Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 21.
406102 Összes oltás
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) ötévente értékeli az egyetemek működését, és dönt az akkreditáció odaítéléséről. A MAB Látogató Bizottsága az egyetem által összeállított önértékelés, valamint az intézmény működését bemutató intézményi dokumentumok áttekintése után akkreditációs látogatás keretében kétnapos online panelbeszélgetés-sorozatban hallgatta meg az intézmény vezetőit, oktatóit, valamint hallgatóit.

Záró szakaszába érkezett a Semmelweis Egyetem intézményakkreditációs eljárása. A MAB ennek keretében az egyetemről, és annak minőségbiztosítási rendszeréről értékelést készít, és az alapján dönt az egyetem akkreditációjáról, fejlesztési javaslatok egyidejű megfogalmazásával.

Az eljárás alapja az egyetem által összeállított önértékelés, mely az intézmény működésének és minőségbiztosítási rendszerének részletes bemutatását tartalmazza. Az önértékelés és az intézményi dokumentumok értékelésével a MAB egy úgynevezett Látogató Bizottságot (LB) bízott meg, melynek feladata a sztenderdeknek és irányelveknek való megfelelés vizsgálata, az akkreditációs jelentés elkészítése és előterjesztése a MAB Testülete számára. A MAB az értékelését a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek (Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG) 2015. évi kiadásának figyelembe vételével állapítja meg.

Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Az önértékelés elkészítését és az intézményakkreditációs eljárással kapcsolatos további feladatokat dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes irányította, a munka a teljes 2020/21-es tanévet felölelte. Munkáját a koordinációban dr. Sedlák Rita, az Oktatásigazgatási Hivatal vezetője, valamint dr. Vámosi Péter, a Rektori Kabinetiroda szakértője segítette. „A MAB utoljára 2015-ben akkreditálta a Semmelweis Egyetemet. Az akkreditáció a most folyó eljárás végéig, de legkésőbb 2021. december 31-ig hatályos. Az eltelt időben az egyetembe integrálódott a korábbi Pető András Főiskola, így a jelenlegi eljárás az első, melyben a hatkarú Semmelweis Egyetem teljes tevékenysége értékelésre kerül. Az eltelt időben megújult a MAB elvárásrendszere is, így az eddigi kari szintű önértékelések helyett egyetlen, egyetemi szintű anyagban kellett bemutatnunk a Semmelweis Egyetem teljes oktatási tevékenységét” emelte ki dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes.

Az önértékelés elkészítésére 2020 nyarán az érintett rektorhelyettesek, a karok dékánjai, valamint delegáltjaik, továbbá kollégáim részvételével dr. Merkely Béla rektor döntése alapján előkészítő testületet hoztunk létre. Az ő majdnem egy éves megfeszített munkájuk eredményeképpen alakult ki az önértékelés, mely híven bemutatja egyetemünk stratégiai céljait, erősségeit és az elmúlt 5 évben lezajlott fejlesztéseket.

tette hozzá.

„Az önértékelés első részét egyetemünk helyzetképének, stratégiájának ismertetése alkotja. Bemutattuk minőségbiztosítási rendszerünket, a tantervek fejlesztésének folyamatát, a felvételi és tanulmányi szabályzatainkat és ezek alkalmazását, tanítási és értékelési módszereinket, az oktatói minőség garanciáit, a hallgatói szolgáltatásokat, valamint a hallgatók és a nyilvánosság tájékoztatásának jellemzőit. Az anyagot tudományos tevékenységünk legfontosabb jellemzői zárják. Mindehhez rengeteg adatot és leírást biztosítottak a karok és az illetékes szakterületek, így nem is volt egyszerű beleférnünk a szigorú terjedelmi keretekbe, örömmel részleteztük volna még egyetemünk jó gyakorlatait” – mondta el dr. Vámosi Péter, a Rektori Kabinetiroda ügyvivő szakértője. „Az ezt követő időszakban a Látogató Bizottság tagjaira hárult nagyobb munka, hiszen át kellett tekinteniük az önértékelést, valamint a több száz kapcsolódó intézményi dokumentumunkat is. Ezeket egészíti ki a MAB oktatói és hallgatói kérdőíve is, amelyet valamennyi érintett Semmelweis-polgár számára eljuttattunk. Az ezekből leszűrt tapasztalatok alapján választották ki a bizottság tagjai a Semmelweis Egyetem részéről meghallgatottak körét, valamint állították össze kérdéseiket” – részletezte.

A Látogató Bizottság elnökének dr. Vécsei Lászlót, a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) orvoskarának korábbi dékánját, társelnökeinek dr. Balázs Margitot, a Debreceni Egyetem (DE) Népegészségügyi Karának volt dékánját, valamint dr. Vecsernyés Miklóst, a DE Gyógyszerésztudományi Karának dékánját választotta meg a MAB. A bizottság további tagjai dr. Báldy Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Minőségügyi Irodájának vezetője, Bodorkós László, a MAB Stratégiai és Minőségfejlesztési Bizottságának tagja, dr. Keczer Gabriella, az SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Minőségirányítási és Minőségellenőrzési Bizottságának elnöke, dr. Takács András, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi Karának dékánhelyettese, dr. Vilmányi Márton, az SZTE Gazdaságtudományi Karának korábbi dékánja, Murai László, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) elnöke, Dallman Kristóf és Menyhárt Barbara, a HÖOK elnökségi tagjai, Mosolygóné dr. Gődény Ágnes, a MAB Titkárságának igazgatója, valamint Bálint Ágnes és Bogdán Anikó, a MAB referensei.

