Megújul és erősödik a kutatás-fejlesztést és innovációt támogató rendszer a Semmelweis Egyetemen. Az ennek keretében létrejövő, valamint a már meglévő szervezeti egységek új feladatainak célja az egyetemen folyó tudományos tevékenység minőségének, hatékonyságának, volumenének és bevételt termelő képességének a növelése, ami alapvető fontosságú a rangsorokban való további előrelépéshez.

A rangsorokban elért eredményekben meghatározó szerepe van a kutatás-fejlesztés és innováció (KFI) területének, a kutatással, idézettséggel és az ipari bevételekkel kapcsolatos mutatók 2/3 részben befolyásolják egy adott intézmény helyezését – mutatott rá dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes. Ahhoz, hogy tovább erősödjön az egyetem ezekben a paraméterekben, és – a rektori programban kijelölt célnak megfelelően – bekerüljön a világ 100 legjobb felsőoktatási intézménye és Európa 5 legjobb gyógyító egyeteme közé, a kutatás minőségét, hatékonyságát és volumenét egyszerre kell növelnünk, miközben fokozzuk a KFI tevékenységünk piaci bevételt termelő képességet is – fogalmazott a rektorhelyettes.

Balról jobbra: dr. Csukás Domokos (Laborállat-tudományi Koordinációs Központ), dr. Hegyi Péter ( Transzlációs Medicina Központ), dr. Filakovszky János (Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ), dr. Papp Renáta (Tudományos és Innovációs Rektorhelyettesi Iroda), dr. Ferdinandy Péter (tudományos és innovációs rektorhelyettes), dr. Benyó Zoltán (Doktori Tanács), Szluka Péter (Központi Könyvtár), dr. Szigeti Gyula Péter (Innovációs Központ), dr. Vokó Zoltán (Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ)

Ennek elérése érdekében jön létre a KFI területet támogató új rendszer, amelynek teljes kialakítása az év végére fejeződik be.

Az új rendszerrel a kutatóinkat segítjük abban, hogy minél inkább a tudományos és innovációs munkára tudjanak fókuszálni, és ehhez minden háttértámogatást megkapjanak

– mondta el dr. Ferdinandy Péter. Mint beszámolt róla, első lépésben felmérték, hogy milyen segítségre van szükségük a kutatóknak a hatékony munkához. Egyebek mellett a klinikai vizsgálat megtervezése, a biostatisztikai háttér, a humán szövetmintákat tartalmazó biobankokhoz való hozzáférés, a szellemi tulajdon védelme, az etikai engedélyek beadása, a kutatás finanszírozása mind olyan területek, amelyek elengedhetetlenek a sikeres kutatómunkához. A háttér segítő tevékenységek teljes körű biztosítása érdekében az eddigiek (pl. Központi Könyvtár, Innovációs Központ) mellett több olyan új szervezeti egység létrehozásáról született döntés, amelyek a kutatás-fejlesztést és innovációt támogatják.

Új szervezeti egységek a KFI támogatására

A 2021 januárja óta működő Klinikai Kutatásokat Koordináló Központ (4K) – melynek igazgatója dr. Filakovszky János – feladata a klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó egyetemi támogató tevékenységek összehangolása, különösen a kereskedelmi célú klinikai vizsgálatokhoz. A központ vizsgálatmenedzsmenttel kapcsolatos, valamint orvosszakmai, jogi, pénzügyi, adminisztrációs, és logisztikai segítséget nyújt azon egyetemi kutatóhelyeknek, amelyek gyógyszer- és orvostechnikaieszköz-fejlesztések klinikai fázisaiba kapcsolódnak be. Ha ezáltal több ilyen vizsgálatba tudunk részt venni, azzal növelhető a KFI bevétel, a vizsgálatok minőségének további emelkedése pedig maga után vonja a nemzetközi publikációkban való hangsúlyosabb szereplést – magyarázta a rektorhelyettes.

A június 1-jével elinduló Transzlációs Medicina Központ – melynek megbízott vezetője dr. Hegyi Péter –, elsősorban a meta-analízisek, a vizsgálók által kezdeményezett klinikai kutatások metodológiájának, protokolljainak kidolgozásában segít, és úgy támogatja a klinikai kutatások minőségének és mennyiségének növelését, hogy a keletkező tudás közvetlenül a PhD-képzésbe és a betegellátásba is visszaforogjon.

A Laborállat-tudományi Koordinációs Központ abban támogatja a kutatókat, hogy korszerű etikai és szakmai elvárásoknak megfelelően végezzék az állatkísérleteket, emellett az egyetemen működő állatházaknak is egységes menedzsmentet biztosít hosszú távon.

Szintén még az idei évben elindul a KFI Üzletfejlesztési Központ, amely az egyetemen született KFI termékek és szolgáltatások piaci értékesítését hangolja össze, vagyis azt segíti, hogy a kutatásokból származó termékek és szolgáltatások hasznosuljanak, piaci partnerek és befektetők bevonásával.

Core facility menedzsment és tudományos adatközpont

A támogató rendszer felépítése során már meglévő szervezeti egységek is vállaltak új funkciókat, így pl. az Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központ a klinikai vizsgálat tervezése és a biostatisztika terén nyújt szolgáltatásokat, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet a gyógyszerek dozírozásával, biztonságosságával kapcsolatos tanácsadással segít.

Dr. Ferdinandy Péter kiemelte az online core facility menedzsment kialakításának fontosságát is, amelynek lényege, hogy egy webes felületen a belső és a külső érdeklődők számára is láthatóak lesznek az egyetemen elérhető kutatási eszközök, az ezekhez való hozzáférés feltételei. A rendszer az innovációs központ gondozásában hamarosan beindul.

A kiemelt, és ezért az egyetem rektora által közvetlenül vezetett projektek közé tartozik a tudományos adatközpont létrehozása, amelynek célja, hogy az egyetemi klinikák betegellátási tevékenységéből származó adatok elérhetőek legyenek strukturált formában, az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kutatási céllal. Ennek köszönhetően a gyógyító munkában közvetlenül részt nem vevő kutatók is hozzáférhetnek a betegellátásban képződő adatokhoz, ez pedig megsokszorozza a tudományos eredmények lehetőségét – emelte ki a rektorhelyettes.

A célok között szerepel a különböző humán vér- és szövetmintákat tartalmazó biobank hálózat továbbfejlesztése is hasonló céllal.

A támogató rendszer kiépítése megalapozza az Egészségipari-Biotechnológiai Science Park tevékenységét is, amely a KFI teljesítmény felpörgetésének zászlóshajó projektje – tette egyértelművé dr. Ferdinandy Péter. A rektorhelyettes kiemelte annak jelentőségét is, hogy most először átlátható módon külön KFI költségvetése készült az egyetemnek, a cél pedig a források maximális kihasználása, és a meglévő bevételek visszaforgatása a még hatékonyabb kutatás és innováció támogatásának érdekében. 

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.