Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. október 15.
402672 Összes oltás
Döntött a Szenátus arról, hogy az oktatói-kutatói életpályamodell keretében juttatott, eddig határozott idejű illetményemelés beépül az alapilletménybe. Megszavazta a testület egyebek mellett a Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó szabályok módosítását is. A különfélék napirendi pont keretében támogatott rektori előterjesztés értelmében Pro Universitate díjakkal ismerik el az egyetemi polgárok járvány elleni küzdelemben nyújtott teljesítményét.

Elfogadták a Térítési és Juttatási Szabályzat (TJSZ) módosítását; a változtatások alapvetően azt a célt szolgálták, hogy a TJSZ összhangban legyen a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályával, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság állásfoglalásával. A módosítás nyomán – megfelelve az adattakarékosság elvének – csökkentették a szociális ösztöndíj pályázat során benyújtandó dokumentumok adattartalmát.

A testület véleményezte az Asklepios Campus Hamburg (ACH) tantárgyfelelősi pályázatát. Döntöttek az ACH-n a következő tanévtől bevezetendő három új kötelezően választható tantárgyról, amelyek a következők: Da Vinci robotsebészet, Szonográfiai felkészítő alapkurzus, Globális egészségügy.

Három kisebb ponton módosították a 2019/20-as tanévtől az Általános Orvostudományi Karon bevezetett új kurrikulumot. Eszerint a Katasztrófamedicina a kötelezően választható tárgyak közé kerül a 2021/2022-es tanévben, módosult a szakdolgozat-készítéshez kapcsolódó kontaktórák szabályozása, és nevesítették, hogy a mintatantervben mekkora mértékű kötelezően választható tárgyat kell felvenniük a hallgatóknak.

Határozott a Szenátus a Professor Emeritus cím adományozására vonatkozó szabályok módosításáról. Ezzel egységes egyetemi szintű rendelkezés jött létre, amely bizonyos pontokon egyszerűsíti a folyamatot. Így meghatározták, hogy mely pozíciókkal jár felterjesztés nélkül a cím a nyugdíjba vonulást követően. Törlésre került, hogy évente legfeljebb öt juttatással járó cím adományozható, ugyanakkor hangsúlyosan jelenik meg, hogy a Professor Emeritusok részt vesznek az egyetem három alapfeladatának ellátásában.

Döntöttek az idei Professor Emeritus és Professor Honoris Causa címek odaítéléséről is: 12 fő juttatással, míg 5 fő juttatással nem járó Professor Emeritus címet kapott, továbbá a Professor Honoris Causa címet egy főnek ítélte oda a testület.

Véleményeztek aktuális vezetői és oktatói-kutatói pályázatokat is.

Megszavazták a szenátorok azt az előterjesztést, amely szerint az oktatói-kutatói életpályamodell keretében juttatott, eddig határozott idejű illetményemelés határozatlan idejűvé válik és beépül az alapilletménybe. A módosított kinevezési dokumentumokat az érintettek e-tárhelyére töltik fel.

Elfogadták a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) Jogi és Igazgatási Főigazgatóság (JIF) feladatainak bővülésére vonatkozó módosítását. Eszerint egyebek mellett egyes ügyvédi szerződések megszűnésével párhuzamosan létrejön a JIF-en belül a Perképviseleti Igazgatóság; a belső kontrollrendszerrel és a gazdasági társaságokkal kapcsolatos feladatok a Kancellári Kabinettől a JIF feladatkörébe kerülnek; a Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ céljainak megvalósítását pedig szintén a JIF-en belül létrejövő igazgatóság segíti.

Tájékoztatás hangzott el annak a rektori-kancellári-klinikai központ elnöki utasításnak a tervezetéről, amely a Klinikai Központ jogállásának és szervezeti rendjének változásáról és annak finanszírozási feltételeiről és belső rendszeréről szól.

Szintén tájékoztatás hangzott el az egyetemi egységek kiadmányozáshoz használt bélyegzőinek, azok nyilvántartásának ellenőrzéséről. 204 szervezeti egységet érintett a vizsgálat, több mint 600 bélyegzőt tekintettek át, amelyek felét selejtezték.

A különfélék keretében támogatta a testület dr. Merkely Béla javaslatát arról, hogy Pro Universitate életműdíjjal, valamint Pro Universitate díjakkal ismerjék el a járványban magas szinten teljesítő kollégák munkáját valamint a Szenátus tájékoztatást kapott a Pro Universitate érdemrendek átadására vonatkozó rektori javaslatról is. Az érintettek a Semmelweis Napon vehetik át az elismerést.

Bemutatásra került az egyetem megújuló címere, amely a tradíciókat figyelembe véve megőrzi a heraldikai tartalmat, de a modernizált, letisztult, minden felületen használható megjelenést erősíti.

Szintén a különfélék részeként dr. Pavlik Lívia kancellár tájékoztatta a testületet az egyetem első negyedévi gazdálkodásának főszámairól. Időarányosan átlagosan a tervezettnek megfelelően, 25 százalékon teljesít az egyetem.

Dobozi Pálma
Fotó (kiemelt kép): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.