak vizsgálata és szerepe a Ca2+ jelátviteli folyamatokban
dr. Nagy Nándor
Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet
(habilitált egyetemi docens, tudományos igazgatóhelyettes)
A bélidegrendszer embrionális fejlődését meghatározó mikrokörnyezet jellemzése és manipulációja az enterális idegi őssejtek transzplantációja során.
dr. Mándity István
Szerves Vegytani Intézet
(Intézetigazgató, egyetemi docens, gyógyszerész)
Konzorcium, társ p.: A sejtpenetráló peptidek citoplazmatikus felvételének fokozása membráninterakcióik és oligomerizációjuk megértésén keresztül
dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla
Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet
(egyetemi docens)
Polimer nanokompozitok előállítása orvosi alkalmazásokra
dr. Zádori Zoltán
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
(egyetemi docens)
A nem-szteroid gyulladásgátlók által vékonybélben okozott baktériális és epesav eltérések analízise, valamint a cannabinoidok enteropátiára gyakorolt hatásának vizsgálata
dr. Kereszturi Éva
Molekuláris Biológiai Tanszék
(docens)
Telítetlen zsírsavak és mikroRNS-ek szerepe a lipid anyagcsere szabályozásában
dr. Csukly Gábor
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika
(adjunktus)
Szkizofrén betegek theta-burst rTMS kezelése az érzelem felismerés javítására és a negatív tünetek enyhítésére
Zádor Ferenc
Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
(tudományos munkatárs)
A glicinerg rendszer szerepének vizsgálata az opioid analgetikus tolerancia kialakulásában
dr. Lőrincz Márton Ákos
Élettani Intézet
(adjunktus)
Neutrofil granulocita eredetű extracelluláris vezikulák immunmoduláns hatása
dr. Baghy Kornélia
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
(tudományos munkatárs)
A SPOCK1/Testican-1 onkogén hatásai a májban. A tumor-stróma interakció jelentősége.
Kemény Lajos
Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika
MITF transzkripciós faktor szerepének vizsgálata reaktív oxigén származékok szabályozásában melanomában
dr. Dezső Katalin
I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
(egyetemi docens)
A genetikai diverzitás jelentősége a humán máj regenerációja során és krónikus májbetegségekben
dr. Tóth Balázs
Biokémiai Tanszék
(tudományos munkatárs)
TRPM2: szerkezettől a funkcióig
dr. Turu Gábor
Élettani Intézet
(egyetemi docens)
A β-arresztinek szerepének feltérképezése a nem receptor fehérjék szabályozásában
Ujma Przemyslaw Péter
Magatartástudományi Intézet
Vonások és napi események hatása az alvási EEG természetes különbségeire
dr. Nardai Sándor
Kardiológiai Tanszék
(adjunktus)
N,N-dimetiltriptamin neuroprotektív hatásmechanizmusának experimentális vizsgálata agyi infarktus kisállat modelljén
Pape Veronika Friederike Sophia
Élettani Intézet
A DUOX1 NADPH oxidasáz célpontjainak azonosítása
dr. Kovács Árpád Ferenc
II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika
(Ph.D. hallgató)
Az alfa galaktozidáz és béta glükocerebrozidáz lizoszomális enzimdiszfunkciók okozta krónikus gyulladás egy-sejt szintű molekuláris patomechanizmusának vizsgálata

 

Horváth Dóra
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.