A Látogató Bizottság és az intézményi képviselők panelbeszélgetései a hagyományos intézménylátogatás helyett a COVID-járványra tekintettel videokonferencia keretében valósultak meg. 2021. június 28-29. között több mint 100 egyetemi vezetővel, oktatóval, valamint hallgatóval találkoztak online a bizottság tagjai.

„A látogatás előkészítése rendkívül sok munkatárs elfoglaltságainak összehangolását igényelte, de természetesen mindenki súlyának megfelelően kezelte ezt a feladatot. Így minden panelbeszélgetésben biztosított volt az adott terület teljes képviselete, emellett teljesíteni tudtuk a Látogató Bizottság minden, az önértékelés alapján megfogalmazott előzetes adatkérését is” – mutatott rá dr. Sedlák Rita, az Oktatásigazgatási Hivatal hivatalvezetője, hozzátéve: szerencsére maximális segítőkészséggel és rugalmassággal találkoztak a MAB Titkárság munkatársai részéről is, ami nagyban megkönnyítette a munkájukat.

Az intézménylátogatás során a nyitó ülést követően először az egyetem felsővezetői, dr. Merkely Béla rektor, dr. Pavlik Lívia kancellár és a rektorhelyettesek válaszoltak a bizottság stratégiai vezetésre és tervezésre vonatkozó kérdéseire. Ezt követte előbb a minőségbiztosítás, majd az oktatásszervezés, oktatástámogatás, valamint a tudományos tevékenység, tehetséggondozás területéért felelő vezetők meghallgatása. Az első napot a hallgatói képviselet, illetve a hallgatói és belső szolgáltatások területén dolgozó, az LB által kiválasztott vezetők meghallgatásai zárták. A második napon a bizottság tagjai három albizottságban először az egyetem hat karának dékánjaival és dékánhelyetteseivel beszélgettek, majd a kari minőségbiztosításért, valamint a képzések fejlesztéséért felelős vezetők és munkatársak közül kerültek ki a meghallgatottak.

A program a felsővezetés részvételével lezajlott záró üléssel fejeződött be június 29-én. Ezen dr. Vécsei László kiemelte: a tudomány rendkívül markánsan jelenik meg az egyetem értékrendszerében, alapvetően meghatározva az oktatás és a betegellátás minőségét is. A stratégiai és minőségszemlélet egyértelműen az intézmény teljes egészében jelen van nemcsak dékáni és intézeti, de tanszékvezetői szinten is. A szervezetben tetten érhető a munkavállalói elkötelezettség és a belső motiváció is – mutatott rá a bizottság elnöke, aki emellett jelezte, az írásbeli jelentés konkrét fejlesztési javaslatokat is fog tartalmazni. A bizottság elnöke dicsérettel szólt arról is, hogy egyidejűleg sikerült a tömbösített oktatást megszervezni és a kiscsoportos oktatási jelleget is megerősíteni.

Az én értékrendszeremben az mutatja a minőségbiztosítás igazi erejét, hogy a Semmelweis Egyetemen végzett hallgatókat szerte a világon tárt karokkal várják, az itt kapott diploma mindenütt piacképes

– fogalmazott dr. Vécsei László az egyetem képviselőinek, kiemelve az egyetemen végzetteknek a külföldi országok bementi vizsgáin elért kiváló eredményeit jellemző mutatókat. Az elnök zárszóként köszönetet mondott a rektornak és munkatársainak a rendelkezésre állásért és a szervezésért, a bizottság tagjainak a közös munkáért, valamint a MAB Titkárságnak a Látogató Bizottság munkájához nyújtott támogatásért.

„Örömmel vesszük a konstruktív kritikát és szívesen javítunk bármely apróságon, ami közelebb visz minket céljainkhoz” – fogalmazott a záróülésen dr. Merkely Béla, miután megköszönte a Látogató Bizottság munkáját és hozzáértését. A rektor hozzátette: a Semmelweis Egyetem legnagyobb ereje, hogy az a vízió, amit maga elé állított – azaz, hogy a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön – az intézmény teljes egészét és minden szintjét áthatja.

A tanársegédektől és a rezidensektől kezdve, a szakdolgozókon és a támogatói területek dolgozóin át, a docensekig és professzorokig, valamennyi Semmelweis-polgár azért dolgozik, hogy az egyetem előrébb jusson. Ebben rejlik a Semmelweis Egyetem ereje

– emelte ki dr. Merkely Béla a záróértekezleten.

„A virtuális látogatás után a Látogató Bizottság október elejére készíti el akkreditációs jelentését, mely az egyetem esetlegesen erre tett észrevételeivel kerül a MAB Testülete elé. Az akkreditáció meghosszabbításáról szóló – reményeink szerint pozitív – döntés pedig a MAB októberi vagy novemberi ülésén születhet meg” – mutatott rá dr. Hermann Péter rektorhelyettes, hozzátéve: a MAB szakvéleményét az Oktatási Hivatal az egyetem működési engedélyének ötévente esedékes felülvizsgálata során is felhasználja, továbbá a megújított akkreditáció továbbra is biztosítja majd a Semmelweis Egyetem diplomáinak hazai és nemzetközi elfogadását.

Szabó Ádám
Fotó: MAB, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem (illusztráció)

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.